Modlitba k Panně od Carmen, neexistuje složitá situace, kterou nelze vyřešit větou, a v tomto případě modlitba k panně Carmen Je to oddaná strategie, které mnohokrát musíme čelit každý den, protože nevíme, v kolik hodin budeme muset žít něco obtížného a je dobré se mu zabránit.

Modlitba je mocná zbraň, kterou můžeme použít kdykoli ji chceme nebo potřebujeme.

Tato panna je považována za zoufalou, a to proto, že se jedná o zázraky a odpovědi lze začít vidět za pár minut po modlitbě, ve většině případů tomu tak je.

Vědomí, že máme někoho v nebi, který nám rozumí a může nás za všech okolností obhajovat, nás naplní mírem a důvěrou, že vše bude v pořádku.

Modlitba k Virgen del Carmen Kdo je Virgen del Carmen? 

Modlitba k Panně Carmen

Známý jako Panna Maria z Carmen, je to jedno ze zastánců Panny Marie. Její jméno pochází z hory Carmel v Izraeli, jejíž význam je Garden.

V některých zemích je považována za patronku moře a v jiných, stejně jako ve Španělsku, je považována za patronku španělské armády. Říká se, že v roce 1251 se tato panna zjevila svatému Simonovi Stockovi, který byl vrchním generálem řádu. 

Při tomto setkání dostal člověk skapulární a jeho zvyky, dva symboly toho, co je známo jako mariánský kult karmelitánů po celém světě.

Oddanost Panně Marii je zvykem katolické církve, která zdůrazňuje důležitost panny při příchodu našeho Pána Ježíše Krista jako formy člověka na tuto Zemi.

Nástroj Božího Otce k plnění božských účelů dodnes.

Modlitba za Virgen del Carmen pro obtížné případy 

Mám tisíc potíží: pomozte mi.

Od nepřátel duše: zachraňte mě.

Podle mých chyb: pouč mě.

V mých pochybnostech a smutcích: řekni mi to.

U mých nemocí: posilni mě.

Když mě pohrdají: povzbuzujte mě.

V pokušení: bráňte mě.

V těžkých hodinách: utěš mě.

S tvým mateřským srdcem: miluj mě.

S vaší ohromnou mocí: ochraňte mě.

A když vyprší vaše ruce, přijměte mě.

Panna Carmen, modlete se za nás.

Amen.

Panna Marie jako matka ví, co je to za utrpení pro milovaného člověka, který je v nebezpečné situaci.

Je kvalifikovaná a má pravomoc hájit naše potřeby před stvořitelem Bohem všech věcí. 

Modlitby vytvořené s vírou z duše jsou účinné, nemůžeme se ptát, jestli nevěří, že zázrak, na který čekáme, může být udělen nám, bez ohledu na to, jak obtížné se nám zdá, že je to možné, pamatujte, že když se modlíme, protože Žádáme něco, čeho lze dosáhnout pouze přirozeným způsobem. 

Modlitba Virgen del Carmen za osvícení a ochranu

Ach, svatá panna Carmen! Matka našeho Pána Ježíše Krista a ochránce všech těch, kteří nosí váš posvátný škapul.

Dnes se modlím před tvým elegantním rouchem, abys mě vždy osvětlila temnými cestami tohoto života, v nichž se mohu bez vaší pomocné ruky zablokovat.

Odpusťte všem mým hříchům, že vás tolik obdivuji a vážím si vás ze dne na den. Nezapomeň na mě ve chvílích zmatení, bez tvé pomoci bych byl jen nezvyklou ovcí.

Amen.

Žádat o osvětlení a ochranu pro nás, o příbuzného nebo o zvláštní přátelství není nic nového.

Ve skutečnosti je považován za jeden z nejčastějších požadavků po zázrakech zdraví.

Je normální cítit se nejistě nebo zranitelně ve světě, kde se zdá, že zlo je na vzestupu, a proto je vznesení žádosti o modlitbu k Virgen del Carmen nebo jinému světci, který nám může pomoci, opravdu zázračné.  

