Bön till jungfrun från Guadalupe att lyfta med tro och från hjärtat i en handling av ödmjukhet som avslöjar den känslighet som det mänskliga hjärtat måste be om hjälp från andliga varelser.

Oavsett det ögonblick vi går igenom just nu, bönerna görs för att höjas av människor i nöd.  

Det är inget omöjligt när vi tar bönen som ett verktyg för att slåss mot striderna som det går presenterar oss dag för dag.

Vi kan be om vad vi behöver och även de saker som har blivit våra drömmar och önskningar och som fortfarande förblir lagrade i vår själ och som ingen annan än oss vet.

Bön till Jungfru Guadalupe Vem är Guadalupes jungfru? 

Bön till Jungfru Guadalupe

Det är ett utseende av Jungfru Maria 1531 i Mexiko.

Det är känt att den första som träffade henne var indian Juan Diego när han var på väg till massan.

Den berättar att jungfruen bad henne att bygga ett tempel och förmedla ett budskap till alla möjliga människor som börjar med biskopen.

Indian Juan Diego gjorde det, allt som honom anförtrotts, det var inte lätt eftersom ingen trodde honom eftersom det, precis som varje mirakel, var nödvändigt att se några tecken på att det som indianen sa var sant. 

storia att jungfrun bad honom att bygga ett tempel och det överföra ett meddelande till alla människor möjligt med början med biskopen.

Den indiska Juan Diego gjorde det, allt som han anförtrotts, det var inte lätt eftersom ingen trodde honom, eftersom det, som något mirakel, var nödvändigt att något tecken skulle ses att det som indianen sa var sant. 

Indianen får en ny instruktion från Jungfru där han anförtros att leta efter rosorna som är på toppen av berget, han återigen följer ordningen och letar efter färska rosor för att presentera dem för biskopen insvept i en filt, När rosorna faller på filten kan den bild som idag kallas Jungfrun av Guadalupe ses återspeglas.

Idag har basilikan Santa María de Guadalupe blivit det mest besökta religiösa templet i världen.

En ungefärlig av tjugo miljoner församlingar De kommer varje år för att bekänna sin tro och hylla denna mirakulösa Jungfru. 

Bön av jungfrun från Guadalupe för skydd 

Välsignade jungfrun från Guadalupe, Guds mor, lady och vår mor. Kom hit framför dig innan din heliga bild, som du lämnade oss stämplade på Juan Diego's tilma, som ett löfte om kärlek, godhet och barmhärtighet.

De ord du sa till Juan med en otrolig ömhet återger fortfarande: "Min kära älskade son, Juan som jag älskar som en liten och känslig", när du, strålande av skönhet, dök upp för hans ögon på Tepeyac -kullen. Få oss att förtjäna att höra samma ord djupt i våra själar.

Ja, du är vår mor; Guds mor är vår mor, den mest ömma, den mest medkännande.

Och för att vara vår mor och skydd under manteln av ditt skydd stannade du kvar i din bild av Guadalupe. Välsignade jungfrun från Guadalupe, visa att du är vår mor.

Försvara oss i frestelser, trösta oss i sorgar och hjälp oss i alla våra behov.

I farorna, i sjukdomarna, i förföljelserna, i bitterheten, i övergångarna, i vår dödstimma, titta på oss med medkännande ögon och aldrig separera oss.

https://www.aciprensa.com/

Jungfru Maria, som en god mamma, vet hur man kan ge ett starkt skydd och sant för alla som känner igen henne som en mamma.

Att närma sig henne för att söka skydd är en handling av tro, modig och ärlig. Vi kan be om skydd hela tiden att vi behöver det för oss, för en familjemedlem eller vän.

Det finns även de som tillämpar detta bön För vissa materiella varor kan denna aspekt av bön verka ytlig men en mamma vet hur man tar hand om sitt barn och allt som tillhör henne. 

Vi kan inte gå till henne och tänka att hon inte kan hjälpa oss men med ett öppet hjärta att tala till oss och vägleda oss till vad vi måste göra hela tiden. 

Bön för att begära skydd för Jungfru Guadalupe 

Åh oklanderliga jungfrulig, mor till den sanna Guden och kyrkans mor! Du som från denna plats visar din barmhärtighet och medkänsla till alla som begär ditt skydd; lyssna på bönen att vi med filialt förtroende adresserar och presenterar den för din Son Jesus, vår enda löser.

Barmhärtighetsmor, mästare i det dolda och tysta uppoffret, till dig, som kommer ut för att möta oss, syndare, vi inviggar denna dag all vår varelse och all vår kärlek.

Vi helgar också vårt liv, vårt arbete, våra glädjeämnen, våra sjukdomar och våra smärta.

Ge fred, rättvisa och välstånd för våra folk; eftersom allt vi har och ligger under din vård, vår dam och vår mor.

Vi vill vara helt ditt och gå med dig vägen till full trohet till Jesus Kristus i hans kyrka: släpp inte din kärleksfulla hand.

Jungfru av Guadalupe, Amerikas mor, vi ber dig om alla biskopar, för att leda de troende längs vägarna till ett intensivt kristen liv, kärlek och ödmjuk tjänst till Gud och själar.

Överväga denna enorma skörd, och be för Herren att fördjupa hunger efter helighet i hela Guds folk, och ge rikliga kall till präster och religiösa, starka i tro och avundsjuk dispensers av Guds mysterier.

Skydd, vård, amor, förlåtelse och allt du vill be honom, är hans öron redo att höra hans barns krökning.

Tro är det oundgängliga kravet.

I Guds ord förklarar de för oss att vi bör be att tro på att det finns, det vill säga att vi ska lämna våra böner med vetskap om att de hörs och, ännu mer, besvaras.

Amparo är en nödvändighet och man bör alltid be att impulsen kännas från hjärtat.

Vi vet inte framtiden och det är därför som denna bön är viktig för att lämna våra planer och varje steg vi ska ta i våra händer.

Det är därför Guadalupes jungfrubön är viktig.

Må hans skydd alltid vara i våra liv och hans välsignelse kommer aldrig att överge oss och vår familj och vänner. 

Att begära skydd för en speciell person är en kärlek, det är inte nödvändigt att tända ljus eller förbereda en tidigare miljö för denna bön som kan verka lite enkel men verkligen är kraftfull, du måste bara tro, inget annat är nödvändigt. 

Jungfru bön från Guadalupe för att be om ett mirakel 

Välsignade jungfrun från Guadalupe, vårt lands moder och drottning. Här har du oss ödmjukt framför dig innan din underbara bild.

(Lägg din beställning)

I Du lägger vi allt vårt hopp. Du är vårt liv och komfort.

Att vara under din skyddande skugga och i ditt moders varv kan vi inte frukta någonting.

Hjälp oss på vår jordiska pilgrimsfärd och förbön oss inför din gudomliga Son just nu död, så att vi uppnår själens eviga frälsning.

Amen.

Mirakel är de saker som vi tror skulle vara omöjliga att uppnå med mänskliga krafter.

Det är en term som används mer i framställningar för sjukdomar som enligt medicinsk vetenskap inte har något botemedel.

Emellertid kan ordet mirakel användas i många fler omständigheter, till exempel i de fall där vi väntar på pengar som är omöjliga att komma fram eller när en familjemedlems försvinnande har lidit och från ett ögonblick till ett annat verkar säkert och sundt.

Mirakel är på avstånd från en bön och berättar bara en liten tro. Ingenting är omöjligt.

Kan jag säga alla böner?

Du kan och bör be alla böner till denna helgon.

Det viktiga är att bön från Jungfru Guadalupe har varit bön med mycket tro och med mycket tro i hennes hjärta.

Du föredrar att tro på den sanna kraften i denna helgon och du måste tro att hon kommer att hjälpa dig.

Fler böner: