Bön för en operation om du behöver lägga händerna på den högsta vara alla de bekymmer som verkar ta över sinnet.

I dessa ögonblick kan det vara avgörande att ha en tro på att hålla sig fast vid det och att tro på bön ger oss lugn och ro.

När det gäller operationer ingenting bättre än att lägga allt i händerna på skaparen Gud av alla saker.

Guds ord säger till oss att han är vår helare och det finns inget som vi ber fadern att ge oss. Då lämnar vi dig den bön du behöver göra innan du går in i en kirurgisk process.

Bön för en operation Vad är den för?

Bön för en operation

Före, under och efter en operation finns det ögonblick av ångest och smärta. Bön kan lugna alla negativa tankar samtidigt som vi ökar vår tro.

Vi måste lita på vad Herrens ord Han säger att vi ropar till honom och han kommer att lära oss stora och dolda saker, en av dessa saker kan mycket väl vara läkningen av vår kropp, lugnet att veta att Gud gör något till vår fördel och tron ​​att veta att det är han som gör arbeta i oss.

För all denna bön är viktig vid alla tidpunkter som vi är bekymrade över att vi som människor utsätts för att leva.

Jesus Kristus själv inbjuder oss att be fadern i hans namn, så våra böner är alltid i Jesu namn och erkänner honom som Guds son, all kraftfull att läka oss och fylla vårt hjärta med fred.

Att göra meningar innan vi ingrips kirurgiskt kan hjälpa oss att fatta bra beslut som läkaren, vårdcentralen, datumen och till och med hur operationen fortsätter.

Därför är det inte bara viktigt  be innan du går in i operationssalen, men när hela sjukhuset påbörjas.

Innan en operation

Gud du älskar mig, ta hand om mig och skydda mig
Ge mina läkare och sjuksköterskor visdom och skicklighet
Gör dem kunna tjäna dig med kärlek och lättnad
Genom Jesus Kristus, vår Herre
amen

https://es.aleteia.org

Syftet med att be före en operation är alltid att Gud tar kontroll över allt som håller på att hända i vår organisme och att allt går bra, det är de två vanligaste förfrågningarna.

I bön måste det vara tydligt att vi står inför ett ögonblick där vi inte har någon kontroll över vad som är eller inte är och det är den främsta orsaken som leder till att vi känner oss osäkra.

Prata med Gud, uttryck din oro, berätta för honom om osäkerhet, rädsla och allt du känner, både bra och dåligt.

Förklara högt att han ger dig kontroll över ditt liv och tacka honom för att du gav dig segern.

Bön för en släkting 

Sir, många läkare, älskare av sitt yrke
De står till vår tjänst.
Jag tackar dig för visdomens gåva
att du har beviljat honom.
Idag räddas många liv i fall som tidigare
De kunde inte ha fått något botemedel eller botemedel.
Herre, du fortsätter att vara det
ägaren av livet och död.
Slutresultatet är bara i dina gudomliga händer.
Herre, upplysa sinnet och hjärtat
av dem som just nu
de tar hand om att läka min sjuka kropp
och vägled hans händer med din gudomliga kraft.
Tack för din enorma vänlighet.
Amen.

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it

Om den som ska komma in i operationssalen är en släkting, bön Det måste göras innan och underhållas under hela processen.

Det är viktigt att vi vet hur vi ska överföra god energi till vår familjemedlem innan vi ingriper, detta kommer att hjälpa dig att vara positiv och med aktiv tro. 

Vi kan inte be för en familjemedlem med en negativ inställning eller tvivla på vad Gud kan göra just nu, men vi måste upprätthålla en troende inställning som ger styrka, uppmuntran, tro och mod till familjemedlemmen innan operationen och i slutet av allt Du måste alltid tacka Gud.

Så att allt går bra i en operation

Vår himmelske Fader, jag ber dig att behålla och skydda mig
Hjälp mig att lita på dig
Och att ha tillräckligt med mod för att genomgå denna operation
Lyssna på min rädsla och min ångest
Och se till din närvaro
Vägleda och välsigna kirurger så att de vet exakt vad de behöver göra
Välsign all behandling och vård som jag får
Och stärka mig med din kraft
Så jag kan må bättre och läka bra
I Jesu namn
amen

https://es.aleteia.org

Att be Gud att skicka sina änglar för att ta hand om oss i operationssalen och på samma sätt att be honom att binda varje ond ande som vill blanda sig i är två giltiga förfrågningar vi kan göra när som helst. 

Det är också viktigt att vi kan förklara med dig hörbar allt det goda som vi vill se så att dessa goda energier släpps och ordet uppfylls i våra liv eller i den familjemedlem, vän eller bekant som kommer att gå in i en av dessa processer. 

Går meningarna att fungera?

Bara det faktum att be kommer att göra det säkrare och tystare.

Det finns inget bättre än att lita på Gud hela tiden.

Om du har tro på ditt hjärta kommer Gud att hjälpa dig i denna hemska tid. Böner vittnar om framgång i allt världen.

Be bara med mycket tro i dig så att allt går bra.

Var bönen för en operation till din smak?

Om du har några bönförslag, tveka inte att kommentera den här artikeln.

På detta sätt hjälpa andra människor som kommer att genomgå samma problem som redan har hänt.

Gå med Gud.

Fler böner till Gud:

Gud