Böner för dop Som pojke och flicka ligger kort och vackert i det faktum att dopet är en rent andlig aktivitet och där vi bekänner en tro som har stärkts genom bön.

Oavsett ålder för den person som ska döpas, tro är något som inte har något att göra med åldern men med det samtal som kännas från hjärtat, används bön för att stärka detta samtal och så att det kan bäras ut från hjärtat med tro och mod. 

När det gäller barndåp skapas de som en troshandling där föräldrar från en ung ålder tillför kärlek till Herrens verk.

Böner för dop

Böner för dop

Det viktiga med allt detta görs med övertygelse och all kunskap. Böner för dop kan göras av föräldrar, föräldrar eller någon annan familjemedlem eller vän som sitter med uppmaningen att göra det.  

1) Böner för flickas dop

Kära himmelske Fader, vi kommer framför dig idag för att presentera livet för (flickans namn)

I tacksamhet till hans livs gåva i vår familj och i erkännande av din stora kraft och visdom åberopar vi din välsignelse för hans liv idag. 

Måste hon vara en frisk, stark och intelligent tjej; Måste hon växa med din visdom och din vägledning tills hon blir en kvinna som Maria Maria.

Må vår dotter väljas ut av dig för att uppfylla dina syften här på jorden. Det är underordnat din vilja, som vet hur du berömmer dig, tjänar dig och älskar dig. 

Då finner hon din tjänst varje dag i sitt liv, att hon får din välsignelse, ära och överflöd.

Amen!

Flickorna har den ömma och känsliga delen som gör dem unika och det är därför som bönerna för dop där finns en specifik för dem. De utmaningar som livet börjar lägga på i en tidig ålder kan vara starka och när man fattar beslutet att döpa dem och sig själva när de lär sig sina böner lämnar vi dem kraftfulla verktyg som de kan använda i framtiden. 

2) Böner för dop av barn

King of Kings och Lord of Lords, här innan din härliga närvaro för att presentera vår son för dig (barnets namn).

Tack så mycket Gud för att du ansåg att vi är lämpliga att vara föräldrar till detta vackra barn. Vi lovar att ta hand om dig, älska dig och vägleda dig längs livets bra väg. Men vi kommer också idag för att söka din välsignelse för hela ditt liv.

Må han bli en "Guds vän" precis som din tjänare Moses var. Må du snart veta ditt syfte i livet, må du inte underordna dig världens system utan göra din vilja för att bli totalt framgångsrik. Må han vara ödmjuk att acceptera din lära och klokt att erkänna att du, Gud, är allt. Det förstås i litteratur och lagar, skickligt i ord, en stor patriot och ledare.

Vi välsignar honom alltså för ditt namns härlighet som framför allt är Namn.

Amen!

Barn har också sin specifika bön eftersom många gånger deras väg mitt i tillväxten, de kan påverkas av ett antal faktorer och det är därför den speciella dopbönen för barn blir en handling av kärlek, tro och leverans. Herrens ord talar till oss om vad det är att instruera barnet och vägarna från Herren från en tidig ålder, det är därför från kyrkan kärlek och leverans av ett andaktigt liv fullt av ögonblick med intimitet med Gud Fadern och med Alla dina heliga 

3) Böner för dopinbjudningar

Böner för inbjudningar till dop

Tacka Gud för att jag gav mig liv.
Tack till mina föräldrar för att du visade mig vägen.
Tack till min familj för att jag gav mig deras kärlek.
Tack till mina sponsorer för att reglera deras botemedel.

Jag inbjuder dig till min dop på söndagen den 22 maj kl. 1 i Our Lady of the Poor's Temple. Sedan väntar jag på att du äter i loungen på Plan Street i San Luis 00. Tack.

Det är mycket viktigt att ha vår familj och vänner närvaro. Därför måste vi ha en bön för att bjuda in dig lyckligt.

Det är vad denna bön för dopinbjudningar är till för. Du kan använda det fritt i dina dopinbjudningar.

4) Kort dopbön

Fantastisk Gud, härlighet och ära vara dig, livets enda skapare. 

Här är vi inför din närvaro för att välsigna livet för (barnets namn/ ninã), detta vackra barn som du ger oss för en son.

Vi välsignar dig så att från och med idag börjar ditt liv med din vägledning och skydd. Må vår son växa upp och veta att din heliga ande är hans bästa vän. Måtte hans liv ha eviga syften liksom Abrahams liv; och att, liksom honom, vara tålamod på att vänta på att Guds löften uppfylls, som tror på dina ord och läror och därmed kan ditt hjärta behaga vår Gud. 

Var vår välsignade, friska, starka och välmående son för Guds ära.

Amen!

Böner är kraftfulla oavsett hur långa eller korta de är, det som verkligen betyder är med den tro de görs. I Bibeln finns det många exempel som vi kan hitta där vi talar om korta meningar som besvarades på en snabb tid och Det är vad vi borde bry oss om. Det finns långa böner som saknar tro och korta böner som är kraftfulla, allt beror på den tro du har och inte den tid det varar.

5) Böner för korsdop

Böner för korsdop
Böner för korsdop

Om du vill göra några dopböner redo att skriva ut, har vi dem rätt ovan i form av ett kors. Det var det vackraste vi hittade. Dra full nytta!

Vad är bönerna för dop?

Böner hjälper oss att rena själen och vår ande Det förnyas genom hela bönprocessen eftersom det tar tid och ägnar den åt att berika själen. Från det ögonblick som vi är redo att be, börjar det börja gälla i oss, eftersom det är bättre att ge vår tid i lydnad till Gud än något annat offer vi kan göra. När det gäller dop är det ännu mer eftersom ett andligt åtagande görs inför Gud.

Bönerna för dop tjänar till att förbereda vår anda för den handling som ska göras. Om dopet är i barn, kan vi genom dessa böner också be om framtiden, så att Gud alltid leder sina steg och håller dem nära sina veck hela tiden. 

Är dessa meningar verkligen kraftfulla?

Alla böner skapade med tro är oerhört kraftfulla och det är just därför de har blivit ett spirituellt vapen som vi alltid kan använda var vi än är och oavsett hur komplicerat det vi ber om.

Böner kan få till och med de döda att stiga upp från deras gravar som vi ser i ordet om Gud i exemplet av Lazarus att han redan hade flera dagar döda och med bara ett ord återuppkommit. 

Fler böner: