Bön till den heliga treenigheten Katolik för kärlek, svåra och brådskande fall och skydd är en av de mäktigaste eftersom den ber både Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Guds ord visar oss en Gud, fadern till allt, introducerar oss sedan till Jesus Kristus som är samma som Gud skapade människan, var bland oss ​​och gav sitt liv för mänsklighetens skull, när han gick till himlen lämnade han oss till Anden Santo och nu kan vi räkna med alla tre.

Fadern och Sonen är i himlen och den Helige Ande rör sig i våra hjärtan som eld.

Den katolska kyrkan har en serie av böner som riktas särskilt till de tre som tillsammans är en, den gudomliga treenigheten.

Det är böner som uppstår i olika fall där människans hand inte kan fungera och då beror vi på en bön för att bara ett mirakel av Gud är tillräckligt. 

Bön till den heliga treenigheten Vem är den heliga treenigheten?

Bön till den heliga treenigheten

Faderns förening; Son och den heliga anden är de som utgör den heliga treenigheten.

Hans uppträdanden var gradvis och vi kan se dem genom hela Biblia.

I början, i genesis verkar Gud skapa himlarna och jorden och varje levande varelse.

Sedan i evangelierna från Nya testamentet vi ser att Jesus Kristus kommer, född av en jungfru genom Heligandens arbete och nåd. 

Där börjar vi känna Frälsarens hela liv, då när han dör, reser sig upp och stiger upp till himlen lämnar han oss löften om den Helige Ande, men detta manifesterades först efter en tid på pingstdagen berättad i Apostlagärningarna Apostlar och fortsätter att följa oss till denna dag. 

Kraftfull treenighet som ger oss vårt hjärts önskemål, de som vi många gånger gör från själen.

Den heliga treenigheten är alltid redo att lyssna på oss.

Bön till den heliga katolska treenigheten

Jag älskar dig, Holy Spirit paraclito, för min Gud och Herre, och jag tackar dig oändligt med all den himmelska domstolen i den välsignade jungfrunens namn, din kärleksfulla fru för alla gåvor och privilegier som du prydde henne, särskilt för det perfekta och gudomliga välgörenhet som du inflammerade hans mest heliga och rena hjärta i handlingen av hans mest härliga antagande till himlen; och ödmjukt ber jag dig i namnet på din obefläckade fru, ge mig nåd att förlåta mig alla allvarliga synder som jag har begått sedan det första ögonblicket jag kunde synda; till nuet, som jag sörjer oändligt med syftet att dö snarare än att kränka din gudomliga majestät igen; och med de mycket höga förtjänsterna och mycket effektiva skyddet av din mest kärleksfulla fru ber jag dig att ge mig och N. den mest värdefulla gåvan av din nåd och gudomliga kärlek, ge mig dessa ljus och särskild hjälp som din eviga försyn har förutbestämt för att rädda mig och leda mig till Ja.

Den heliga katolska treenighetens bön har omedelbara effekter.

Bön, ett kraftfullt vapen som bara tillhör de av oss som har trott på Herrens kraft.

Kraftfullt verktyg som den katolska kyrkan har vet hur man använder och som lämnar oss en modell, ett exempel så att vi vet hur man frågar, vilka ord vi ska använda. 

Bön är inte dålig, de är ett tillfälle att vänja sig till bön, att lära sig att be rätt, det är därför böner finns för att vägleda oss i processen. 

Bön till den heliga treenigheten för kärlek 

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn, Amen.

Helig treenighet, vårt början och slut, min styrka och mitt skydd och min gudomliga hjälp, som bor i mitt hjärta och är närvarande i min själ och omsluter hela mitt varelse.

Välsignad helig treenighet, som förtjänar all ära, ära och beröm, jag tror på din kraft, Gud Fadern, Gud Sonen, Gud den Helige Ande.

Jag litar blint på dina gåvor och jag hoppas på dig, och mitt hopp och välgörenhet jag lägger i dina händer, hjälper mig att öka min tro och varje dag med din kärlek vara en bättre person och vakna full av uppmuntran och entusiasm.

Välsignad Gud, du är källan från vilken kärlek och liv härrör, att du skapade oss enligt din bild och din likhet, och att du av kärlek till oss har sänt Gud sonen så att han med sitt liv kunde frälsa oss och rädda oss från synd, jag ...

(Säg ditt namn)

Jag ger dig och viggar allt som bor i min varelse och mycket ledsen jag ber dig att förlåta mig för alla de misstag jag har gjort och för de synder jag har begått till denna dag och som skiljer mig från dig.

Aller helig treenighet, jag ber dig att vara barmhärtig med mig och ge mig din hjälp så att min själ är fylld av lugn och förvandlar mig till en patient, förståelse, ödmjuk och klädd i din godhet.

Välsignad helig ande, källa till all tröst, jag ber dig att berika min själ med överflödet av dina gåvor.

Du är mitt hopp och sköld i mina strider, du är min styrka i motgångar och ångest.

Av den anledningen kommer jag på knäna inför dig för att be dig att snälla sträcka ut din hand för hjälp och förbjuda mig inför Gud Fadern för att få hans snabba hjälp.

Helig himmelsk ande, förnya min styrka och öka mitt mod att fortsätta den striden som jag står inför, snälla luta ditt öra mot min uppmaning och ge mig det jag önskar och fråga dig den här dagen.

Tänk snälla i mitt hjärta Guds kärlek som upplyser dina trogna följares hjärtan. För din kärlek, kraft och barmhärtighet ber jag dig befria mig från all motgångar, och att ingenting stör min frid eller får mig att lida.

Helig treenighet, jag kommer med fullkomligt förtroende till dig och med all min själs tro, så att du kan lindra de sorgar som orsakar mig stort lidande, snälla läka mitt hjärtsår och hälla ut din barmhärtighet över mig och som jag behöver med så mycket nödsituation:

(Berätta den heliga treenigheten vad du behöver snabbt och be om deras härliga hjälp)

Gud Fadern, tack för att du lyssnar på mina böner för din kärlek infinitooch för den trygghet som din kärlek ger mig, att den skyddar mig och ger mig tröst.

Jag ber dig om att hjälpa mig, Holy Trinity, jag ber dig om förbön och förtjänst av den välsignade jungfruliga Maria, Jesu mor och vår mor.

Amen.

Tyckte du om den heliga treenighetens bön för kärlek?

Kärlek är alltid motorn i våra böner, oavsett om vi rör oss genom att be om andra eller genom att be om kärlek att korsa vår väg.

Hur som helst är det viktiga att fråga från hjärtat, från själen och med mycket tro.

Det som gör våra böner kraftfulla och får svar är att vi tror att det vi ber kan beviljas.

Att be om kärlek, så att vi vet hur vi kan identifiera den just nu som den passerar vår väg är av största vikt eftersom Guds ord lär att hjärtat lurar och kan få oss att tro att vi hittar kärlek när det inte är det. 

Det är därför som att ha vägledning från den heliga treenigheten nästan är en handling av liv och död. 

Bön om den heliga treenigheten i svåra och brådskande fall

Helig treenighet, treenig Gud och en, Fader, Son och Helig Ande, vår början och slut, framstick framför dig Jag hyllar: välsignad och berömd är den Helige Treenigheten! Till dig, helig treenighet vara all ära, ära och beröm för all evighet, jag tror på dig av hela mitt hjärta och jag vill vara din trogna hängivna, jag kommer till dig med fullständigt förtroende för att be dig se mig alltid fri från ondska och från alla motgångar och faror, och i mina behov ber jag dig, ge mig din tjänst.

Himmelens far, Jesus god herde, Helig Ande, jag ber dig om förbön och förtjänst av den välsignade jungfruliga Maria, ge mig din hjälp, vägledning och skydd i alla frågor och problem i mitt liv.

Ära till dig Gud Fadern, källa till godhet och evig visdom, livet kommer från dig, kärlek kommer från dig, få varje ögonblick att arbeta med rättvisa och försiktighet för att njuta av de varor och tröst som du skickar mig; kom ihåg att jag är ditt barn och synd på mina lidande, mina behov och ge mig hjälp i denna svåra situation:

(fråga med stor tro vad du vill uppnå)

Tack, barmhärtiga far för att du är där.

Ära till dig Gud, den himmelske Faders son i vars heliga hjärta min själ hittar fristad, lär mig att trofast imitera ditt liv och dina dygder, ge mig fasthet och uthållighet för att uppfylla dina läror och få mig att utöva välgörenhetsarbeten oftare, överge mig inte i de dagliga striderna, befria mig från de banden som fienden har för mig, flytta mig bort och skydda mig från all motgångar som stör mig och ge mig din mirakulösa hjälp i detta problem: (upprepa begäran med stort hopp).

Tack min goda Jesus för att jag var vid min sida i ögonblick av förtvivlan och ångest.

Ära till dig helig ande, tydlighet som upplyser allt och att du är skapelsens glädje, harmoni och glädje, gör det alltid fogligt till dina gudomliga inspirationer ger mig frid, ge mig hjälp i mina brister och problem och ge mig din hjälp så att jag kan uppnå det jag behöver så mycket just nu.

Tack Divine Spirit of Love för att du hjälpte mig när allt är mörkt och jag behöver ljus.

Mamma och drottning av mig, Lady of Heaven Du som är så nära den Heliga Treenigheten ber för mig och mina nuvarande problem och brister, var du min advokat och ett halvt så att min uppmaning deltas, få mig att få det mirakel som jag så mycket behöver i mitt liv

Tack min älskade mamma, välsignade jungfruliga Mary, för att du var så förståelig och alltid håller på våra krav.

Gudomlig treenighet, far, son och helig ande, ge mig din barmhärtighet, ge mig din vänlighet och ge mig en snabb lösning i min sorg och ångest.

Far, son och helig ande, välsignad och helig treenighet, jag älskar dig, jag älskar dig och jag ger dig min varelse.

O Kärlekens treenighet, medkänsla Gud, jag överger mig till din gudomliga vilja, för dina tider är perfekta och bara Du vet vad som är bäst för mig, ära till fadern, ära till sonen, härlighet till den heliga anden, ära till den välsignade och odelade Trinidad, som det var i början, nu och för evigt, för alltid och alltid.

Så var det.

 

De fall där det inte finns något mänskligt möjligt att vi kan göra.

De fall där de har gett oss en medicinsk diagnos, där en familjemedlem har försvunnit, där ett barn behöver Guds hjälp och inte vet det eller inte vill be om det, lidande, smärta, impotens, rastlöshet och vissa situationer och känslor som gör oss mer desperata de är där Guds mäktiga hand rör sig med kraft. 

Helig treenighetsbön kan vara vår snart hjälp mitt i de svåraste problemen att lösa.

Allt är en handling av tro och förtroende på Herren och tro att han har kontroll över alla saker och att han vet vad han gör.

Kort för skydd 

Jag känner igen dig och värderar dig, o välsignade jungfrun, himmelens drottning, universumets lady och beskyddare som dotter till den eviga fadern, hennes mest älskade son, mamma och den Helige Andes älskande fru; och utsprång vid dina stora majestets fötter med den största ödmjukhet ber jag dig om den gudomliga välgörenheten; att du var extremt full i ditt antagande till himlen, att du gör mig till den unika nåd och barmhärtighet att sätta mig under ditt säkraste och mest trogna skydd och att ta emot mig i antalet av de mycket glada och lyckliga tjänare som du har skulpterat i ditt jungfrubröst.

Förvärva er själva, o mamma och min barmhärtigaste lady, att acceptera mitt eländiga hjärta, mitt minne, min vilja och andra inre och yttre krafter och mina sinnen; Acceptera mina ögon, mina öron, min mun, mina händer och mina fötter, styr dem enligt ditt Son godkännande, så att han med alla hans rörelser har för avsikt att ge dig oändlig ära.

Och för den visdom som din mest älskade Son upplyste dig ber jag och ber dig att nå mig ljus och tydlighet för att känna mig själv, min intakt, och särskilt mina synder, att hata dem och avskyr dem alltid, och också nå mig ljus för att känna snarorna av den infernala fienden och dess dolda och uppenbara strider.

Speciellt, gudfru mamma, jag ber din nåd ... (List).

Detta mirakulös bön Ala Santísima Trinidad att be om vår hälsa, skydd och välstånd är mycket starkt!

Skyddar oss, tar hand om oss y vägleda oss att bara göra vad som är Guds vilja. Vi kan be om skydd för oss själva eller för vår familj och vänner.

Kom ihåg att alla dessa positiva energier flyter från oss och genomsyrar allt omkring oss.

Det finns inget som den gudomliga treenigheten inte kan skydda oss från, det finns inget som är starkare eller kraftfullare än Gud, det är därför vi litar på att han är den som tar hand om oss och vår oavsett var de är.

När kan jag be?

Du kan be när du vill.

Bönen till den heliga treenigheten har ingen idealisk dag, timme eller ögonblick.

Vi måste be när vi vill be. Vi måste ha tro och alltid tro att allt går bra.

Fler böner:

 

Gud