Gweddi i'r enaid yn unig i wneud i berson ddod

Gweddi i'r enaid yn unig i wneud i berson ddod Gall ddod yn arf cudd sy'n ein helpu yn yr eiliadau hynny lle na all unrhyw un arall.

Yn yr eiliadau hynny yr ydym yn dymuno gyda'n holl enaid weld y person hwnnw ond nid ydym yn gwybod beth na sut i wneud fel mai hi sy'n penderfynu iddi hi ei hun ddod i'n gweld, dyma weddi a all fod yn ddefnyddiol i ni ar y foment honno. 

Gweddi i'r enaid ei ben ei hun i wneud person yn dod Beth yw ei ddiben?

Gweddi i'r enaid yn unig i wneud i berson ddod

Mae'n gwasanaethu cymaint i wneud y person hwnnw dewch i gwrdd â ni er mwyn gwneud iddo gyfathrebu â ni.

Mae'r angen sy'n cael ei greu yn yr unigolyn hwnnw i'n gweld ni'n tyfu nes dod i ymweld â ni yn anochel.

Offeryn pwerus y gallwn ei ddefnyddio gyda ffydd unrhyw bryd yr ydym ei eisiau, ni waeth a yw bob dydd ai peidio. 

Gweddi i'r enaid yn unig i wneud i berson ddod

Anima Sola, fy sant bendigedig, erfyniaf arnoch gyda ffydd fawr i wneud y person hwn ...

(enw llawn y person)

Dychwelais at fy mreichiau, fy mod yn teimlo o heddiw ymlaen ein bod yn dal i fod yn rhwymau cariad, yr wyf yn erfyn arnoch, eich pŵer mawr i ddychwelyd gyda chalon agored tuag ataf ac nad oes dim yn eich symud i ffwrdd o fy ochr, eich bod yn parhau i fy ngharu mewn enaid, corff ac ysbryd. , o hyn ac am byth.

Yr wyf yn erfyn arnoch yn y weddi hon ar yr enaid yn unig i beri i berson ddod, Anima Alone, rhowch eich help imi.

Erfyniaf arnoch, gyda fy holl ffydd, Anima Alone, i wneud, gyda'ch rhodd wyrthiol, fod y bod yr wyf yn ei garu gymaint yn dychwelyd i'm hochr, gyda chalon yn llawn cariad a dealltwriaeth, am hynny.

Cheer up Alone, cysegraf y weddi hon i chi, sydd wedi symud oddi wrthyf, erfyniaf arnoch, peidiwch ag anghofio amdanaf, fy mod bob amser yn eich meddwl.

Ac rwy'n addo ichi cyn gynted ag y bydd y person hwn yn dychwelyd,, Fe wnaf y canlynol i chi, _diolch

Amen.

Cofiwch nad oes amgylchedd, diwrnod na sefyllfa benodol i wneud y weddi hon.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad

Gellir ei wneud ar unrhyw adeg neu le.

Os ydych chi am gynnau cannwyll neu wneud ychydig mwy o awyrgylch cyn gweddïo, mae hynny'n iawn, ond ni fydd hynny'n gwneud y weddi yn llai neu'n fwy pwerus.

Arbennig i'w wneud mewn achosion lle mae aelod o'r teulu ar goll neu wedi'i gipio a hyd yn oed yn berthnasol i rai anifeiliaid anwes.

Mae pŵer ac effeithiolrwydd y weddi hon yn anhygoel waeth pa mor anodd yw'r wyrth. 

Pryd y gallaf weddïo?

Rhaid inni weddïo bob dydd. Rhaid i ni gael ffydd yn y gweddïau a chredu.

Os nad oes gennym ffydd ni fyddwn yn derbyn gofal.

Rydych chi'n meddwl y bydd yn rhedeg yn dda. Bod rhywun yn mynd i'ch clywed chi a helpu yn eich cais.

Gweddïwch unwaith y dydd, gyda ffydd a nerth. Mewn cyfnod byr cymerir gofal o'ch archeb a byddwch yn hapus.

Os ydych chi eisiau, cynnau cannwyll wen neu gannwyll goch i ddiolch.

Mae canhwyllau yn gwasanaethu i cynnig i'r endidau hynny sy'n ein helpu yn ein gorchmynion.

Mae'n beth syml, ond yn effeithiol iawn.

A yw'r weddi hon yn bwerus? 

Y byd Mae ysbrydol yn realiti yr ydym wedi ein hamgylchynu ag ef ac nid yw'r ffaith nad ydym am ei gymryd o ddifrif yn golygu nad yw'n bodoli, dyna pam mae gwneud yr offer ysbrydol hynny ein hunain yn fwyfwy pwerus.

y gweddïau a wneir o'r enaid yn dod â phwer arbennig oherwydd dim byd tebyg i ddiffuantrwydd wrth siarad â bod ysbrydol. 

Dyna un rheol sy'n cwrdd â'r holl weddïau sy'n cael eu gwneud mewn bywyd, pwy bynnag ydyw, dylid eu gwneud gyda ffydd bob amser oherwydd dyna'r unig ofyniad sy'n sicrhau y bydd gweddi yn cael ateb.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i freuddwydio gyda mi

Gweddïwch y weddi i'r enaid yn unig i wneud i berson ddod gyda ffydd. Bydd popeth yn iawn.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus