Modlitba velkolepého

Modlitba velkolepéhoV některých případech, které se také nazývají, je Velkolepá modlitba víc než modlitba, píseň interpretovaná samotnou Pannou Marií, ve které je vznešena velikost Všemohoucího Boha.

Panna Maria, matka našeho Pána Ježíše Krista, byla svědkem moci a zázraku samotného Boha, když byla těhotná prací a milostí Ducha svatého Božího, vidíme to v posvátných písmech. 

Protože se Ježíšova matka stala matkou všech lidí, kteří věří v křesťanskou víru, je tato zvláštní modlitba mezi křesťanským lidem tak důležitá. 

Modlitba původního Velkolepého 

Oslavte mou duši Pánu a můj duch je naplněn radostí, když uvažuje o Boží dobrotě mém Spasiteli.

Protože se podíval na svého skromného služebníka a zde viděl důvod, protože mě učiní šťastnými a šťastnými pro všechny generace.

Neboť učinil v mé prospěch veliké a úžasné věci, kdož je Všemohoucí a jeho jméno nekonečně svaté, jehož milosrdenství sahá od pokolení k pokolení, ke všem, kdo se ho bojí.

Natáhl ruku své moci a rozptýlil pýchu hrdých a narušil jeho návrhy.

Postavil mocného a vychoval skromného.

Naplnil potřebného zboží a bohatého, který odešel beze všeho.

Povýšil svého služebníka do Izraele a vzpomněl si na jeho velké milosrdenství a dobrotu.

Stejně jako slíbil našemu otci Abrahamovi a všem jeho potomkům na věky věků.

amen

Modlitba původního Magnificatu nebo Magnificatu je silná a lze ji provést kdykoli nebo v situaci, která se objeví.

Může vás zajímat:  Serenity Modlitba

Uprostřed této modlitby zažili krásné zázraky, které se objevují velmi často, je zvýšení víry, což je okamžitý zázrak, který můžeme cítit v sobě.

Tuto větu lze provést v původním jazyce, kterým je latina, nebo v různých překladech do jakéhokoli jazyka. 

Modlitba velkolepého za ochranu v latině

Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus v Deo salutari meo,
Quia respexit humilitatem ancillae suae.

Ecce enim ex hoc beatam mi řekl generaci omnes,
kdo fecit mangnu, který potencionál,
et sanctum nomen eius,
et mercy eius ad progenies timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo,
dispergovat superbos mind cordis sui,
silná depozita velitelství,
skromný exaltavit,
surientes implevit bonis,
et dělí dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum Recuertus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nos Abraham et semini eius in saecula.

Elektrické nářadí poskytnout ochrana pro sebe, rodina, přátelé nebo materiální zboží, jako jsou domácnosti, firmy nebo auta.

Modlitba plná víry se stává naším nejlepším bezpečnostním systémem proti všemu negativnímu, na co chceme zaútočit. 

Je obtížné měřit sílu o modlitbách Protože to záleží na víře, která je v něm vložena, proto víme, že složkou, která zajistí účinnou práci této modlitby, je věřit. 

Modlitba k tisku

Víme, jak důležité je mít vždy k dispozici modlitby.

Proto má níže uvedenou modlitbu k tisku. Můžete tisknout a modlit se, kdykoli a kdekoli budete chtít.

modlitba zvětší to pro tisk

K čemu je modlitba velkolepého? 

Na začátku byla tato věta vytvořena se záměrem ohlašujte Boží velikost tím, že povolíte Marii přivést spasitele na svět.

Může vás zajímat:  Modlitba k San Alejo

V současné době se tato modlitba stále skládá z vděčnosti Bohu za to, že nás zachránil před obtížnými okamžiky, za nějaký zázrak, který obdržel, a další projevy vděčnosti, které můžeme mít osobně. 

Píseň, kterou lze také požádat o ochranu, pro čarodějnice, pomoc, pohodlí, víra a úžasné zázraky.

Jako každá modlitba je mocná a je stvořena tak, abychom ji používali ve chvílích, kdy ji nejvíce potřebujeme. 

Jaký je původ této modlitby k panně?

Modlitba nebo píseň inspirovaná stejným Bohem, kterou můžeme snadno najít v posvátných písmech, konkrétně v knize evangelia podle sv. Lukáše v kapitole 1, verše 26 až 25.

Text plný vděčnosti Bohu a kde Panna Maria uznává velikost a sílu Boha otce

Biblická pasáž, kde nás Maria učí, že díky Bohu nemůže chybět, se díky této nádherné modlitbě můžeme dozvědět, že Boží procesy, i když jim nerozumíme, vždy přinášejí požehnání do našich životů.

Stejně jako Mary, která čekala na svatbu a nakonec otěhotněla prací a díky Duchu Svatému, i obtížná situace, kterou věděla, jak čelit zodpovědnosti a moudrosti, aby přivedla Spasitele na svět. 

Kdy se mohu modlit?

Není den ani čas se modlit.

Musíte se modlit, když máte víru a vůli. Na čase nezáleží, důležité je věřit v sílu modlitby.

Vždy věřte v síly Panny. To je nejdůležitější.

Využijte sílu modlitby velkolepého. Je opravdu mocná!

Může vás zajímat:  Modlitba k Panně z Fatimy

Další modlitby:

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař