Malda į šventąjį Charbelį

Malda į šventąjį Charbelį. Sakoma, kad šv. Charbelis galėjo suteikti vilties jaunai motinai, kenčiančiai nuo baisios ligos. Istorija byloja, kad ši moteris prarado tikėjimą ir kad vieną dieną kunigas patarė jai pasidaryti malda į šventąjį Charbelį padėti jums išspręsti jūsų sveikatos problemą.

Tačiau moteris buvo įsitikinusi, kad niekas neklauso jos maldų, paskutiniu bandymu, dabar beveik be jėgų, ji iškėlė šią maldą ir gavo stebuklą, kurio taip laukė. 

Stiprus, galingas ir vienintelis mūsų įrankis tomis akimirkomis, kai atrodo, kad viltys dingsta, malda yra visa tai ir dar daugiau.

Malda į šventąjį Charbelį

Malda į šventąjį Charbelį

Prieš melsdamiesi maldai už šventąjį Charbelį turime pamatyti, kas yra šis šventasis.

Papasakok istoriją, koks buvo jo vardas Youssefas Antounas Makhloufas ir gimė 1828 m. Libano mieste.

Jis pasišventė religijai, atsidavė jai kūnui ir sielai ir buvo žinomas kaip maronitas, o įėjęs į vieną iš šių vienuolynų gavo Charbelio vardą ir 1859 m. Buvo įšventintas į kunigus.

Iš ten Jis tęsė savo gyvenimą visiškai atsidavęs savo tikėjimui, Dievas, bažnyčia y l malda. Žodžio pamokslininkas, kuris taip pat buvo traumatologas. 

Šešiolika metų jis gyveno San Marono vienuolyne ir pamiršo šeimą, namą, draugus ir savo žemę.

Jam mirus, kai kurie žmonės sako, kad iš jo kapo, kuris buvo to paties vienuolyno kapinėse, išdygo stebinančios lemputės - reiškinys, išlikęs kelias dienas.

Gyvenime turėjau Dievo suteiktą išgydymo dovaną ir po jo mirties jis toliau gydė žmones.

Tikintieji pradėjo lankyti jo kapą po vienos dienos, kai jis buvo pašalintas dėl lempučių. Jie pastebėjo, kad jo oda prakaito ir iš jo kūno teka kraujas.

Nuo to laiko buvo daug žmonių, kurie gydėsi nuo sunkių ligų.

Malda šventajam Charbeliui už sunkius atvejus

O šlovingasis šventasis! Palaimintasis šventasis Chbelbel!
Dievo pašauktas gyventi vienatvėje,
pašventinta meile tik Jam,
ir tai su atgaila ir taupymu,
ir įkvėptas Eucharistijos šviesos,
jūs nešiojote savo kryžių su kantrybe ir apleisdami,
apšviesk mūsų kelią savo didžiuliu tikėjimu,
ir kvėpuodami sustiprink mūsų viltį.
Šventasis Barbara mylimas Dievo sūnus,
kad ermitaže, išskyrus viską žemėje
su autentišku skurdu ir nuolankumu,
jūs patyrėte kūno ir sielos kančias
šlovingai patekti į dangų,
išmokyk mus vadovauti gyvenimo sunkumams
su kantrybe ir drąsa,
ir išgelbėk mus nuo visų nelaimių
Kad mes negalime pakęsti
Šventoji Barbara, stebuklingasis šventasis
ir galingas užtarėjas, kuriam reikia visų,
Aš ateinu pas tave iš visos širdies pasitikėdamas savimi
paprašyti jūsų pagalbos ir apsaugos šioje sudėtingoje situacijoje,
Prašau skubiai suteikti man malonę
kurio man šiandien labai reikia,
(pateikti prašymą)
Vienas žodis iš tavo meilės, Jėzus nukryžiuotas,
mūsų Gelbėtojas ir Atpirkėjas,
Jam užtenka pasigailėjimo manęs
ir greitai atsakyk į mano prašymą.
Dorybinga šventoji Barbara,
tu, kuris taip mylėjai Šventąją Eucharistiją,
kad jūs maitinote Dievo Žodžiu
Šventojoje Evangelijoje,
kad viso to atsisakėte
tai atskirtų jus nuo prisikėlusio Jėzaus Kristaus meilės
ir jo Palaimintai Motinai Mergelė Marija
nepalik mūsų be greito sprendimo,
ir padėk mums vis labiau pažinti Jėzų ir Mariją,
kad padidėtų mūsų tikėjimas,
geriau tarnauti jums ir taip išgirsti Dievo balsą,
ir įvykdyk jo valią ir gyvenk iš jo meilės.
Amen.

Nuo pirmojo žinomo atvejo, kai jauna motina, gavusi išgydymo stebuklą, pagalvojusi, kad nėra vilties, ši Šv. stebuklingai sunkiais atvejais, iš kurių manyta, kad jie neturi sprendimo.

Tai gali jus dominti:  Malda į šventąją Heleną

Stebuklingas net ir po jo mirties, nes iš jo kūno išsiskiria riebi medžiaga, kurios gydomosios galios yra stebuklingos.

Katalikų bažnyčia saugo šį skystį ir yra žinoma kaip Sn Charbel, sunkių bylų šventojo, relikvijos. 

Stebuklinga malda šventajam Charbeliui už meilę 

Gerbiamas Tėvas Charbelis, tu, kuris spindi kaip šviečianti žvaigždė bažnyčios danguje, apšvieti mano kelią ir sustiprini mano viltį.

Prašau jūsų malonės, kad (...) užtartumėte mane prieš nukryžiuotą Viešpatį, kurį nuolatos garbinote. Šventasis Charbelis, kantrybės ir tylos pavyzdys, užtaria mane.

Oi! Viešpatie Dieve, Tu, pašventinęs Saint Charbel ir padėjęs jam nešti savo kryžių, suteik man drąsos ištverti gyvenimo sunkumus, kantriai ir atsisakydamas savo šventos valios, užtardamas Saint Charbel, tau būk malonė. amžinai ...

O! Gerbiamas tėvas San Charbel, aš pasitikiu savimi pasitikėdamas visais savo širdies jausmais.

Taigi per savo galingą užtarimą Dievo akivaizdoje jūs suteikiate man malonę, kurios prašau iš jūsų ...

(pateikite savo meilės užsakymą)

Parodykite man dar kartą savo meilę.

O! Šventasis Charbelis, dorybių sodas, užtarė mane.

O! Dieve, tu, suteikęs šv. Charbeliui malonę panašėti į tave, duok man už tavo pagalbą, kad galėčiau augti krikščioniškose dorybėse.

Pasigailėk manęs, todėl galiu tave pagirti amžinai.

amen

„HeraldsChristCR“

Ar jums patiko malda Stebuklingas šventajam Charbeliui už meilę?

Jis atsisakė poros, šeimos ir draugų meilės, kad suteiktų sau daug švaresnę ir aistringesnę Dievo meilę.

Tai gali jus dominti:  Malda Fatimos mergelėms

Štai kodėl taip pat yra pagamintas Šv peticijos už meilę, nes jis daugiau nei kas nors žino Dievo meilę, kuri yra gryniausia egzistuojanti meilė.

Padėti  spręsti sunkius atvejus šeimoje ir norėdamas surasti tikrąją meilę, nesvarbu, kiek daug vilties turi ar neteko, jis yra ekspertas neįmanomais atvejais.

Šventojo Charbelio malda už ligonius 

O! Šventa Venerija.

Tu, kuris praleidai savo gyvenimą vienatvėje, nuolankiame ir atsitraukusiame ermitaže.

Apie tai negalvojai pasaulis nei jų džiaugsmuose.

Kad jūs dabar sėdite Dievo Tėvo dešinėje.

Prašome jūsų užtarimo už mus, kad Jis ištiestų palaimintą ranką ir padėtų mums. Apšviesk mūsų protą. Padidinkite mūsų tikėjimą.

Sustiprinkite mūsų valią tęsti savo maldas ir maldavimus jūsų ir visų šventųjų akivaizdoje.

O šventasis Charbel! Per jūsų galingą užtarimą Dievas Tėvas daro stebuklus ir daro antgamtinius stebuklus.

Tai gydo ligonius ir grąžina priežastį sutrikusiems. Tai grąžina regėjimą neregiams ir judėjimą paralyžiuotiems.

Dievas, visagalis Tėve, pažvelk į mus pasigailėdamas, suteik mums malonių, kurias mes tavęs maldaujame, už galingą užtarimą Šv. (Čia pateikite užklausą (-as)) ir padėk mums daryti gera ir išvengti blogio.

Prašome jūsų užtarimo bet kuriuo metu, ypač mūsų mirties valandą, Amen.

"Tėve mūsų", Ave María ir Gloria San Charbel meldžiasi už mus.

amen

Pasinaudokite stebuklingos maldos galia į Šv. Charbelį dėl ligonių ir prašyti malonės.

Šventasis Charbelis buvo pašventintas, o vėliau kanonizuotas, nes jam priskiriama tūkstančiai stebuklingų atvejų visame pasaulyje.

Tai gali jus dominti:  Malda į šv

Iš savo pirmojo žinomo stebuklo jis parodė, kad kažkada jam įteikta dovana nepaliko jo kūno net ir po tos pačios mirties.

Šv. Charbelio malda už ligonius yra stebuklinga, katalikų bažnyčioje saugomi dešimtys tikinčiųjų, kurie teigia gavę stebuklą iš Šv. Charbelio, ir kiekvieną dieną pridedama dar daugiau istorijų žmonių, kurie atgavo ir sustiprino savo tikėjimą. vienas iš šių stebuklingų įvykių.

Super stebuklinga malda už darbą

„Viešpatie Jėzau, užtarėjas sprendžiant visas sunkias problemas, susiranda man darbą, kuriame vykdau save kaip žmogų ir kurio mano šeimai netrūksta nė vienu gyvenimo aspektu.

Laikykite jį nepaisant aplinkybių ir nepalankių žmonių.

Aš jame visada tobulinu savo gyvenimo kokybę ir mėgaujuosi sveikata bei jėgomis.

Ir kad kiekvieną dieną stengiuosi būti naudingas aplinkiniams ir pažadu skleisti jūsų atsidavimą kaip mano dėkingumo už jūsų palankumą išraišką “.

Amen.

Ši šventojo Charbelio malda už darbą yra labai galinga!

Darbo atvejais taip pat galite kreiptis į šį šventąjį, kuris gali mums padėti išspręsti sudėtingas situacijas.

Sunkios situacijos darbiniame gyvenime gali tapti atvejais, kai geriausias sprendimas gali būti mesti ir dreifuoti neturint darbo.

„San Charbel“ gali padėti mums išspręsti bet kokius nesusipratimus, kurie yra labai paplitę darbo aplinkoje, kad ir koks didelis būtų sunkumas. 

Maldos yra galingos, todėl tokiais darbo atvejais patariama jas atlikti prieš pradedant dieną. Tokiu būdu blogos nuotaikos pasislenka ir temperamentas gali būti kontroliuojamas, kad iškilus situacijai būtų galima su juo elgtis geriausiai. .

Daugiau maldų:

triukų biblioteka
Atraskite internete
Internetiniai sekėjai
lengvai apdoroti
mini vadovas
a kaip daryti
ForumasPc
Tipas Atsipalaiduokite
Lava Magazine
netvarkingas