Malda už gimdymą be komplikacijų

Malda už gimdymą be komplikacijų Jie gali bet kada padėti ir tinkamai pristatyti. Tai gali padėti mums išgyventi šį sunkų laiką, pavyzdžiui, atnešti gyvenimą į pasaulį.

Nors gali ir neatrodyti, o kai kurie žmonės šį įvykį mato taip natūraliai, tiesa yra tai, kad tai yra subtili situacija, kai motinai ir būsimam kūdikiui visada gresia pavojus. Galimybė paprašyti sklandaus gimdymo gali suteikti motinai pasitikėjimo ir ramybės. 

Be to, ši malda yra ramybės paguoda šeimos nariams, nes jūs tai žinote maldos yra galingos ir kad gimimas nėra lengvas dalykas, todėl šeimos narys, besinaudodamas malda, gali rasti ramybę ir ramybę, suteikiančią pasitikėjimo savimi žinant, kad tuo metu pats Dievas rūpinasi abiejų gyvenimais. 

Malda už nesudėtingą gimdymą Koks yra šių maldų tikslas?

Malda už gimdymą be komplikacijų

Šios maldos tikslas yra gerai pagimdyti, ypač kad motina ir pakeliui esantis kūdikis gali būti sveiki būti gimimu nėra jokių komplikacijų ir viskas eina greitai.

Šią maldą galima pradėti nėštumo pradžioje, nes ji taip pat teikia ramybę ir ramybę visai šeimai. Pradėti gimdyti turint pilną protą ar širdį, yra labai pavojinga, todėl ši malda yra svarbi. 

1) Malda už gimdymą be komplikacijų

„Marija, gražios meilės motina, miela mergaitė iš Nazareto, Tu, kuri skelbei Viešpaties didybę ir sakydama„ taip “, pasidarei mūsų Išganytojo ir mūsų motinos motina: Klausyk šiandien mano maldų:

(Pateikite savo prašymą)

Mano viduje auga naujas gyvenimas: mažylis, kuris į namus atneš džiaugsmo ir džiaugsmo, rūpesčių ir baimių, vilčių, laimės. Rūpinkis ja ir saugok, kol nešioju ją ant savo kūno.

Ir kad laiminga gimimo akimirka, išgirdusi pirmuosius jų garsus ir matydama jų mažas rankas, galiu padėkoti Kūrėjui už nuostabą, kurią teikia man ši dovana.

Kad, sekdamas jūsų pavyzdžiu ir pavyzdžiu, galiu palydėti ir pamatyti, kaip auga mano sūnus.

Padėkite man ir įkvėpkite surasti manyje pastogę, kur prieglobstį, ir tuo pat metu atspirties tašką, kuriuo einate savo keliais.

Taip pat, mano mama, ypač žiūrėk į tas moteris, kurios šią akimirką susiduria vienos, be palaikymo ar be meilės.

Tegul jie pajunta Tėvo meilę ir sužino, kad kiekvienas vaikas, atėjęs į pasaulį, yra palaima.

Leiskite jiems žinoti, kad atsižvelgiama į didvyrišką sprendimą sveikinti ir puoselėti vaiką.

Saldaus laukimo Dievo Motina, dovanok jiems savo meilę ir drąsą. Amen “.

jums reikia pasitikėk malda už pristatymą be komplikacijų.

Tai gali jus dominti:  Malda šventajai Klarai Asyžietei

Visiško darbo komplikacijos yra galimybė, su kuria susiduria kiekviena motina.

Įeikite į šį procesą iš visų galingų Viešpaties Dievo rankų, įsitikinę, kad malda yra galinga ir kad pats Dievas ir Švč. Mergelė Marija rūpinsis abiem gyvybėmis šiame procese.

Reikia būti ramiam ir turėti kantrybės laukti, kol viskas susitvarkys. Dievas yra galingas ir jam nėra nieko neįmanomo, jis visada nori mūsų klausyti ir bet kada padėti. 

2) Malda šventajam Ramonui Nonato už gimdymą (geras gimimas)

„O, išaukštintas globėjas, Šventasis Ramonai, labdaros pavyzdys vargšams ir vargstantiems, čia tu mane nuolankiai sulenkiu prieš tavo kojas, prašydamas tavo pagalbos mano poreikiams.

Kadangi buvo didžiausias džiaugsmas padėti vargšams ir vargstantiems žemėje, padėkite man, šlovingasis šventasis Ramonas, prašau šio mano vargo.

Tau, šlovinga gynėja, aš ateinu palaiminti sūnaus, kurį nešioju po krūtimi.

Apsaugokite mane ir vaiką nuo mano žarnyno dabar ir per kitą gimdymą.

Pažadu, kad mokysite jį pagal Dievo įstatymus ir įsakymus.

Klausykite mano maldos, mano mylimoji San Ramón, ir padarykite mane laiminga šio sūnaus mama, kurią tikiuosi pagimdyti per jūsų galingą užtarimą.

Tebūnie."

San Ramón Nonato yra žinomas kaip nėščių moterų šventasis. Jis tampa sunkių priežasčių užtarėju, nes savo gyvenime jis turėjo išgyventi keletą sunkių aplinkybių, įveikdamas visas jas ir visada tarnaudamas Viešpačiui. Jis visada apibūdino Evangeliją ir padėjo vargstantiems. Iki šiol jis išlieka ištikimas pagalbininkas tomis akimirkomis, kai tiek daug nerimo ir baimių. 

Tai gali jus dominti:  Malda Šv. Nikolajui iš Bario

3) Malda nėščioms moterims pagimdyti

„Mergelė Marija, dabar, kai aš būsiu Motina, kokia buvai tu, duok man panašią į tavo širdį, tvirtą savo meilumu ir nepajudinamą ištikimybe. Švelni širdis, spinduliuojanti ramų švelnumą ir neatsisakanti atsiduoti kitiems.

Širdis ... švelni, galinti įskiepyti meilę į smulkmenas ir nuolankius patarnavimus. Puiki širdis, nepastebėta gremėzdiškumo, plačiai atvira, kuria mėgaujamasi kitų džiaugsmu. Maloni ir gera širdis, kuri nieko nesmerkia ir niekada nepavargsta atleisti ir mylėti.

O Dieve, tu nuostabiai parodei savo meilę savo tarnui šventajam Ramonui Nonato, nuostabiai atgaivinęs jį į gyvenimą, ir tu buvai jį kaip gynėją tų iš mūsų, kurie taps motinomis; dėl jūsų nuopelnų ir užtarimo prašau jūsų, kad naujasis gyvenimas, kurį jūs sudygėte manyje, ateitų laimingai, kad padidintumėte savo vaikų skaičių. 

Kristui, mūsų Viešpačiui.

Amen “.

Malda nėščioms moterims, kurios ketina pagimdyti, yra labai galinga.

Kai moteris yra nėščia, gimimo laikas, nors ir suplanuotas, gali nustebinti visą šeimą, todėl mes visada turime nepamiršti šios ypatingos maldos už gimdymą.

Motinai taip yra pasitikėjimo ir ramybės priežastis turi sakinį, kurį galima pakartoti Gimimo metu šeima gali atlikti šią maldą, kol turi laukti. 

Mes galime paprašyti, kad pristatymas vyktų greitai, neskausmingai, kad viskas klostysis gerai, ir begaliniai prašymai, patenkinti atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus poreikius, tačiau su dideliu tikėjimu, kad atsakymas ateis.  

Tai gali jus dominti:  Malda šventajam Oskarui Romero

4) Malda prieš gimdymą (eik gerai)

„Viešpatie, visagalis tėve! Šeima yra seniausia žmonijos institucija, ji yra tokia pati sena, kaip ir pats žmogus.

Kadangi tai yra jūsų pačių įstaiga ir vienintelė priemonė, kuria žmogus gali ateiti į šį pasaulį ir tobulėti iki galo, tobulėja blogio jėgos, todėl žmonės niekina šį pagrindinį civilizacijos vienetą. Kristianas

Savo savižudybės įniršyje jie bando suduoti mirtiną smūgį šeimoms. Leisk mums sėkmingai įvykdyti tą tamsią užduotį, Viešpatie, tais destruktyviais krikščioniškos šeimos modeliais.

Maloniai užtardami jūsų tarną šventąjį Ramoną Nonato, dangaus gynėją, už krikščionių šeimų laimę, gerovę ir taiką, prašome jūsų įsiklausyti į mūsų maldas.
Remdamiesi šio didžiojo šventojo nuopelnais, mūsų globėjas, suteikite mums, kad namai visada būtų modeliuojami pagal šventąją Nazareto šeimą.

Neleisk, kad krikščioniškojo šeimos gyvenimo priešai triumfuotų jų šventųjų išpuoliuose, o verčiau paversk juos tiesa savo šventojo vardo garbei. 

Amen “.

Pasaulis Dvasinė yra realybė, apie kurią turime žinoti visada. Pasiruošimas viskam gimdymo momentui apima ir mūsų dvasinį gyvenimą, nes būtent ten, kur tvyro emocijos ar jausmai, vidury akimirkos galime jaustis blogai ar beviltiškai taip subtiliai, pavojingai ir stebuklingai kaip naujo gyvenimo gimimas. 

Prieš gimdymą galime melstis su šeima, su kūdikio tėvais ir su draugais, kurie jaučiasi įsijungę į maldą, kuri gali būti naudinga gimimo viduryje. Maldos yra galingos, jei jos daromos iš tikėjimo ir iš širdies, ir nėra nuoširdesnės maldos už tėvą ar motiną už savo vaikus. 

Visada tikėk malda paklausti ir gerai pristatyti be komplikacijų.

Daugiau maldų:

 

triukų biblioteka
Atraskite internete
Internetiniai sekėjai
lengvai apdoroti
mini vadovas
a kaip daryti
ForumasPc
Tipas Atsipalaiduokite
Lava Magazine
netvarkingas