Modlitba k San Roque Je to mocná zbraň pro všechny, kteří potřebují božský zásah v určitých situacích, které mohou nastat přímo nebo nepřímo v životě.

Síla o modlitbách je to nevyčíslitelné, s nimi můžeme dosáhnout vítězství, která by jinak nebylo možné dobýt.

Jediným požadavkem, aby byla modlitba účinná, je dělat to s vírou, nemůžeme o ni jednoduše požádat, ale dělat to věřením ze srdce, upřímným a jistým způsobem, že odpověď, o kterou jsme tolik žádali, bude poskytnuta.

San Roque jako věrný pečovatel lidí v nouzi může pochopit naše utrpení v případě, že trpí nějakou nemocí.

Použijte tento nástroj a modlíme se, aby nám zázraky, které tolik potřebujeme, byly poskytnuty v dokonalé době Boha Otce Stvořitele.  

Modlitba k San Roque Kdo je San Roque?

Modlitba k San Roque

Příběh vypráví, že byl synem guvernéra Montepellier a narodil se v roce 1378. Jeho život byl normální a když mu bylo 20, jeho rodiče zemřeli.

Jako mladý sirotek se Roque věnoval péči o nemocného jednoho z nejničivějších škůdců v té době. 

Příběh se týká skutečnosti, že když se o tyto pacienty staral, bylo jich mnoho, kteří dostali úplné a zázračné uzdravení, když mu San Roque udělal kříž na čele.

To není překvapivé, protože v posvátných písmech vidíme, že uzdravení může být udělováno i se stínem, jak se stalo apoštol Peter.

Skutečnost, že člověk může sloužit uzdravení pouze znakem kříže, je tedy aktem, kterému můžeme věřit jako zázrak, který přichází přímo od Boha.

Jeho den se slaví každý 16. srpna.

Modlitba k San Roque patron zvířat (prohrál)

Milosrdný svatý Roque,
ctnostný, milosrdný a zázračný svatý,
že jste si dali tělo a duši našemu Bohu Otci
a ty jsi miloval zvířata ze srdce
a proto jste jeho slavný patron,
nenechávejte je bez pomoci, když ji potřebují
Nedovolte jim, aby se cítili bezmocní tváří v tvář protivenství
a dát jim vše, co potřebují k tomu, aby mohli žít.
Modlete se k Pánu laskavosti a požehnání pro Franchescu
a celý život ho udržujte pod ochranou a vazbou.
Je další člen rodiny,
Je to moje kamarádka a společnice,
Je to on, kdo mi bezpodmínečně dává svou lásku,
Je věrný a uklidňuje mě a činí mé dny šťastnými
a dává mi to mnohem víc, než to, co dostává.
Svatý Roque, milovaný, slavný služebník Pána,
že vám štěně zázračně pomohlo
když vás lidé kvůli vaší nemoci opustili,
věrně vám přinesl denní svitky
a s láskou lízat boláky, aby zmírnil vaši bolest,
a proto jste ochráncem domácích zvířat,
Dnes k vám přicházím plný důvěry
a s vědomím, že jste dobří a laskaví
Svěřuji tě svému miláčku Franchesce.
Zázračný San Roque, obránce všech zvířat,
Dnes k vám přicházím, aby mi pomohl v mém utrpení,
využijte svou sílu zprostředkování před Bohem
aby mi ze své milosti udělil
Co od svého srdce žádám o svého domácího mazlíčka:
Chraňte ji, aby byla vždy šťastná,
hlídej mou drahou Franchescu
že mu chybí jídlo, žádná postel, žádná společnost, žádné hry,
chránit ji před veškerým zlem, před veškerými škodami a špatnými situacemi;
Nikdy nebuďte smutní nebo se cítíte opuštěni
nikdy neměli chybět v lásce, péči a přátelství
aby nikdy necítil strach, strach nebo osamělost,
vždy s nimi zacházejte s láskou a úctou
žít plný radosti a pohody
a mít dlouhý a šťastný život.
Žádám vás, požehnal Saint Roque pro vaše zdraví,
daleko od chorob Franchesca,
od Nebes posílá uzdravení,
s nesmírnou důvěrou a vírou to nechám ve vašich rukou,
nutí ho, aby brzy získal zpět svou sílu a energii
aby už netrpěl,
nenechte ho trpět nebo cítit bolest,
Zmírňuje vaše utrpení, léčí vaše rány nebo nemoc.
Vážím si vaší pomoci v těchto těžkých dobách,
Vím, že nepřestanete chránit Franchecu a starat se o ni
a abys vzal mé žádosti k Pánu,
kteří stvořili všechny živé bytosti, které obývají planetu
as láskou a laskavostí zachovává a stará se o všechna tvá stvoření.
Tak ať je.

Je to patron nemocí, kterým trpí skot, psi, lidé se zdravotním postižením, epidemie a další potíže, pokud jde o zdraví lidí a zvířat.

Katolická církev vytvořila modlitbu nebo model modlitby, který je ideální v těchto případech, kdy zvířata trpí a potřebují Boží zázrak uzdravení.

Pro tuto modlitbu není nutné připravovat životní prostředí, i když pro tohoto světce můžete zapálit svíčky nebo vyrobit speciální oltář.

Můžete se modlit samostatně nebo jako rodina, to, co je nutné a musí být neustále udržováno, je víra.  

San Roque modlitba za nemocné psy

Svatý, zbožný, který pomáhal mnoha morovým pacientům, svatý Roque, který díky milosrdenství Božím činil zázraky, v nichž věřil ve tvou léčivou sílu ...

Prosím vás, s upřímnou pokorou, pomozte mi zachránit mého psa a věrného přítele ______ před nemocí, která ho velmi oslabuje, činí, vznešeného a citlivého svatého ...

San Roque, že jste tolik milovali psy, že se můj pes uzdravuje a běží znovu tak vesele jako vždy.

Amen.

Psi jsou také Božím stvořením a zaslouží si naši pozornost a péči.

V době, kdy náš mazlíček prochází těžkým zdravotním obdobím, můžeme modlitbu za San Roque, aby se postarala o zvíře a poskytla mu zázrak uzdravení.

Můžeme také požádat o zvířata, která jsou nemocná v ulicích, aby jim tento štědrý a zázračný svatý dal zdraví a péči, kterou potřebují. 

Kdy se mohu modlit?

Nejlepší čas na modlitbu je v cítit potřebu to udělat.

Boží slovo k nám hovoří o modlitbě a říká, že kdykoli potřebujeme pomoc, nebeský Otec je vždy ochoten naslouchat našim modlitbám. 

Pak můžeme pochopit, že neexistuje konkrétní plán, i když někteří doporučují, aby tak učinili. ráno a ve společnosti rodinyPravdou je, že to lze provést kdykoli a kdekoli. 

Je tento světec mocný?

Ano, protože když byl naživu, sám utrpěl stejný mor jako ti, o které se staral, a krátce nato se uzdravil a nadále se staral o mnoho pacientů v různých nemocnicích.

Od té doby až do dneška věří ve svou zázračnou sílu pomáhat těm méně příznivým.

Modlete se za modlitbu za patrona ztracených a nemocných zvířat San Roque s velkou vírou.

Další modlitby: