Bön till Saint Catherine av Siena med flera syften.

Hon är känd som en av läkarna i den katolska tron, därför kan hon hjälpa oss i frågor som har att göra med hälsa och fysiskt, emotionellt och andligt välbefinnande. 

Hon var författare och predikant av Guds ord på jorden och alltid med ett generöst hjärta fullt av Guds kärlek för att hjälpa de i nöd. 

Under åren har det blivit en av de heliga som i den katolska tron ​​är mer vördade och detta beror på dess stora makt och kända mirakel. 

Bön till Saint Catherine of Siena Vem är Saint Catherine?

Bön till Saint Catherine av Siena

Född i en stor familj, som äktenskapens 23: e dotter.

De tillhörde en lägre medelklass som inte tillät honom att njuta av en bra utbildning, men när han var 7 år beslutade han att ägna sig åt dödlighet och göra en kyskhetspakt som han uppfyllde till dess sista dag. 

Hon levde fram till 33 års ålder och det var far Pius II som förklarade henne som Santa de den katolska kyrkan 29 april 1461.

Under de närmaste åren blev hon italiens skyddshelgon, fick titeln som doktor för kyrkan och utsågs därefter till en del av Europas beskyddshelgon.

Den heliga lämnade ett viktigt skrift som fram till idag anses vara ett av de viktigaste verken i den katolska kyrkan. 

Bön till Saint Catherine för skydd

Åh härliga jungfru Catherine av Siena dygdig kvinna väldigt välsignad av Gud!

Instrument av den Högsta för att göra underverk, kyrkans lysande flamma, varelse försett med makalösa gåvor, av förnuftiga och försiktiga jungfrur med paladins mod och mod.

Visa hur långt din makt går, suger av Gud och tjänar oss all iver att gå vidare i de evangeliska dygderna, särskilt i ödmjukhet, försiktighet, tålamod, vänlighet och flitighet i utövandet av vår stats skyldigheter.

Välsignad och älskad av Herren, dygdig Saint Catherine för den lycka som du fick genom att kunna gå med Gud heligt och att du fick från honom den nåd att kunna förmå behagligt genom dina ständiga mirakel för så många i nöd som begärde det, lyssna på mina ödmjuka uppmaningar och nå mig för Din gudomliga godhet hjälper dig så brådskande i mitt sentimentala liv, i min familj, i mitt hem:

(gör begäran)

Plocka upp i min kraftfulla händer min nödställda och desperata begäran och presentera den för vår Herre så att den snabbt kan delta.

Jag ber dig också att ge mig skydd och skydd, och att genom att imitera dina dygder kan jag växa i kunskapen om den enda sanna Guden och också uppnå de utvalda lyckan.

Amen.

Om du vill ha skydd, detta är den rätta bönen till Saint Catherine av Siena.

Santa Catalina som beskyddare för Italien och Europa kan ge oss det skydd för oss också Oavsett var i världen du är.

Det onda och det dålig energi De är i miljön och får människor att fylla med dessa dåliga vibbar för att göra ml, det är därför bönen för skydd är av största vikt och det rekommenderas att göra minst varje dag.

På morgontimmarna och i familjens sällskap blir det en spirituell ritual som kommer att ta hand om oss hela dagen varje dag. 

Bön till Saint Catherine för rättvisa

Åh min Santa Catalina, vilka omöjliga saker du uppnådde, du är den sötaste och mest kärleksfulla av vår vaktmästare, jag ber om din hjälp så att du återvänder alla mina förhoppningar ...

Jag ber din enorma hjälp så att Gud mellan mitt hjärta och hans son, Jesus, och de som är villiga att trösta mig, jag ringer dig som är redo att öppna dina armar för att uppmuntra mig och erbjuda mig lättnad och lösning när allt verkar gå förlorat.

Saint Catherine, en mäktig jungfru och full av kärlek, idag står jag upp och söker ditt himmelska skydd, för jag är ingenting utan ditt stöd och Guds stöd.

Min söta och härliga kvinna, den speciella glöd som ligger i höjderna, använder den för att tända min väg.

Trösta mig och hjälpa mig att lindra smärtan som jag bär i min själ.

Jag vädjar till ditt stora hjärta så att du kan höra min grund.

Min älskade rena och välsignade Saint Catherine för den obegränsade kraften som Gud gav dig, jag ber dig att ödmjukt ge mig din hjälp och medling av denna svårighet, med hopp om att jag har lagt i dina söta och välsignade händer: hjälp mig att

(vad behöver du få)

Jag tackar dig oändligt för att du lyssnade på mina grunder, för jag är säker på att min bön har hörts av dig, och även om det är mycket svårt att lösa, jag har säkerhet en gång i dina händer, kommer den säkert att uppfyllas, som alltid är ingen besviken över begär dina fördelar, oavsett hur omöjliga de är.

O välsignade Saint Catherine, du som vädjar till det omöjliga, ber till Gud för mitt behov och sorg, jag återlämnar allt mitt hopp i denna bön, jag litar på ditt alltid kärleksfulla skydd.

Min älskade Catalina välsignar mitt liv, sluta inte leda mig på olika sätt.

Jag kommer att följa dig med stor tro, ödmjukhet och hängivenhet.

Så var det. Så var det. Så var det. Det kommer att vara så.

Be Saint Catherine's bön för rättvisa i tider med behov.

Sedan hon var barn, gick hon genom svårigheter på grund av att hon var av lägre medelklass och tillhörde en stor familj.

Vet noga vad det är att gå igenom svårigheter som blir orättvisa inför Guds ögon, det är därför vår allierade blir den vi kan lita på för att hjälpa oss i fall som har att göra med att tillämpa jordisk eller andlig rättvisa. 

Bön till Saint Catherine av Alexandria för kärlek

Santa Catalina du som kunde få så många människor att försonas ...

Gör för mig en liten tjänst, hitta kärlek, gör mitt hjärta ädelt och sant, det gör kärlek, i mitt hjärta kan komma in och fylla mig med glädje.

Jag vill kunna känna sann kärlek, sann känsla, Santa Catalina du som har så mycket kraft i det ...

Bevilja mig den favören, må min begäran komma till dig, så att jag kan få din välsignelse, Saint Catherine älskar, av perfekta kärlekar utan lögner, du som har dygd och är så utropad för allt världen hela.

Gå till mig och ge mig möjligheten att få din välsignelse. Jag vill att du skickar mina böner igen.

Mina böner till Gud så att han kan göra mitt liv fullt av kärlek, fullt av fred, du kan göra det mirakulöst Santa Catalina ...

Jag ber dig ge mig kärlek, mer kärlek och mer kärlek, glädje, mycket glädje, goda önskningar, bra tankar, bra handlingar, hjälp mig att lyckas i det, kärlek kommer att vara för mig som ett steg, en väg ...

Saint Catherine, du som kan göra allt, ge mig och ha den verkliga känslan av kärlek kommer till mig, jag litar på din kraft och din godhet.

Amen.

Du måste byta ut namnet på den älskade personen i bönen för Saint Catherine i Alexandria för kärlek.

Känd som beskyddare för de kvinnor som de är utan en romantisk partner, lärare och studenter.

I livet hade han stor visdom, mod, styrka, list och intelligens. Det har allt som krävs för att ge oss nödvändig hjälp i sentimentala frågor.

Det kan hjälpa oss att korsa vår väg med den person som är avsedd för oss, eller om det är nödvändigt kan det också hjälpa oss att upprätthålla harmoni i hem där kärlek är i fara för döden.

Vi kommer att gå mot bön för att förtvivla en man av Santa Catalina de Siena.

Att förtvivla en man

Min välsignade Saint Catherine,

Du som är lika vacker som el sol, vacker som månenoch vackert som stjärnorna.

Att du kom in i Abrahams hus och krossade 50.000 XNUMX män, modiga som lejon, mjukar hjärtat (säg personens namn) för mig.

(Säg personens namn) när han ser mig, kommer han att gå ur vägen för mig, om han sover, kommer han inte att sova, om han äter, kommer han inte att äta.

Han kommer inte att vara lugn om han inte kommer att prata med mig.

Han kommer att gråta för mig, för mig suckar han, som jungfru Maria suckade med sin välsignade son.

(Säg personens namn tre gånger, slår vänster fot på marken),

Under min vänstra fot har jag dig antingen med tre, med fyra ord eller med ditt hjärta.

Om du måste sova, kommer du inte att sova, om du måste äta, du kommer inte att äta, du kommer inte sitta så länge du inte kommer med mig för att prata och säga att du älskar mig och ge mig allt gott du har.

Du kommer att älska mig bland alla kvinnor i världen, och jag kommer alltid att tycka dig en vacker och färsk ros.

Amen

Fuente

Du tror, ​​den här bönen till St Catherine för att förtvivla en man är mirakulös!

detta bön Det är inte ett verktyg för att manipulera människor mot sin vilja, tvärtom blir det en handling av kärlek och tro som från himlen välsignar det vi ofta visnar med våra handlingar. 

Den mannen som har lämnat hemmet, som har beslutat lämna hemmet eller kärleksförhållandet Han kan återvända desperat efter att ha det som han lämnade igen. Det är det främsta skälet till denna speciella bön. 

Är St. Catherine av Siena kraftfull?

När du har tro kan hon hjälpa oss i alla situationer där vi behöver det.

Oavsett hur svår eller omöjlig situationen vi befinner oss i kan vi alltid säga med säker tro att miraklet kommer från avundsjuk förr än vi förväntar oss. 

Dra alltid fördel av kraft av bön till Saint Catherine av Siena!

Fler böner: