Modlitba k Svatému Lazarovi známý od starověku jako velký pomocník chudých, nemocných a zvířat. modlitba k svatému Lazarovi Je to mocná zbraň, která nám byla dána a že víra pro nás působí zázraky podle toho, co potřebujeme. 

Postupem času se stal patronem a velkým spojencem homosexuální komunity a Kubánců, kteří se každoročně 17. prosince v El Rincón scházejí, aby oslavili radost z narození takového zázračného světce.

Modlitba k Svatému Lazarovi Kdo je Svatý Lazar? 

Modlitba k Svatému Lazarovi

V Božím slově najdeme dva Lazariány; ten, kdo je pojmenován v podobenství o bohatých a lazarech, kde Ježíš vysvětluje nebe a peklo.

Druhým Lazarem je bratr Marty a Marie a kdokoli hlavní hrdinka jednoho z největších Ježíšových zázraků Na Zemi vzkříšení.

V katolické víře jsou tyto dvě postavy spojeny do jedné, protože je obtížné je oddělit, protože každá má důležitou podobnost s druhou.

On je známý jako velký pomocník zvířat, která jsou ve stavu opuštění, ve skutečnosti je věřil být ochránce psů, ale to je spíše produkt lidské víry, protože světec pomáhá každému, kdo to potřebuje.

Vypráví příběh, že žil až do svých 60 let a že jeho tělo bylo pohřbeno v sarkofág vyrobený z mramoru, který byl v roce 1972 nalezen s jeho pozůstatky stále uvnitř. 

Modlitba za zázračný Svatý Lazar 

Svatý Lazar, přítel Ježíše Krista a bratr a ochránce těch, kteří trpí!

Vy, kdo znáte bolest nemoci a návštěvu Ježíše Krista, jste obnovil svůj život v Betanii, laskavě vítejte naše prosby, když prosíme vaši pomoc v tuto hodinu utrpení.

Modlete se k Večnému Otci, abychom měli klidnou a bezpečnou důvěru v Ježíšovu moc.

Svatý Lazar Zázračný, vzkříšený božskou mocí Ježíše Krista, prosíme tě o smutný okamžik tvé utrpení a za nekonečnou radost, kterou jsi zažil, když tě Ježíš s těmi sladkými slovy poslal z hrobu, aby se přimlouval s Božským Mistrem, aby prostřednictvím svého Zprostředkování nám poskytne to, čemu věříme.

Amen.

Katolická církev veřejně uznala síla svatého Lazara a má ho jako jednoho ze svatých, kteří jsou uctíváni ve víře, tak využijte jeho modlitby.

Tímto způsobem to můžeme ověřit modlitby které povstávají před jeho trůnem, nejsou ztracenými modlitbami nebo prosbami marně, ale místo toho se stanou voňavými vůněmi před jeho přítomností a potom k nám přijde jeho odpověď. 

Aby se modlitba stala ideálním okamžikem, není navržena, je však důležité zdůraznit, že skutečně zázračné je, aby se modlitba stala srdcem a zajistila, že odpověď na nás přijde.

Pokud se tak neučiní, jsou opakováním prázdná a bezvýznamná. 

Modlitba svatého Lazara za nemocné 

Blahoslavený Svatý Lazar, můj právník, můj svatý ochránce, věřím ve vás, vkládám své potřeby, své starosti a své úzkosti, své sny a touhy a znát mnoho zázraků, které prošly skrze vás, věděl jsem, dobrota, která přichází z vašich rukou, když vás žádají s pokorou a vírou, dnes k vám přicházím prosit, žádám o vaši mocnou pomoc a milosrdenství.

Ó, požehnaný Svatý Lazarus, za vznešenou naději, která skrývá tvé srdce, aby dosáhl temnoty mučednictví, a za tuto pálivou touhu dát svůj život tomu, kdo ti ho dal poté, co ho ztratil, dej mi slavný Svatý Lazarus tvůj cenný zprostředkování, modlete se za mé touhy před dobrým Ježíšem, vaším přítelem, bratrem a dobrodincem, a požádejte, aby mi jeho nekonečné milosrdenství dalo to, co žádám celým svým srdcem, a tak může najít úlevu v mém zoufalství:

(řekněte nebo čeho chcete dosáhnout)

a pokud si myslíte, že to není vhodné, dej mi pokoj a klid mé duše, takže doufám, že naplnění božského rezignuje.

