Šv. Ignaco Lojolos malda

Malda Šv. Ignacijaus Lojolai Tai labai galinga, nes nuo tada, kai jis buvo šioje žemėje, jam svarbiausia buvo visada tikėti ir padėti kitiems.

Štai kodėl jis buvo ne tik nuožmus Dievo žodžio tikintysis, bet ir praktikuoja krikščionišką doktriną, pasiekdamas puikių dalykų. Tas galingas tikėjimas visada turėjo tai, kas padėjo jam iki paskutinio atodūsio vykdyti Viešpaties valią.

Dabar jis yra katalikų bažnyčios beatifikuotas ir kanonizuotas šventasis dėl didžių stebuklų, kuriuos jis darė net palikęs šią žemę.

Kūrybingo Dievo žodžio tarnas, kuris šiandien tampa mūsų sąjungininku ir padeda mums išbristi iš blogų situacijų.

Kad ir kokį poreikį mes išgyventume, neabejotinai San Ignacio de Loyola turi savo rankose pagalbą, kad galėtų jį mums suteikti.  

Šv. Ignaco iš Lojolos malda Kas tai? 

Šv. Ignaco Lojolos malda

Istorija byloja, kad Ignacio de Loyola gimė 1491 m. Jis padarė karinę karjerą, kaip buvo įprasta jo šeimoje. Tačiau jis patyrė traumą, kuri sutrukdė tęsti karines studijas ir tokiu būdu pradėjo būti ištikimas krikščionių tikėjimas. 

Pradėjo daryti kai kurios dvasinės rekolekcijos ir jis nusprendė pridėti dar keletą pratimų prie mokymų, ir tada jis pradėjo kritikuoti kitus, kurie laikėsi vieno mokymo modelio. Po daugelio procesų, kuriuos jam teko išgyventi, jis pradėjo nuo Jėzaus kompanija kuris yra organizmas, kuris kyla šiandien veikia viskuo pasaulis

Jis mirė Romų 1556 m., jis buvo pašventintas 1609 m., o vėliau kanonizuotas 1922 m. Jis buvo apdovanotas liepos 31 d. švęsti savo gimimo ir yra prisimenamas visame pasaulyje.     

Tai gali jus dominti:  Malda į San Ramón Nonato

Šventojo Ignaco Lojolos malda, kad žmonės liktų nuošalyje

Oi! Švenčiausioji Mergelė, išaukštinta ir dangaus motina, įkvėpusi tavo motinos šviesa šventąjį Ignacą Lojolą eiti kunigo tarnystės keliu, savo dvasia pašvęsti savo gyvenimą, kad jis tarnautų kaip darbas ir pavyzdys žmonijai. Aš prašau jūsų nuolankiai atleisti mano kaltes ir leiskite man dideliu atsidavimu, kurį jums išpažįstu, kad šventasis Ignacas Lojola mane saugo jėga tikėjimo, pašalindamas iš savo aplinkos žmones, kurie tik nori man pakenkti, aš prašau, kad jie nesilaikytų mano pusės ir praneštų, jog jiems geriau daryti gera. Amen.

Jei norite atitolinti žmones, tai yra Šventojo Ignoto Lojolos malda teisingai.

Dėl savo tikėjimo per daugelį persekiojimų praeidamas San Ignacio de Loyola, jis išgyveno.

Stiprus, kovotojas ir šiai dienai šventumo pavyzdys nepaisant daugybės situacijų. Jis gali padėti mums tvirtai įsitvirtinti sudėtingose ​​situacijose.

Arba išvaryti erzinančius žmones, blogą energiją, blogas situacijas ar bet ką, kas vagia mūsų taiką.

Jūs tiesiog turite tikėti, kad jis turi galią ginti mus prieš dangiškąjį tėvą ir todėl ta situacija ar asmuo visiškai pasitraukia iš mūsų gyvenimo. 

Malda Šv. Ignacijaus Lojolos priešams 

Švenčiausiasis tėvas šventasis Ignacas iš Lojolos, Jėzaus draugijos įkūrėjas; išrinktas tarp tūkstančių skleisti Dievo šlovę keturiems pasaulio kampeliams; iškiliausias žmogus visokiomis dorybėmis ...

Bet ypač tyros tyre, kuria visada troškote didesnės Dievo šlovės; pasižymėjęs atgailos, nuolankumo ir apdairumo herojus; nepavargstantis, pastovus, atsidavęs, nuostabiausias; puikiausios meilės Dievui, gyviausio tikėjimo ir tvirtiausios vilties ...

Aš džiaugiuosi, mano mylimas Tėve, matydamas tave praturtintą tiek daugybe ir tokių iškilių prerogatyvų, ir prašau, kad tave pasiektų visi tavo vaikai, kurie tave padrąsino, ir man toks teisingas ketinimas, kad net ir mažiausiai dalykų aš siekiu grynai dieviškosios šlovės, imituodamas tavo, ir šitaip man pavyko būti šlovės tavo kompanija.

amen

Melskitės šv. Ignaco Lojolos malda prieš priešus su dideliu tikėjimu.

Tai gali jus dominti:  Malda šventajam Grigaliui Didžiajam

Priešai egzistavo nuo pat kūrimo pradžios, o San Ignacio de Loyola juos turėjo ir tapo visų situacijų, kurias jis išgyveno, nugalėtoja, nė viena iš jų nebuvo lengva.

Štai kodėl aš jo ypač klausiu sakinyje prieš priešus Šventasis Lojolos Ignacas gali mums padėti išspręsti daugelį situacijų, kurias žmoniškai sunku įveikti.

Maldos tikėjimu padaryta yra galinga, o kai tikslai yra geri, o malda kyla kaip šauksmas iš vargstančios sielos, nieko negalima mums atnešti.  

Apsaugos malda 

Šlovingasis Šv. Ignacas Lojola, Jėzaus draugijos įkūrėjas ir specialusis mano advokatas bei gynėjas!

Kadangi jūs esate taip aukštai Danguje, kad atlikote savo darbus didesnei Dievo garbei ir garbei, kovojote su Bažnyčios priešais, ginote mūsų šventąjį tikėjimą, išplėtėte jį per savo vaikus visame pasaulyje ...

Pasiekite mane dieviškojo pamaldumo už begalinius Jėzaus Kristaus nuopelnus ir šlovingos Motinos užtarimą, visišką mano nuodėmių atleidimą, veiksmingą pagalbą nuo šiol mylint Dievą ir tarnaujantį jam visomis pastangomis, tvirtumą ir pastovumą dorybės kelyje, ir džiaugsmas mirštant jo draugystėje ir malonėje, pamatyti jį, mylėti, džiaugtis ir šlovinti jį jūsų kompanijoje visus šimtmečius.

Amen.

Ar jums patiko San Ignacio de Loyola apsaugos malda?

Jis žinojo, kaip išsaugoti ir saugoti tikėjimą ir jo įsitikinimus net blogiausiais momentais, ir tai daro jį krikščionių bažnyčios gynėju.

Jam galime skirti savo maldas prašyti apsaugos sunkiais laikais nei mums, nei mūsų šeimai apskritai. 

Tai gali jus dominti:  Malda į San Marcos de León

Visas tas situacijas, kurios mums sukelia neramumą, reikėtų palikti priešais jį, kad jis galėtų mums padėti. 

Norėdami atremti blogus kaimynus 

Šventasis Ignacas Lojola, ištikimas katalikų tikėjimo šventasis, kuris apsaugojo ją nuo kreivos retorikos, apostazės ir veidmainiškos erezijos, kad buvo pastatyta katalikybė, aš maldauju jus nuo manęs, nes jūs ir jūsų ištikimieji jėzuitų mokiniai nusigręžėte. kurie skatino jų apiplėšimą virš bažnyčios, aš maldauju jus, pašalinkite žmones iš blogo gyvenimo, išvarykite blogus kaimynus, pašalinkite iš savo kelio mano priešus, šventąjį Ignojų iš Lojolos, šventąjį Jėzaus Kristaus atsidavimą, jūsų gerumui ir Teikiu malonę. Amen

Jei norite išvaryti blogus kaimynus, jūs turite melstis maldai Šv. Ignacui iš Lojolos.

Kaimynai daug kartų tampa mūsų šeima, nes daugeliu atvejų jie yra patys artimiausi.

Tai gali būti geras dalykas, nes niekada nebūna su kuo nors artimu, bet kai jie yra blogi kaimynai, viskas pasidaro sudėtinga. Jie yra tie žmonės, kurie tampa mūsų priešais ir kurie visą laiką daro mūsų gyvenimą neįmanomą.

Melskitės, tai visada turėtų būti vienintelė mūsų gynyba, net tokiose situacijose, kai mes gerai nežinome, ką daryti.

San Ignacio de Loyola Ar galite padėti mums atsikratyti tų blogų kaimynų kurie atėjo pakeisti mūsų ir visų aplinkinių gyvenimo ramybę.

Blogos įtakos, pripildančios visą bendruomenę neigiamomis energijomis, kurių turime atsikratyti, prieš padarydamos daugiau žalos visai aplinkos harmonijai.

Turime paprašykite jų pasitraukti nepadarant jokios žalos, nepalikdami jų įtakos ir atimdami visas neigiamas energijas, galingą maldą, kuri visada padės mums. 

Ar galiu pasakyti 4 sakinius?

Tu gali ir privalai.

Jums tiesiog reikia tikėti savo širdimi. Tikėjimas privers juos visus veikti.

Mes turime visada tikėti šv. Ignaco Lojolos maldos galia, kad sulaikytų žmones ir priešus.

Taigi, galite būti tikri, kad visada turėsite dieviškąją pagalbą.

Daugiau maldų:

triukų biblioteka
Atraskite internete
Internetiniai sekėjai
lengvai apdoroti
mini vadovas
a kaip daryti
ForumasPc
Tipas Atsipalaiduokite
Lava Magazine
netvarkingas