Gweddi i Santa Muerte fel bod yr anwylyd yn dychwelyd

Gweddi i Santa Muerte fel bod yr anwylyd yn dychwelyd. Byddwch yn gallu cael yr atebion i lawer o'ch ceisiadau ynghylch cariad.

Gall yr anwylyd hwnnw nad yw’n gorffen mynd i mewn i’ch bywyd neu sydd, yn syml, heb groesi eich llwybr dderbyn arweiniad y Marwolaeth Sanctaidd i ddod neu eich cael chi yn ei fywyd.  

Yn yr achosion hynny lle nad yw'r cariad rydyn ni'n ei deimlo tuag at berson yn cael ei ddychwelyd, mae angen yr help rydyn ni'n ei gael yn y weddi bwerus hon mewn modd amserol, cyflym ac effeithiol.

Gallwch chi gredu, mae'r weddi hon yn bwerus iawn. Gweddïwch gyda ffydd fawr a harneisiwch eich pŵer!

Beth yw'r O.dogn i Santa Muerte fel bod yr anwylyd yn dychwelyd?

Mae gweddïau yn gwasanaethu am bopeth sydd ei angen arnoch chi, efallai na fydd y cais yn gorfforol fel iachâd na chyfoeth ond gall fod yn ysbrydol sicrhau heddwch mewnol.

Yn yr achos hwn mae'r weddi dros cael cariad neu iddo ef ein cael ni, y peth pwysig yw gwybod y gall gweddi wneud popeth. 

Credir bod y weddi hon i Santa Muerte wedi cychwyn yn llwyth Aztec ym Mecsico, ond mae'n hysbys iddi gael ei mabwysiadu hyd yma oherwydd ei phwer a'i heffeithiolrwydd. 

Gweddi i Santa Muerte i ddychwelyd yr anwylyd

Santa Muerte, ffrind i ferched a dynion sy'n dioddef, rwy'n penlinio wrth eich traed i ddweud wrthych fy galar.

Rwy'n edrych amdanoch chi i'm helpu i oresgyn rhwystrau fy nghariad.

Mae galar a diymadferthedd yn cymryd drosodd fi.

Gofynnaf ichi wrando ar fy nghais, mae fy nheimladau yn bur ac yn deyrngar i'r person rwy'n ei garu.

Mae'n ddrwg gennyf am y sefyllfa hon ac rwy'n ceisio rhyddhad o dan eich mantell gysegredig.

Derbyniwch y geiriau hyn fel adlewyrchiad o'r hyn sy'n digwydd yn fy nghalon.

Mae fy enaid yn gwisgo allan oherwydd absenoldeb (soniwch am ei enw) ac yr wyf yn erfyn arnoch gyda'm holl nerth i ddod ag ef i'm ochr.

Rwy'n gwybod eich bod chi'n clywed fy ngweddïau oherwydd eu bod nhw'n dod o ddyfnderoedd fy enaid, dwi'n gwybod y byddwch chi'n fy helpu.

Diolchaf ichi wrth i ffafrau gael eu gwerthfawrogi, gan roi fy holl barch a'm uchelwyr i chi.

Rwy'n addo ichi hefyd (yn gwneud addewid) Byddaf yn cyflawni heb betruso.

Rwy'n gadael fy mhroblemau sentimental yn eich dwylo, oherwydd rwy'n ymddiried yn llwyr yn eich pwerau, Siôn Corn gwyrthiol a charedig.

Felly boed hynny.

Y Santa Muerte sy'n cael ei gyfarwyddo hyn gweddi Mae'n benodol yw'r Santa Muerte Roja, mae ei gynrychiolaeth gorfforol yn cael ei chynrychioli ynghyd â mantell lliw rhuddem.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i feddwl amdanaf

Gellir gwneud ceisiadau iddi sy'n ymwneud â theimladau, cariad, perthnasoedd ac emosiynau.

Mae yna rai sy'n argymell gwneud allor wedi'i goleuo'n dda gyda rhai offrymau a all fod yn ffrwythau, blodau, losin neu wirodydd.

Rhaid gwneud y weddi i Santa Muerte i ddychwelyd yr anwylyd o flaen yr allor hon am saith diwrnod ac ar ddiwedd yr amser hwn beth yw'r amser i aros i'r wyrth ddigwydd.   

A yw'r weddi hon yn bwerus?

Heb os, mae'r ateb yn gadarnhaol oherwydd, dros y blynyddoedd, mae tystiolaethau credinwyr sydd wedi dod ato ac wedi cael cymorth yn hysbys.

Yn ogystal, mae pob gweddi a wneir gyda ffydd yn bwerus.

Mae hi'n bwerus iawn. Mae angen i ni gael ffydd yn unig.

Awgrym: Gweddi i Santa Muerte i ddychwelyd yr anwylyd

Rwyf am roi cyngor syml i gryfhau'r weddi.

Goleuwch 7 canhwyllau coch o flaen delwedd o Santa Muerte. Os byddwch chi'n llwyddo, goleuwch y canhwyllau o flaen cerflun o'r Pla Sanctaidd.

Cynigiwch ganhwyllau iddi. Mae canhwyllau yn gynnig i ddiolch i chi.

All gwnewch eich addewid yn ystod y ddefod hon. Gallwch addo cynnau mwy o ganhwyllau neu wneud math arall o gynnig.

Yn y ffordd honno bydd eich gweddi yn gweithio'n gyflymach. Gellir cael yr holl gymorth angenrheidiol mewn ffordd symlach a chryfach.

Os ydych chi am gael y person annwyl yn ôl, mae angen i chi weddïo'r weddi hon y Pla Sanctaidd.

Mwy o weddïau:

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi’r Pla Sanctaidd i ddominyddu dyn
Darganfod Sut i'w Wneud
Darganfod Niwclews
gweithdrefnau Sbaeneg a Lladin
Ychwanegiadau