Díkůvzdání modlitba a oběť 

Ach, svatá Panna Carmen!

Nikdy nemůžeme důstojně reagovat na laskavosti a díky, že jsi nám dal tím, že jsi nám dal svatý Scapular.

Přijměte náš jednoduchý, ale hluboce významný význam, díky a protože vám nic, co vám můžeme dát, není hodné pro vás a vaše milosrdenství.

Obětujeme svá srdce se vší jeho láskou a celý svůj život, které chceme použít v lásce a službě vašeho Syna, našeho Pána, a v šíření vaší sladké oddanosti ...

Usilujeme o to, aby všichni naši bratři ve víře, s nimiž nás božská prozřetelnost nutí žít a vztahovat se, vážíme si a děkujeme za váš velký dar, nosit Svatou Scapular, a že všichni můžeme žít a zemřít ve vaší lásce a oddanosti.

Amen.

Líbilo se vám modlitba Panny z Camenu díky a díky?

Jakmile dostaneme to, o co jsme žádali, mnohokrát zapomínáme na modlitby, ale nemělo by to tak být.

Bible vypráví příběhy lidí, kteří neukazovali žádné poděkování, a ostatních, kteří ano.

Podobně jako u nabídek, které děláme, zapomínáme na všechno, když máme to, co jsme chtěli.

Modlit se vděčností je gesto, které v nebi nezůstane bez povšimnutí. Když nabízíme nabídky a nenaplňujeme je, ukazuje se také na obloze.

Bez ohledu na to, jak dlouho trvá, než poděkovat nebo dát to, co jste slíbili, důležité je to udělat.

Modlitba Virgen del Carmen k dosažení její lásky

Ach Panna Carmen, Mary Nejsvětější!

Jste nejušlechtilejší stvoření, nejúžasnější, nejčistší, nejkrásnější a nejposvátnější ze všech.

Ach kdyby vás všichni znali, má paní a matka, kdyby vás všichni milovali, jak si zasloužíte!

Jsem ale potěšen, protože tolik požehnaných duší v nebi a na zemi žije v lásce s vaší dobrotou a krásou.

A jsem rád víc, protože Bůh vás miluje víc než všechny lidi a anděly dohromady.

Moje nejmilejší královna, já, bídný hříšník, tě také miluji, ale miluji tě málo ve srovnání s tím, co si zasloužíš; Chci tedy větší a něžnější lásku k tobě, a to mě budeš muset oslovit, protože milování a nesení Svatého Scapular je známkou předurčení ke slávě a milosti, kterou Bůh uděluje pouze ti, kteří chtějí účinně spasit.

Vy tedy, abyste dosáhli všeho od Boha, dostaňte mi tuto milost: nechť mé srdce hoří ve vaší lásce podle náklonnosti, kterou mi ukážete; Že tě miluji jako pravého syna, protože mě miluješ nejjemnější láskou Matky, takže se s tebou spojím kvůli lásce tady na Zemi, nebudu se od tebe později ve věčnosti oddělit.

Amen.

Tato modlitba k Virgen del Carmen k dosažení její lásky je velmi silná.

Opravdová láska je starostí, která je v našich životech vždy přítomná, zejména pokud již byl dosažen určitý věk nebo když zůstanete svobodní poté, co jste žili po určitou dobu jako pár.

Stejně tak je tato modlitba účinná v případech, kdy získání partnera představuje určitý stupeň obtížnosti nebo v případech, kdy je velmi obtížné zamilovat nebo někoho dobýt, tyto modlitby získají nebo dosáhnou své lásky.

Pamatujte, že duchovní zbraně jsou mocné a nemůžeme je ignorovat, i když nevíme, jak to funguje, je to mocná strategie, kterou můžeme použít v době, kdy to chceme, s vírou a důvěrou, že na tuto modlitbu bude zodpovězena mocně.

Mohu říct 4 věty?

Čtyři věty můžete bez problémů říci.

Všichni jsou pro dobro, žádají o pomoc a axulio a není správné to dělat vícekrát.

Využijte sílu modlitby k Panně Carmen a změňte svůj život.

Další modlitby: