Maombi ya mwana kondoo mpole

Maombi ya mwanakondoo mpole. Mwana-kondoo mdogo alikuwa mnyama ambaye Mungu alitumia kusafisha dhambi za ulimwengu. Hii ndio sababu sala ya mwana-kondoo mpole Ni kitendo cha imani kulingana na maandiko matakatifu.

Maombi haya yanafanywa kwa kusudi nyingi kulingana na mahitaji uliyonayo. 

Walakini, kusudi maarufu zaidi ni kumdharau mtu kama kondoo ni ishara ya upole.

Inawakilishwa na tabia ya mnyama ambaye, amelala juu ya tumbo lake, anaonyesha amani ya kuwa kwake.

Unapoombewa, kumbukumbu hutolewa kwa tabia hii, haswa kuomba kwamba huyu ndiye mtu ambaye tunamwombea.

Maombi ya mwana kondoo mpole

Maombi ya mwana kondoo mpole

Ingawa mwana kondoo mpole anawakilishwa na mnyama, hii ni sanamu takatifu inayotumiwa na waumini kuelekeza sala zao.

Rejea inafanywa kwa mwana-kondoo mtakatifu katika Bibilia, haswa katika kitabu cha injili Kulingana na St John, kwa hivyo sio kitu cha kushangaza kwa fundisho la Kikristo.

Inaonekana na aura ambayo iko juu ya kichwa chako kwamba inawakilisha utakatifu; anashikilia msalaba unaoashiria dhabihu aliyotoa kwa wokovu wa wanadamu na, vivyo hivyo, bendera nyeupe ambayo inaweza kuonekana nyuma inaonekana kama ishara ya amani.

Ni uchoraji unaowasilisha utulivu, amani na upole.

Maombi ya mwana-kondoo mpole kwa mpendwa 

Ninakuunganisha (jina la mtu ambaye unataka kumfanya) kwa jina la Yesu, Mariamu na Yosefu.

Kwa maneno haya ninakushawishi tena… ili uje kwangu kama kondoo mpole na kamili ya upendo na umakini kwangu, kiumbe cha Mungu, ninakuhitaji ili unifikirie tu na ufanye umejaa upendo.

Nina ... (jina lako) hukushawishi, mtu wangu (au mwanamke).

Kwa jina la roho ya kutawala, mimi ... hutawala hisia zako tano, uamuzi wako, mawazo yako, na mapenzi yako: ili wewe ... ubaki kutawaliwa-a, kubaki mpole-kwa miguu yangu na kushikamana kabisa kwangu, wote katika sasa kama siku za usoni.

Kwamba wakati ninamuona… (au yeye) ananiona. Wakati mimi ... nikisikia yeye ... (au yeye) hunisikia. Wakati mimi ... namtazama yeye ... (au yeye) ananiangalia. Wakati mimi ... nimemgusa yeye ... (au yeye) ananigusa.

Na ninapo ... kuugua yeye ... (au yeye) anaugua.

Kwa hivyo akili zako tano, akili yako, hisia na moyo wako, zitafungwa kwangu milele katika fikira hiyo hiyo. Na Mungu naiuliza na kwa maumbile ninayohitaji. Amina

Wakati mwanakondoo mpole anasali kwa mpendwa, unyenyekevu wake unakuwa nguvu kwa sababu hakuna mtu bora kuliko yeye kutusaidia kuhifadhi amani ambayo tunapoteza mara nyingi kwa sababu ya hali ambazo hatuwezi kudhibiti.

Kwa upendo, hali nyingi ngumu hizi hufanyika.

Mpendwa anaweza kukaa kutenda kwa njia ambayo sio kawaida y ambayo inaiba amani yetu ya akili. Maombi yana nguvu na katika hali hizi tunaweza kuichukua.

Nguvu mbaya pia hukimbia kutoka nyumbani ambapo mwana-kondoo huwepo kila wakati katika sala za kila siku na ikiwa iko na familia nzima basi ni bora zaidi.

Omba kondoo mpole kutawala, kutawala na kufunga 

Shinda, shinda, shinda.

Yesu Kristo ndiye mshindi. Kama kweli hii ni kweli nzuri, nashinda ………. moyo wa ……… .nyenyekevu kama mwana-kondoo akaja kwa miguu yangu, Yesu Kristo alipoenda msalabani.

Mwana-kondoo mpole uliyeko madhabahuni, uwashinde adui zangu walio juu yangu; Moyo wangu upate mwili ndani yake, kama Yesu Kristo alivyofanyika mwili, na kuamuru Mtakatifu Lazaro, na alishinda kifo, kwani ni lazima nimshinde adui huyu msaliti... Kwa mawili ninakutazama, kwa tatu ninakunyakua, kwa damu ya Yesu. Kristo ninavunja moyo wako

Naona adui yangu amejificha macho na mikono haina maana.

Damu ya Yesu Kristo inaniuliza, nami sitatoa. Ninakuuliza, Bwana mkubwa, kwamba uniletee ………., Kwamba lazima uniletee, umejisalimisha kwa miguu yangu, umeshindwa na umekata tamaa: unayo nguvu ya kuishinda.

Iwapo shetani atajaribu kitu dhidi yangu, Haki ikienda, hatashinda; akiweka watetezi, wote watakataa. Yesu Kristo, kama mwana-kondoo utakuwa kwangu, na wakati wa kutazama uwepo wangu kila mtu atazimia.

Amina.

Ombi hili la kondoo mpole la kufuga, kutawala na kufunga lina nguvu sana!

Ombi hili lazima lifanyike na jukumu kamili mbali na sisi mawazo mabaya na hisia za ubinafsi.

Kuuliza kuweza kutawala na kumfunga mtu sio kitendo cha ubinafsi bali ni mapenzi kwani mara nyingi maoni ya mtu mwingine hayakuwa wazi na ni hapa kwamba sala hii inakuwa silaha yetu ya pekee na yenye nguvu zaidi. 

Kwa kuongezea, inatumika kwa wenzi tu lakini kwa hali nyingine yoyote ambapo tunahitaji kuchukua udhibiti ili mambo yasizidi kudhibitiwa.

Walakini, kiungo kilicho na nguvu zaidi katika hii au sala zingine zote ni imani ambayo hufanywa, hakuna sala ambayo hufanywa na imani ambayo haipati jibu.

Kutawala maadui 

Mwana-kondoo mpole aliyetukuka ambaye unapata madhabahuni, nisaidie kutawala na kushinda maadui wote ambao ni dhidi yangu, ambayo inajumuisha sana moyo wangu kwake, kama mwili wa Yesu Kristo mpendwa, kama amri kwa Mtakatifu Lazaro ambaye alishinda, kama hamu Ninashinda adui yangu msaliti, katika wakati huu mtakatifu ninakuangalia, nakukamata na ninakufunga, Na kwa damu iliyomwagika na Bwana wetu Yesu Kristo, moyo wake ulivunjika.

Baba yangu mpendwa, Mwana na Roho Mtakatifu, Wewe ambaye ni Mungu mmoja wa kweli, ruhusu adui yangu kuja kwa mtiifu wangu na bado, kama vile mtoto wako mpendwa alivyoenda kwenye mti.

Ninaona adui yangu akija, Kwa mikono yake dhaifu na amefumba macho, Na akiniuliza damu yako iliyobarikiwa, sitawahi kumpa.

Ninakuuliza bwana wangu mkubwa kuja kwangu, kwa toba na kujisalimisha kwa miguu yangu, kutawaliwa, kushindwa na kuvunja moyo, ili umshinde kwa nguvu yako kubwa.

Ikiwa adui yangu anakuja kujaribu kitu dhidi yangu, mtawala bwana wangu na usimruhusu, ikiwa anataka kunipeleka kwa haki, mkataa mtetezi wowote angeweza kuwa naye. Yesu Kristo mpendwa wangu, kama mwana-kondoo utakuwa ndani yangu, kwa maana adui wangu atakapoona uwepo wangu, maovu yote ambayo yananitamani, hurudishwa kwake.

Amina.

Ikiwa unataka kutawala maadui, hili ni ombi sahihi la mwana-kondoo.

Kila kitu kinachoiba amani yetu, ambayo inatutia wasiwasi, ambayo inatufanya kukata tamaa au kutufanya tuhisi kutokuwa na usalama ni hali ambazo sala hii inaweza kutufanya tupate udhibiti wa akili zetu na amani yetu ya ndani. 

Kuwa na nguvu juu ya hali ambazo zinaweza kutokea na wale wote ambao wamejitangaza kuwa adui zetu zinaweza kuleta tofauti nyingi katika matokeo ya hali hizo.

Wanaweza kuwa maadui zetu au mtu wa kifamilia.Sehemu hii ya nguvu itatusaidia kuweka mambo kwa amani kwetu sisi na kwa kila mtu.

Kwa hali yoyote.

Kwa njia hiyo hiyo, mvuto huo mbaya ambao maadui zetu hutupa kupitia chuki na chuki watawekwa mbali na mazingira yetu.

Kusafisha nyumba zetu na biashara kutoka kwa ushawishi wowote mbaya ni muhimu kudumisha udhibiti wa hafla na maamuzi ambayo yanazunguka adui zetu.

Maombi ya mwana kondoo mpole kwa mkuu

Ikiwa unataka kutuliza na kutuliza bosi wako, unaweza kuomba sentensi yoyote hapo juu. Lazima ubadilishe jina lako.

Wakubwa wetu wakati mwingine wanaweza kufanya maisha yetu kuwa magumu.

Katika hali nyingi, kuacha kazi sio chaguo ambalo linapaswa kuzingatiwa na ni kwa nyakati hizi kwamba inashauriwa kufanya hivi sala ili kukwepa bosi wetu na kwa hivyo kupunguza shinikizo la kazi.

Hali hizi za kazi kawaida hujisikia zikiwa nyumbani na katika mazingira yote tulipo na inahitajika kwamba tuji huru kutoka kwa tetemeko hili mbaya kabla ya kusababisha uharibifu wowote kwa mtu wa karibu.

Imani, uwajibikaji na juu ya nia zote nzuri inapaswa kuwa injini yetu kufanya sala yoyote kwa sababu tu ndipo tutakapopata jibu tunalohitaji. 

Je! Ninaweza kusema sala zote?

Unaweza na unapaswa kusali sala zote.

Jambo la muhimu ni kwamba sala ya kondoo mpole imeombewa kwa imani nyingi na kwa imani nyingi ndani ya moyo wake.

Maombi zaidi: