Bön till jungfrun från Carmen, det finns ingen svår situation som inte kan lösas med en mening och i detta fall bön till Carmens jungfru Det är den hängiven strategi som vi många gånger måste möta dag för dag, eftersom vi inte vet när vi kommer att behöva leva något svårt och det är bra att förhindras.

Bön är det kraftfulla vapnet som vi kan använda när vi vill eller behöver det.

Denna jungfru anses desperat och det beror på att det är mirakel och svaren kan börja ses på några minuter efter att jag har bett. Detta är fallet i de flesta fall.

Att veta att vi har någon i himlen som förstår oss och också kan förespråka för oss under alla omständigheter fyller oss med fred och förtroende för att allt kommer att gå bra.

Bön till Virgen del Carmen Vem är Virgen del Carmen? 

Bön till Jungfrun av Carmen

Känd som Vår fru av Carmen, det är ett av de förespråkningar som jungfru Maria gav. Namnet kommer från Mount Carmel i Israel vars betydelse är Garden.

I vissa länder anses hon vara skyddshelgon för havet och i andra, som i Spanien, anses hon vara skyddshelgon för den spanska armadan. Det sägs att denna jungfru uppträdde år 1251 för Saint Simon Stock som var en överordnad general av ordenen. 

I detta möte fick mannen en skulptur och hans vanor, de två symbolerna för det som kallas den marianiska kulten för karmeliterna runt om i världen.

Hängivenhet till jungfru Maria är en sedvänja från den katolska kyrkan som belyser vikten av jungfru i ankomsten av vår Herre Jesus Kristus som en form av människa på denna jord.

Guds faders instrument för att uppfylla gudomliga syften till denna dag.

Bön till Virgen del Carmen för svåra fall 

Jag har tusen svårigheter: hjälp mig.

Från själens fiender: rädd mig.

I mina misstag: upplys mig.

I min tvivel och sorg: berätta.

I mina sjukdomar: stärka mig.

När de föraktar mig: cheer mig upp.

I frestelser: försvara mig.

Under svåra timmar: trösta mig.

Med ditt moderliga hjärta: älska mig.

Med din enorma kraft: skydda mig.

Och i dina armar när det går ut: ta emot mig.

Jungfrun av Carmen, be för oss.

Amen.

Som mamma vet jungfru Maria vad ångest är för en älskad som är i en farlig situation.

Hon är kvalificerad och har myndighet att förespråka för våra behov inför skaparen Gud av alla saker. 

Böner med tro från själen är effektiva, vi kan inte fråga om vi inte tror att det mirakel vi väntar på kan beviljas oss, oavsett hur svårt det verkar för oss att detta är möjligt, kom ihåg att när vi ber är det för Vi ber om något som bara kan uppnås på ett naturligt sätt. 

Virgen del Carmens bön för upplysning och skydd

Åh heliga Jungfrun av Carmen! Vår Herre Jesus Kristus mamma och beskyddare för alla som bär ditt heliga skulptur.

Idag ber jag inför din graciösa mantel att du alltid upplyser mig genom de mörka vägarna i detta liv där jag kan bli vilse utan din hjälpande hand.

Förlåta alla mina synder jag beundrar dig så mycket och jag respekterar dig dag för dag. Förlåt mig inte i ögonblick av förvirring. Utan din hjälp skulle jag bara vara ett riktigt får.

Amen.

Att be om belysning och skydd för oss, för en familjemedlem eller för en speciell vänskap är inget nytt.

I själva verket anses det vara en av de vanligaste förfrågningarna efter hälsa mirakel.

Det är normalt att känna sig osäkra eller sårbara i en värld där det verkar som att ondskan är på väg upp och det är därför att det verkligen är mirakulöst att höja en bönförfrågan till Virgen del Carmen eller någon annan helgon som kan hjälpa oss.  

Thanksgiving bön och offer 

Åh heliga jungfru av Carmen!

Vi kan aldrig svara med värdighet till de gynnar och tack som du har gett oss genom att ge oss din heliga Skapulär.

Acceptera vårt enkla, men djupt menande, tack och eftersom ingenting vi kan ge dig som är värdiga dig och dina barmhärtighet.

Vi erbjuder våra hjärtan, med all dess kärlek och hela vårt liv, som vi vill använda i din Son, vår Herres kärlek och tjänst, och för att sprida din söta hängivenhet ...

Söker efter att alla våra bröder i tron, med vilka Gudomligt försörjning får oss att leva och förhålla oss, värdera och tacka din stora gåva, bära den heliga skulpturen, och att vi alla kan leva och dö i din kärlek och hängivenhet.

Amen.

Tyckte du om Virgin of Camen tack för och tack?

Många gånger glömmer vi bönerna när vi har fått det vi har bett om, men det borde inte vara så.

Bibeln berättar historier om människor som inte tackade och andra som gjorde det.

På samma sätt med de erbjudanden vi erbjuder glömmer vi allt när vi har det vi ville ha.

Att be i tacksamhet är en gest som inte går obemärkt i himlen. När vi gör erbjudanden och inte uppfyller dem, visas det också på himlen.

Oavsett hur lång tid det tar att tacka eller ge det du lovat är det viktiga att göra det.

Virgen del Carmen bön för att nå sin kärlek

Åh Jungfru av Carmen, Mary Aller heligaste!

Du är den mest ädla varelsen, den mest sublima, den renaste, vackraste och heligaste av alla.

Åh, om alla kände dig, min fru och mor, om alla älskade dig som du förtjänar!

Men jag tröstas eftersom så många välsignade själar i himlen och på jorden lever i kärlek med din godhet och skönhet.

Och jag är mer glad för att Gud älskar dig ensam mer än alla människor och änglar tillsammans.

Min mest älskande drottning, jag, eländig syndare, älskar dig också, men jag älskar dig lite i jämförelse med vad du förtjänar; Jag vill därför ha en större och ömare kärlek till dig, och detta måste du nå mig, eftersom att älska dig och bära din heliga Skapulär är ett tecken på förutbestämning till ära och en nåd som Gud bara ger till de som effektivt vill spara.

Du, då, att du når allt från Gud, få mig denna nåd: får mitt hjärta brinna i din kärlek, i enlighet med den tillgivenhet som du visar mig; Att jag älskar dig som en sann son, eftersom du älskar mig med den mest ömma kärleken till mamma, så att jag, med mig för kärleken här på jorden, inte kommer att skilja mig från dig senare i evigheten.

Amen.

Denna bön till Virgen del Carmen att nå sin kärlek är mycket stark.

Att få verklig kärlek är ett problem som alltid finns i våra liv, särskilt när en viss ålder redan har uppnåtts eller när du förblir singel efter att ha levt som ett par under en viss tid.

På samma sätt som denna bön är effektiv i de fall där att få en partner representerar en viss svårighetsgrad eller i de fall det är mycket svårt att bli kär eller erövra någon, dessa böner för att få eller uppnå sin kärlek.

Kom ihåg att andliga vapen är kraftfulla och vi kan inte ignorera dem även om vi inte vet hur det fungerar, det är en kraftfull strategi som vi kan använda när vi vill ha det med tro och förtroende att denna bön kommer att besvaras kraftfullt.

Kan jag säga de fyra meningarna?

Du kan säga de fyra meningarna utan problem.

Alla är för gott, att be om hjälp och axulio och det är fel att göra det mer än en gång.

Utnyttja kraften i bön till Jungfru Carmen för att förändra ditt liv.

Fler böner: