Gweddi i'r Pla Sanctaidd am gariad amhosibl

Gweddi i farwolaeth sanctaidd am gariad amhosibl Gallwch chi fyw'r cariad hwnnw rydych chi ei eisiau cymaint neu ddod â'r person arbennig hwnnw sydd wedi symud i ffwrdd am ryw reswm neu'i gilydd.

Gallwch chi ymddiried bod gan y Saint hwn yr offer angenrheidiol i goncro'r hyn rydyn ni'n ei gymryd yn ganiataol. 

Gall hi roi bywyd i deimladau marw neu wneud iddyn nhw ymddangos yn y calonnau sychaf a mwyaf cras sy'n bodoli.

Beth yw Gweddi i Santa Muerte am gariad amhosibl?

Gweddi i'r Pla Sanctaidd Am y cariad amhosibl

 y gweddïau Maen nhw'n gwasanaethu am unrhyw beth rydych chi am ei archebu.

Yn yr achos hwn mae ar gyfer cael cariad yn effeithiol

Mae'r crëwr Duw y Tad yn ein dysgu trwy'r ysgrythurau cysegredig ei fod yn bwriadu helpu pawb sy'n dod yn agos ato a gallwn ddod yn agos ato trwy weddi uniongyrchol neu unrhyw sant. 

La Santa Muerte Mae'n dod yn gynghreiriad i ni ym materion y galon a'r teimladau.

Mae'r dulliau a ddefnyddir i ganiatáu'r ceisiadau inni yn ddirgel ond os gwyddys eu bod o bwer mawr, mae'r wyrth yn digwydd yn gyflym ac yn effeithlon.

Gweddi i farwolaeth sanctaidd am gariad amhosibl

O Farwolaeth Fendigaid

mae cariad wedi curo ar fy nrws, ond annwyl Santa Muerte,

Mae wedi ymddwyn yn fedrus gyda mi, rwy'n ddigalon oherwydd fy mod i'n caru ac nid fi yw'r un.

Mae dioddefaint diymadferthedd yn fy nghadw pan welaf nad oes gennyf ateb i'm problem yn fy nwylo, erfyniaf arnoch gyda thristwch mawr fel eich bod yn clywed fy ngweddi, gobeithio y byddwch yn gwrando ac yn teimlo sut yr wyf yn curo pan fydd fy merch wen yn siarad, y mae rhywun yr wyf yn ei garu yn gariad amhosibl ond rwyf am i'r wyrth o'i chael hi wrth fy ochr ddigwydd, ei bod yn dod yn bosibl mai dyna pam yr wyf yn dod atoch, eich bod yn garedig ac yn wyrthiol.

Rwyf am i'r person hwnnw ddod yn bartner i mi a chael ei ad-dalu â'i holl gariad, byddaf yn ddiolchgar i chi ac rwy'n gredwr ffyddlon o'ch credo.

Byddaf yn erfyn arnoch am yr amser sy'n angenrheidiol i'm cais gael ei gyflawni wrth aros, byddaf yn profi fy ffyddlondeb trwy roi fy offrymau am amser hir i chi fy Marwolaeth Fendigedig annwyl.

O, Chwaer Gwyn, rwy'n ymddiried ynoch chi ac yn rhoi fy holl ffydd ynoch chi, gobeithio y byddwch chi'n gwrando arna i ac yn cyflawni fy nymuniad. Felly boed hynny.

Amen.

Hyn gweddi am gariad Mae Santa Muerte yn wyrthiol!

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Forwyn Montserrat dros ferched beichiog

Caru a pheidio â chael eich dychwelyd Mae'n un o'r cystuddiau mawr sy'n cael eu dioddef nid yn unig heddiw ond ers dechrau amser.

Lawer gwaith rydyn ni'n ymddiried yn ein hunain yn ormodol bod pethau'n dda yn ein partner ac rydyn ni'n synnu pan rydyn ni'n ei golli.

Ar y foment honno daw'r weddi hon yn arf cudd a all ein helpu i ennill y frwydr am gariad cryf, gwir a gydol oes. 

A yw'r weddi hon yn bwerus?

Ydy, mae'n bwerus iawn, yn enwedig os yw'n cael ei wneud gyda ffydd o'r galon.

Mae rhai argymhellion i wneud y frawddeg hon yn fwy effeithiol yn creu allor arbennig yn ein cartref y mae gennym ddau ynddo canhwyllau coch a gwyn, rhosyn gwyn a choch ynghyd â thri llun o'r anwylyd.

Gallwch hefyd ysgrifennu enw'r person wrth ymyl ein henw ni a brawddeg fer arbennig ond y peth pwysicaf bob amser yw credu.

Credwch bob amser yng ngrym gweddi i'r Pla Du Sanctaidd am gariad amhosibl.

Mwy o weddïau:

 

Darganfod Sut i'w Wneud
Darganfod Niwclews
gweithdrefnau Sbaeneg a Lladin
Ychwanegiadau