Svatý Lazarus, slavný otec chudých, prosím tě, nepřestávej mi pomáhat, projev se příznivý, jako vždycky, a co nejrychleji vezmi mé žádosti k Pánu, dej mi svá požehnání a ochranu, zbav mi bolest a problémy a zbav mi z života veškerého zla a nepřítele .

Skrze Ježíše Krista, našeho bratra a Pána.

Tak ať je.

Modlitby, kterými se zabývají zdravotní problémy jsou vždy nejnaléhavější a to je téma, ve kterém nám může mnohokrát jen božský zázrak.

Svatý Lazarus, který ví, co to je trpět smrtelnou nemocí a dokonce zemřel a žil ve svém vlastním těle, co je vzkříšení, je světcem, který nám v této situaci pomáhá.

Ví, co může utrpět utrpením fyzického zla, které je schopné ukončit naše životy, a proto se stává dokonalým právníkem před nebeským trůnem, protože ví, že je možné zázrak vzkříšení. 

Budeme se pohybovat směrem k modlitbě za Svatý Lazar za psy a zvířata.

Pro psy 

Milý Svatý Lazarus;

Váš život doručený službě Pánu vás vzal

Oceňovat malé věci v životě; Posvátná ctnost Boha a společnost věrných zvířat člověka.

Více než kdokoli jiný znáte význam domácích zvířat

Pro štěstí lidí.

Doprovázejí nás, když se cítíme sami, a ne v jeho srdci najdeme jen lásku a náklonnost.

Můj mazlíček, právě teď, je vážně zraněn

A se slabým zdravím, a proto vás žádám s celou svou vírou

Můžete to vyléčit svou zázračnou mocí.

Poslouchejte, žádám a nenechávejte mě před tímto prosazováním.

Amen.

Modlete se s velkou vírou modlitbu svatého Lazara za psy.

Správce obtížných případů, Pobres y opuštěný což také zahrnuje zvířata, zejména psy. Je to modlitba, o které se říká jen velmi málo lidí, a to je nezbytné, protože psi jsou živé bytosti, které také potřebují naši pomoc a modlitby. 

Trpí také nemocí, opuštěním, hladem, smutkem a bolestí. Jsou to živé bytosti, které mají emocionální a fyzické potřeby, které mnohokrát nikdo nezajímá, a které je nutí trpět. 

Pro zdraví 

Milovaný Svatý Lazar;

Věrný společník Krista a svědectví v těle

Z zázraků Mesiáše.

Tebe se dnes milosrdně klaním, abych tě prosil celou mou vírou

Můžete mi dát zdraví, ten nesnesitelný dárek,

Abych obnovil stát, se kterým jsem si vždycky užíval.

Víte, jaká bolest, nemoc, utrpení a utrpení jsou.

Víte, co to je s jedem nemocí

A skóre zdi a tváře pro určitou úlevu.

Má slova, milovaný svatý, vstávám do nebe

Při hledání milosrdenství, pomoci a radosti.

Vezměte si je do svého pláště a přimějte mě, abych si to zasloužil.

Amen.

Líbilo se vám modlitba San Lazaro pro zdraví?

Zdraví bere v životě živých bytostí mnoho aspektů, od fyzických po duchovní potřeby a všechny jsou stejně důležité.

Proto se tato modlitba stává jednou z nejdůležitějších.

Doporučuje se to denně a je to s rodinou, takže je to mnohem lepší, protože kromě duchovní činnosti, která posiluje rodinné základny, nám také pomáhá cítit se chráněni během každodenní cesty San Lázaro, znalec všech těchto útrap, za ně se přimlouvá, aby Mohou dosáhnout míru a odpočinku uprostřed obtížnosti a soudu.  

Je tento světec mocný?

Odpověď zní ano, tajemství je víra, s níž jsou modlitby vzneseny před vaším oltářem.

Všechno, o co požádáme otce, aby věřil, dostaneme, to je slib, který dostáváme ve Svaté Bibli, a to se uskuteční, pouze pokud tomu věříme.

To je důvod, proč jsou modlitby aktem víry jasně a nelze je provádět zvykem.

Modlitba s vírou může dělat všechno, dokonce i ty nejhorší nemoci, které mohou existovat.

Využijte modlitební síly svatého Lazara.

Další modlitby: