Modlitba k Svaté Kateřině Sieny s více účely.

Je známa jako jedna z lékařů katolické víry, a proto je schopna nám pomoci ve věcech, které se týkají zdraví a fyzické, emoční a duchovní pohody. 

Byla spisovatelkou a kazatelkou Božího slova na Zemi a vždy s velkorysým srdcem plným Boží lásky, aby pomohla potřebným. 

V průběhu let se stala jedním ze svatých, kterým se v katolické víře více ctí, a to díky její velké moci a známým zázrakům. 

Modlitba k Svaté Kateřině ze Sieny Kdo je Svatá Kateřina?

Modlitba k Svaté Kateřině ze Sieny

Narodil se ve velké rodině, byl 23. dcerou manželství.

Patřili do nižší střední společenské třídy, která mu nedovolila užívat si dobrého vzdělání, ale když mu bylo 7, rozhodl se věnovat umírání a uzavřít smlouvu o cudnosti, kterou splnil až do posledních dnů. 

Žila až do věku 33 let a byl to otec Pius II., Který ji prohlásil za Santa de katolický kostel 29. dubna 1461.

V příštích několika letech se stala patronkou Itálie, obdržela titul Doktor církve a byla následně jmenována součástí Patronských svatých Evropy.

Svatý nechal důležité písmo, které je dodnes považováno za jedno z nejdůležitějších děl katolické církve. 

Modlitba za svatou Kateřinu za ochranu

Ó slavná panna Catherine ze Sienské ctnosti, která byla požehnána Bohem!

Nástroj Nejvyšší k práci zázraků, světelného plamene církve, stvoření vybaveného nesrovnatelnými dary, rozumných a rozvážných panen s odvahou a odvahou paladinů.

Ukažte, jak daleko vaše síla jde, prasnice Boží, vydělávejte nám veškerou horlivost, abyste pokročili v evangelických ctnostech, zejména v pokoře, rozvážnosti, trpělivosti, laskavosti a usilovnosti při plnění povinností našeho státu.

Požehnaná a milovaná Pána, ctnostná svatá Kateřina za to štěstí, které jste obdrželi z toho, že jste se mohli připojit k Bohu svatým a že jste od Něho získali milost, že můžete příjemně milovat skrze své nepřetržité zázraky tolika potřebným, kteří o to požádali, naslouchejte mým pokorným prosbám a oslovte mě pro Vaše Božská dobrota vám tak naléhavě pomáhá v mém sentimentálním životě, v mé rodině, v mém domě:

(podejte žádost)

Vyzvedněte v mých silných rukou mou zoufalou a zoufalou poptávku a předložte ji našemu Pánu, aby se mohla okamžitě zúčastnit.

Také vás žádám, abyste mi poskytli ochranu a ochranu, a že napodobováním vašich ctností mohu růst ve znalostech jediného pravého Boha a také dosáhnout štěstí vyvolených.

Amen.

Pokud chcete ochranu, to je správná modlitba k Svaté Kateřině ze Sieny.

To nám může dát Santa Catalina jako patronka Itálie a Evropy ochrana také pro nás Bez ohledu na to, kde jste na světě.

Zlo a špatná energie Jsou v prostředí a nutí lidi, aby se naplnili těmito špatnými vibracemi, aby vytvořili ml, proto je modlitba za ochranu nanejvýš důležitá a doporučuje se, aby se dělala alespoň každý den.

V ranních hodinách a ve společnosti rodiny se stává duchovním rituálem, který se o nás bude starat po celý den každého dne. 

Modlitba za svatou Kateřinu za spravedlnost

Ó můj Santa Catalino, jaké nemožné věci jste dosáhli, jste nejsladší a nejláskavější z našeho správce, prosím o vaši pomoc, abyste mi vrátili všechny mé naděje ...

Vyzývám vaši nesmírnou pomoc, aby se Bůh mezi mým srdcem a jeho synem, Ježíšem a těmi, kteří jsou ochotní mě utěšit, nazýval tě, kteří jsou ochotni otevřít ruce, aby mě povzbudili a nabídli mi úlevu a řešení, když se zdá, že se vše ztratilo.

Svatá Kateřina, mocná panna a plná lásky, dnes vstávám a hledám vaši nebeskou ochranu, protože nejsem nic bez vaší podpory a Boží podpory.

Moje sladká a krásná žena, zvláštní záře, která leží ve výškách, ji používá k osvětlení mé cesty.

Uklidněte se a pomozte mi zmírnit bolest, kterou nosím v mé duši.

Vyzývám tvé velké srdce, abys slyšel můj prosbu.

Moje uctívaná čistá a požehnaná Svatá Kateřina pro neomezenou moc, kterou vám Bůh dal, žádám vás, abyste mi pokorně dal svou pomoc a zprostředkování této obtíže, s nadějí, že jsem vložil vaše sladké a požehnané ruce: pomozte mi

(co musíte získat)

Nekonečně vám děkuji za naslouchání mým prosbám, protože jsem si jist, že vaše modlitba byla vyslyšena vámi, a ačkoli je to velmi obtížné vyřešit, mám jistotu jednou ve vašich rukou, bude to určitě splněno, protože vždy nikdo není zklamán požádejte své laskavosti, bez ohledu na to, jak jsou nemožné.

Ó požehnaná Svatá Kateřino, ty, kdo se odvolává na nemožné, modli se k Bohu za mou potřebu a smutek, vracím svou naději v tuto modlitbu, věřím tvé vždy milující ochraně.

Moje milovaná Catalina mi žehná můj život, nepřestávejte mě různými způsoby vést.

Budu vás následovat s velkou vírou, pokorou a odhodláním.

Takhle to bylo. Tak ať je. Tak ať je. Bude to tak.

Modlete se za modlitbu svaté Kateřiny spravedlnost v době nouze.

Vzhledem k tomu, že byla dítě, prožila těžkosti kvůli tomu, že byla nižší střední třídy a patřila k velké rodině.

Vězte přesně, co to je projít obtížemi, které se stanou nespravedlností před očima Božími, proto se náš spojenec stává tím, kterému můžeme důvěřovat, aby nám pomohl v případech, které se týkají správného uplatňování pozemské nebo duchovní spravedlnosti. 

Modlitba za svatou Kateřinu z Alexandrie za lásku

Santa Catalina, ty, kdo by mohl přimět tolik lidí smířit se ...

Udělejte pro mě malou laskavost, najděte lásku, udělejte mé srdce vznešeným a pravdivým, což milovat, v mém srdci může vstoupit a naplnit mě blažeností.

Chci být schopen poznat opravdovou lásku, opravdový cit, Santa Catalina, ty, kdo v sobě má tolik síly ...

Udělte mi tu laskavost, nechť k vám přijde má žádost, abych mohl přijmout vaše požehnání, Svatá Kateřina miluje, dokonalé lásky bez lží, vy, kteří máte ctnost a jste na všechno tak zvolani svět Celý.

Jděte ke mně a dejte mi příležitost obdržet vaše požehnání, chci, abyste poslal mé modlitby znovu.

Moje modlitby k Bohu, aby mohl učinit můj život plný lásky, plný míru, můžete z něj udělat zázračnou Santa Catalinu ...

Žádám vás, abyste mi dali lásku, více lásky a více lásky, radost, hodně radosti, přání, dobré myšlenky, dobré činy, pomozte mi v tom uspět, láska bude pro mě jako krok, cesta ...

Svatá Catherine, ty, kdo dokážeš všechno, udělíš mě a máš pravý pocit lásky ke mně, věří ve svou moc a svou dobrotu.

Amen.

Musíte milovat jméno milovaného člověka v modlitbě za svatou Kateřinu z Alexandrie za lásku.

Známý jako patronka těch žen, které jsou bez romantického partnera, učitelé a studenti.

V životě měl velkou moudrost, odvahu, sílu, mazanost a inteligenci. Má vše, co potřebujete, abyste nám poskytli nezbytnou pomoc v sentimentálních záležitostech.

Může nám pomoci překročit naši cestu s touto osobou určenou pro nás nebo, pokud je to nutné, také nám pomáhá udržovat harmonii v domovech, kde je láska ohrožena smrtí.

Budeme postupovat směrem modlitba k zoufalství muže Santa Catalina de Siena.

Zoufalství muže

Můj blahoslavený svatý Kateřina,

Vy, kteří jste tak krásní jako slunce, krásné jako La Lunaa krásné jako hvězdy.

To, že jste vešli do Abrahamova domu, a rozdrtil 50.000 XNUMX mužů, statečných jako lvi, změkčil mi srdce (řekněte jméno osoby).

(Řekněte jméno osoby) když mě uvidí, vytáhne mi cestu, pokud spí, nebude spát, pokud jí, nebude jíst.

Nebude-li se mnou mluvit, nebude mít mír.

Bude plakat pro mě, pro mě bude vzdychat, jak Panna Maria povzdechla se svým požehnaným synem.

(Řekněte jméno osoby třikrát, bít levou nohu na zem),

Pod levou nohou vás mám buď se třemi, čtyřmi slovy, nebo se svým srdcem.

Pokud musíte spát, nebudete spát, pokud musíte jíst, nebudete jíst, nebudete sedět tak dlouho, dokud se mnou nepřijdete, abyste si nemluvili a neřekli mi, že mě milujete, a dáte mi všechno dobré, co máte.

Budete mě milovat mezi všemi ženami na světě a já se vám vždy bude zdát krásná a svěží růže.

Amen

Zdroj

Myslíte si, že tato modlitba za svatou Kateřinu za zoufalství muže je zázračná!

Tento modlitba Nejedná se o nástroj pro manipulaci s lidmi proti jejich vůli, naopak se stává aktem lásky a víry, že z nebe žehná to, co s našimi činy často uschneme. 

Ten muž, který opustil domov, který se rozhodl opustit domov nebo milostný vztah Může se zoufale vrátit, aby měl znovu to, co nechal. To je hlavní důvod této zvláštní modlitby. 

Je St. Catherine of Siena mocná?

Kdykoli máte víru, je nám schopna pomoci v jakékoli situaci, kdy ji potřebujeme.

Bez ohledu na to, jak obtížné nebo nemožné je situace, ve které se ocitneme, můžeme se vždy s jistotou přesvědčit, že zázrak pochází ze žárlivosti dříve, než očekáváme. 

Vždy využívejte síla modlitby svaté Kateřině ze Sieny!

Další modlitby: