14 ข้อพระคัมภีร์สำหรับชาวคาทอลิกหนุ่ม

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

การเป็นเด็กและการอุทิศตนให้กับงานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่ทุกอย่างดูซับซ้อนมากขึ้น เยาวชนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ข้อพระคัมภีร์สำหรับเยาวชนคาทอลิกที่เรามีอยู่ทุกเมื่อที่เราต้องการ ข้อความแห่งความแข็งแกร่ง กำลังใจ ของ ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เกราะของพระเจ้า

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

คุณรู้จักยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าหรือไม่? เช่นเดียวกับในสงคราม ที่ทหารต้องการเกราะพิเศษ เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน หมวกกันกระสุน เพื่อป้องกันศีรษะ อาวุธ และอุปกรณ์อื่นๆ ในโลกฝ่ายวิญญาณ เราต้องการยุทธภัณฑ์ที่ปกป้องเราและช่วยให้เราเผชิญกับความทุกข์ยากทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อะไรคือสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์?

ในโบสถ์ ศิลปะทางศาสนา และการสวดมนต์ เราใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากพระคัมภีร์ ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์บางส่วน: นกพิราบ ไฟ น้ำ เมฆ เจิมด้วยน้ำมัน พระวิญญาณบริสุทธิ์มีความหมายอย่างไรในพระคัมภีร์? น้ำ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อใดเป็นวันเกิดในพระคัมภีร์?

วันเกิดเป็นเพียงสิ่งที่ดีที่สุด ปาร์ตี้ เกม เค้ก ของขวัญ และคนที่คุณรักมารวมกันเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญในชีวิตของเรา นี่เป็นเวลาที่ต้องระลึกว่าของประทานแห่งชีวิตจากพระเจ้าเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกคน และทุกชีวิตมีค่า เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้เวลาในการ… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อาณาจักรของพระเจ้าและความยุติธรรมของพระองค์คืออะไร?

อาณาจักรของพระเจ้า หรือที่เรียกอีกอย่างว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ ในศาสนาคริสต์ อาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าปกครองเป็นกษัตริย์ หรือความสมหวังบนโลกตามพระประสงค์ของพระเจ้า วลีนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในพันธสัญญาใหม่ ซึ่งพระเยซูคริสต์ใช้เป็นหลักในพระกิตติคุณสามเล่มแรก พระเยซูบอกให้เราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อน (มัทธิว 6:33)… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณลักษณะของพระเจ้าคืออะไร?

คุณรู้จักใครซักคนโดยเห็นสิ่งที่พวกเขาทำกับชีวิตและทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นเดียวกับพระเจ้า โดยผ่านพระคัมภีร์ไบเบิล แต่ยังผ่านการอธิษฐานและการนมัสการด้วย คุณสามารถทำความรู้จักกับพระเจ้าเพื่อที่สิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับพระองค์ไม่ใช่แค่ความรู้เชิงทฤษฎี แต่... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อะไรคือข้อความของอุปมาเรื่องเงินตะลันต์?

ตามเนื้อผ้า คำอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ถูกมองว่าเป็นการเตือนใจสาวกของพระเยซูให้ใช้ของประทานที่พระเจ้ามอบให้ในการรับใช้พระเจ้า และรับความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในอาณาจักรของพระเจ้า ของประทานเหล่านี้ถูกมองว่ารวมถึงความสามารถส่วนบุคคล (ความสามารถในชีวิตประจำวัน) เช่นเดียวกับความมั่งคั่งส่วนบุคคล แมทธิว … อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พระคัมภีร์คาทอลิกมีกี่เล่ม?

มี 73 เล่มในพระคัมภีร์ไบเบิล 46 คนอยู่ในพันธสัญญาเดิม ส่วนที่เหลืออีก 27 เล่มเป็นพันธสัญญาใหม่ ตามประเพณีของอัครสาวกที่คริสตจักรแยกแยะว่างานเขียนใดจะรวมอยู่ในรายชื่อหนังสือศักดิ์สิทธิ์ รายการทั้งหมดนี้เรียกว่าสารบบของพระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิม: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสรรเสริญ

มุ่งเน้นความคิดและหัวใจของคุณไปที่พระเจ้าด้วยข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เกี่ยวกับการนมัสการและปล่อยให้การสรรเสริญของคุณเพิ่มขึ้น พระเยซูตรัสว่าเราต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง และข้อเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้ สดุดี 75:1 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะพระนามของพระองค์อยู่ใกล้ ผู้คนนับผลงานที่ยอดเยี่ยมของคุณ … อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โองการความแข็งแกร่ง

ในยามยากลำบาก พระเจ้าคือแหล่งแห่งกำลังของเรา เขามั่นคงและลูก ๆ ของเขาวิ่งไปหาเขาเพื่อหลบภัย พระเจ้าสูงกว่า ใหญ่กว่า และให้การปกป้องมากกว่าภูเขาทุกลูกรวมกัน พระเยซูทรงเป็นศิลาที่พบความรอด แสวงหาพระองค์ กลับใจ และวางใจในพระองค์ สดุดี 91:2 เราจะกล่าวจากพระเจ้า: พระองค์ทรงเป็น... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์คืออะไร?

ไม่มีคำสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ที่ล้มเหลว มีโยชูวา 23:14 ที่กล่าวว่า: ไม่มีคำเดียวที่ล้มเหลวในสิ่งที่ดีทั้งหมดที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของคุณสัญญาเกี่ยวกับคุณ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อคุณ ไม่มีใครล้มเหลวและพระเจ้าสัญญาว่าชีวิตนิรันดร์ และยังมีสัญญาเพิ่มเติม... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ความวิตกกังวลในพระคัมภีร์คืออะไร?

ความกลัวความวิตกกังวลและความกังวล ใจที่กระวนกระวายใจทำให้ชายคนหนึ่งหนักใจ แต่คำพูดที่กรุณาทำให้เขาร่าเริง (สุภาษิต 12:25) อย่ากังวลกับสิ่งใดๆ คุณเพียงแค่ต้องจดจ่อกับการอธิษฐานและการวิงวอน ด้วยความขอบคุณและนำเสนอคำร้องต่อพระเจ้า ความวิตกกังวลทางวิญญาณคืออะไร? พระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณหรือทอดทิ้งคุณ ไม่ได้มี… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำพูดพระคัมภีร์ที่ดีที่สุดสำหรับงานแต่งงาน

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการแต่งงานเปิดโอกาสให้คุณแบ่งปันความคิดและอารมณ์ของคุณในแบบที่บ่งบอกว่าคุณเป็นใคร แม้ว่าการแสดงความรู้สึกอื่น ๆ ของคุณอาจขาดหายไป ไม่มีคำใดดีไปกว่าพระวจนะของพระเจ้า และการรวมข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรักจะช่วยให้คุณพูดผ่าน... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พระคัมภีร์พูดถึงรอยสักว่าอย่างไร?

ในบรรดาประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งในคริสตจักรทุกวันนี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวและหมายถึงเมื่อพูดถึงรอยสัก หัวข้อที่ท้าทายเพราะว่าพวกเขาได้กลายเป็นมาตรฐานในวัฒนธรรมแล้ว การกล่าวโทษรอยสักที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ปรากฏในเลวีนิติ 19:28 ซึ่งกล่าวว่า: อย่าตัด... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พระคุณของพระเจ้าคืออะไร?

พูดง่ายๆ คือ เป็นความโปรดปรานและความดีที่พระเจ้ามีต่อเรา ความโปรดปรานของพระเจ้าที่เป็นอิสระและไม่สมควรได้รับตามที่ปรากฏในความรอดของคนบาปและการประทานพร พระเจ้าฝนพระคุณแก่มวลมนุษยชาติ พระองค์ประทานความงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เราทุกคนเห็นแก่เรา... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับมารดา

ไม่ว่าแม่ของคุณจะเป็นคนโดยกำเนิดหรือไม่ก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณรู้ว่าคุณรักเธอมากแค่ไหน และถ้าคุณสูญเสียแม่ไป ข้อเหล่านี้จะเติมเต็มคุณด้วยความรักที่เธอมอบให้คุณและที่คุณจะไม่มีวันสูญเสีย มาดูข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับแม่ ความรัก และ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การให้อภัยตามพระคัมภีร์คืออะไร?

การให้อภัย คือ การยกโทษให้คนที่ทำผิด ในคัมภีร์ไบเบิล คำภาษากรีกที่แปลว่าการให้อภัยหมายถึงการปล่อยวาง เหมือนกับเมื่อบุคคลไม่ต้องการชำระหนี้ พระเยซูทรงใช้การเปรียบเทียบนี้เมื่อสอนสาวกให้อธิษฐาน: ยกโทษให้เราบาปของเราเพราะเรายังให้อภัย… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับศรัทธาในพระเจ้า

บ่อยครั้งในชีวิตเมื่อคุณมีความล้มเหลวและความกลัวใหม่ๆ เป็นเรื่องง่ายที่จะสูญเสียความหวังและหวั่นไหวในศรัทธา คุณสงสัยว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับชีวิตของคุณหรือไม่ และคุณเริ่มสงสัยว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่และพระองค์ทรงห่วงใยคุณหรือไม่ ฉันต้องการสนับสนุนคุณด้วยความจริงที่ว่าผู้สร้างของเราและ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อุปมาเรื่องบุตรสุรุ่ยสุร่ายสอนอะไรเราบ้าง?

อุปมาเรื่องบุตรชายทั้งสองมีอยู่ในมัทธิว 21:28-32 ลูกชายคนแรกปฏิเสธ แต่แล้วเขาก็เชื่อฟังและจากไป ในบริบทดั้งเดิม คำว่า ฟุ่มเฟือย บ่งบอกถึงความฟุ่มเฟือยและความประมาท และนี่คือสำหรับลูกชายคนเล็ก ตามธรรมเนียมของชาวยิว มรดกจะถูกส่งต่อจากพ่อสู่ลูกหลังจาก... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สตรีผู้ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์

ตามคำจำกัดความ ผู้หญิงที่กล้าหาญจะแข็งแกร่งเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบาก พวกเขามั่นใจในสิ่งที่พวกเขาเป็นและสิ่งที่พวกเขาเชื่อ และด้วยตัวอย่างความกล้าหาญของพวกเขา พวกเขาสนับสนุนให้ผู้อื่นกล้าหาญและสร้างความแตกต่าง ในขณะที่หลายคนนึกถึงผู้ชายเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงรูปร่างที่แข็งแรงเหล่านี้ พวกเขายัง... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที

การรู้สึกขอบคุณควรเป็นการกระทำประจำวัน พระคัมภีร์บอกให้เราขอบคุณในทุกสถานการณ์ (1 เธสะโลนิกา 5:18) เราได้รับพรด้วยของประทานแห่งความรอดและชีวิตนิรันดร์ฟรี! อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เพื่อไตร่ตรองถึงสิ่งที่เราควรขอบคุณ หาเวลาสงบเพื่ออธิษฐานและ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อพระคัมภีร์สำหรับเด็ก

เพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้หลักการและค่านิยมในชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้พวกเขาปฏิบัติตามเพื่อรับพรจากพระองค์ ให้สำรวจข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สำหรับเด็ก ขอให้พระคัมภีร์เหล่านี้กระตุ้นให้ลูกๆ ของคุณเข้าใจตนเองและความรักของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น เด็กเป็นของขวัญโดยตรงจากพระเจ้า … อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โองการที่จะประกาศพระวรสาร

มีหลายข้อที่คุณสามารถใช้เพื่อแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณ ในขณะที่บางคนได้รับเรียกให้ไปทำพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐเต็มเวลา เราทุกคนได้รับเรียกให้แบ่งปันพระกิตติคุณ บางข้อเหล่านี้เป็นคำแนะนำ และข้ออื่นๆ สามารถท่องจำเพื่อดลใจให้คุณพูดอย่างกล้าหาญเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้บรรลุผลสำเร็จในพระคริสต์... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โองการการรักษาคืออะไร?

เป็นการยากที่จะรู้ว่าจะพูดอะไรเมื่อไปเยี่ยมคนที่ป่วยหนัก ด้านหนึ่งคุณต้องการยกระดับจิตใจและคิดบวก คุณต้องการกระตุ้นให้เพื่อนของคุณไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้ และคุณต้องการให้เขาหวังว่าเขาจะหายและหายเป็นปกติ หากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณเป็นคริสเตียน ลองอ่านข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การถือศีลอดในพระคัมภีร์คืออะไร?

การถือศีลอดเป็นวินัยที่คาดหวังทั้งในสมัยพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ การถือศีลอดเป็นวิธีในพระคัมภีร์ที่จะถ่อมตัวลงอย่างแท้จริงในสายพระเนตรของพระเจ้า ช่วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยสภาพทางวิญญาณที่แท้จริงของคุณ ส่งผลให้เกิดการแตกสลาย การกลับใจ และชีวิตที่เปลี่ยนแปลง การถือศีลอดเป็นวินัยทางจิตวิญญาณ มักเกี่ยวข้องกับ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำพูดพระคัมภีร์เกี่ยวกับครอบครัว

เมื่อพูดถึงหน่วยครอบครัว มีข้อพระคัมภีร์มากมายเกี่ยวกับครอบครัว ลองมาดูข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ทั้งหมดเกี่ยวกับครอบครัวและโดยทั่วไปแล้วพระคัมภีร์จะส่งผลต่อชีวิตท่านอย่างไร ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่พระเจ้ากำหนด มันขึ้นอยู่กับการแต่งงานและประกอบด้วยผู้คนที่เกี่ยวข้องกันผ่าน... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กลอนให้กำลังใจยามยาก

มีหลายสิ่งที่บาดใจที่พาดหัวข่าวในทุกวันนี้ อาจเป็นเรื่องยากที่จะเอาหัวของคุณไปอยู่รอบๆ สิ่งเหล่านี้ เมื่อไหร่ความบ้าจะจบลง? ผู้ที่อาศัยอยู่ในสมัยพระคัมภีร์ไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อความโหดร้าย แต่หลายคนรู้ดีถึงพระลักษณะของพระเจ้า นั่นคือ พระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักและปกป้องผู้ซึ่งรวดเร็วในการปลอบโยนผู้คนของพระองค์ พระองค์ทรงปลอบโยนพวกเขาแล้ว… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อะไรคือข้อรักในพระคัมภีร์?

หลายคนพูดถึงความรักว่าเป็นความรู้สึกเชิงบวกและเป็นส่วนตัว พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าความรักของพระเจ้ามีมากกว่านั้น มันแข็งแกร่ง เป็นนิรันดร์ มันกระตุ้นการกระทำแห่งความรอดของพระเจ้า เรารวบรวมคำพูดในพระคัมภีร์ที่จะให้แนวคิดเกี่ยวกับความรักที่พระเจ้ามีต่อเรา 1 โครินธ์ 13: 4-5: ความรักนั้นอดทน ความรักคือ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำพูดพระคัมภีร์สำหรับวัยรุ่น

แผนการของพระเจ้าสำหรับเยาวชนคริสเตียนส่วนใหญ่คือการแต่งงานและเลี้ยงดูบุตรธิดาที่เลื่อมใสพระเจ้า ในเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าจะกระตุ้นให้คุณสนใจเพศตรงข้าม เยาวชนผ่านไปเร็วมาก นั่นคือเหตุผลที่เราต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราต้องลงทุนกับชีวิตที่คุ้มค่าในขณะที่เราแข็งแรงและ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อพระคัมภีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ

การรู้ว่าพระเจ้ากำลังเฝ้าดูคุณอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก สามารถช่วยให้คุณพบความเข้มแข็งในการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณ พระคำของพระเจ้ามีวิธีพิเศษในการจูงใจและเสริมกำลังเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการ โดยมีเพียงไม่กี่ข้อ มีโองการที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอน โยนเลย... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ความรักของพระเจ้าคืออะไร?

ความรักของพระเจ้าคือความปรารถนาที่จะรักษา ปกป้อง และยกย่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เช่นเดียวกับพระบุตรของพระองค์เพื่อความเพลิดเพลินนิรันดร์ของเรา ตอนนี้ คุณต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนวันของคุณให้เป็นช่วงเวลาที่หลงใหลในความบริสุทธิ์ของพระองค์ ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปด้วยการกระทำนี้ พระเจ้าของเรายืนยันว่าความรักของพระองค์ปกคลุมเราทุกวัน ปกป้องเรา … อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โองการให้กำลังใจมีอะไรบ้าง?

มีบางข้อที่ให้กำลังใจจากพระคัมภีร์ซึ่งให้ความหวังและความเข้มแข็งตลอดทั้งวัน ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญอะไรอยู่ พระคัมภีร์สามารถสนับสนุนให้คุณเอาความกังวลของคุณไปที่พระเยซูและวางใจในพระเจ้า: ทิโมธี 1:7 ยอห์น 16:33 ยอห์น 14:27 NIV โคโลสี 3:15 สดุดี 46:11 เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 สดุดี 27:1 เธสะโลนิกา… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ความหมายของพระบิดาของเราคืออะไร?

หมายความว่าพระนามของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์และพิเศษ แม้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเรียกเขาว่าพระบิดาของเรา แต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นสัตภาวะสูงสุดและต้องได้รับความเคารพและให้เกียรติ จากนั้นส่วนหนึ่งของประโยคกล่าวว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาและพระประสงค์จะสำเร็จบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ … อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อและตำแหน่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

วันนี้เราขอนำเสนอชื่อและคำอธิบายบางส่วนที่พระคัมภีร์ใช้สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์: ผู้แต่งพระคัมภีร์: (2 เปโตร 1:21; 2 ทิโมธี 3:16) ผู้ปลอบโยน ที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา: (อิสยาห์ 11: 2; ยอห์น 14 :16; 15:26; 16:7) แปลงบาป: (ยอห์น 16:7-11) ฝาก/ประทับตรา/เช่า: (2 โครินธ์ 1:22; 5:5; เอเฟซัส 1:13-14) คู่มือ: ( ยอห์น 16:13) ผู้อาศัยของผู้เชื่อ: (โรม… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานของพระองค์คืออะไร?

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการกระทำ พลังแห่งการกระทำของพระองค์ ในข้อของมีคา 3: 8; ลูกา 1:35 กล่าวว่าพระเจ้าส่งวิญญาณของเขาโดยฉายพลังงานของเขาไปที่ใดก็ได้เพื่อบรรลุความประสงค์ของเขา ในพระคัมภีร์ไบเบิล คำว่าวิญญาณแปลมาจากคำภาษาฮีบรู ruʹach และคำว่า... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พวกเขาคืออะไรและอะไรเป็นสุข?

ผู้เป็นสุขเป็นพรแปดประการที่พระเยซูตรัสไว้ในคำเทศนาบนภูเขาในข่าวประเสริฐของมัทธิว แต่ละรายการเป็นคำแถลงที่เหมือนสุภาษิตโดยไม่มีการบรรยาย บุคคลเหล่านี้เป็นสุข บุคคลผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา บรรดาผู้ที่ร้องไห้เพราะพวกเขาจะได้รับการปลอบประโลม ทรงพระเจริญ… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

12 ข้อพระคัมภีร์สำหรับงานแต่งงานและงานแต่งงาน

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

การแต่งงานเป็นมากกว่าการเฉลิมฉลองที่เรียบง่าย แต่เป็นการกระทำทางจิตวิญญาณที่คนสองคนตัดสินใจที่จะรวมชีวิตของพวกเขาต่อหน้าพระเจ้าและเป็นพยานหลายคนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกับคนที่คุณรักทุกวันจนกว่าความตายจะแยกพวกเขาออกจากกัน ในโลกที่การหย่าร้างเกิดขึ้น... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

11 ข้อพระคัมภีร์ของความรักของพระเจ้า

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

มีข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรักของพระเจ้าที่น่าสนใจหากรู้ว่าเราอยู่ในการค้นหาความรักที่แท้จริงนั้น มนุษย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้สึกรักและนี่คือสิ่งที่ยังคงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ความต้องการที่จะรัก และเหนือสิ่งอื่นใด การ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โองการอารมณ์ 13: สำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบาก

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมักมีช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการเจ็บป่วย ปัญหาครอบครัว หรือสถานการณ์อื่นใดที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงเวลาเหล่านั้น เราสามารถวางใจได้บางข้อให้กำลังใจสำหรับช่วงเวลายากๆ ที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เราเหมาะสม... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ของขวัญจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

หากต้องการทราบว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร คุณต้องดูจดหมายที่อัครสาวกเปาโลเขียนถึงชาวโครินธ์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทที่ 12 จากข้อ 8 ถึง 10 มีการระบุของขวัญแต่ละอย่าง ของขวัญคือของขวัญที่เราได้รับ ในกรณีของกำนัล... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกชายฟุ่มเฟือย

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

คำอุปมาเรื่องบุตรสุรุ่ยสุร่ายมีอยู่ในพระคัมภีร์ในพระวรสารตามนักบุญลูกาในบทที่ 15 ข้อที่ 11 ถึง 32 มีเรื่องราวของบิดาที่มีบุตรชายสองคนซึ่งบุตรคนสุดท้องตัดสินใจขอสิ่งที่สอดคล้องกับมรดกของเขา . หนุ่มคนนี้กำลังจะไป... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โฆษณาหยุด
IK4
ค้นพบออนไลน์
ผู้ติดตามออนไลน์
กระบวนการมันง่าย
คู่มือขนาดเล็ก
วิธีการทำ
ForumPc
ประเภทRelax
นิตยสารลาวา
เอาผิดทาง
เคล็ดลับห้องสมุด
โซนฮีโร่