Bön till Saint Ignatius av Loyola Det är mycket kraftfullt eftersom eftersom han var på den här jorden var det viktigaste för honom alltid att tro och hjälpa andra.

Det är därför han uppnådde stora saker förutom att han var en uppriktig troende av Guds ord och utövar kristen lärdom. Det var den kraftfulla tron ​​som alltid hade det som hjälpte honom tills hans sista andetag att göra Herrens vilja.

Nu är han en salig och kanoniserad helgon av den katolska kyrkan på grund av de stora mirakel han beviljade även efter att han lämnade detta land.

En tjänare till den skapande Guds ord som idag blir vår allierade för att hjälpa oss ur dåliga situationer.

Oavsett vilket behov vi går igenom, har San Ignacio de Loyola säkert hjälp i sina händer för att ge den till oss.  

Bön av Saint Ignatius från Loyola Vem är det? 

Bön av Saint Ignatius av Loyola

Historien berättar att Ignacio de Loyola föddes år 1491. Han gjorde en militär karriär som hans familj brukade. Men han drabbades av en skada som förhindrade honom från att fortsätta sina militära studier och på detta sätt började han vara en troende troende av den kristna tron. 

Började göra några andliga retreater och beslutade att lägga till några övningar till träningen och det var när han började kritiseras av andra som följde en enda träningsmodell. Efter många processer som var tvungna att gå igenom började med Jesus Company vilket är en organisme som upp idag fungerar i allt världen

Han dog i Roma år 1556 och han blev berömd år 1609 och sedan kanoniserades 1922. Han tilldelades den 31 juli för att fira sin födelse och minns hela världen.     

Bön av Saint Ignatius av Loyola för att hålla människor borta

Välsignad jungfru, upphöjd och himmelsk mor, som inspirerade med ditt moders ljus Saint Ignatius av Loyola, att följa vägen till prästerlig tjänst, att ägna sitt liv med sin andlighet för att tjäna, som arbete och exempel, för mänskligheten , Ber jag er, ödmjukt, förlåta mina fel och tillåt mig, genom den stora hängivenhet som jag bekänner er, att den helige Ignatius från Loyola skyddar mig, med kraften av tro, hålla människor borta från min omgivning som bara vill skada mig, jag ber dig, håll dem från min sida och låt dem veta att det är bättre för dem att göra gott. Amen.

Om du vill flytta människor bort, detta är den rätta bön från Saint Ignatius från Loyola.

Efter att ha gått San Ignacio de Loyola genom flera förföljelser på grund av sin tro blev han en överlevande.

Stark, kämpe och till idag ett exempel på helighet trots de många situationerna. Han kan hjälpa oss att stå fast i svåra situationer.

Antingen för att köra bort irriterande människor, dåliga energier, dåliga situationer eller något som stjäl vår fred.

Du måste bara tro att han har makt att förespråka för oss inför den himmelske fadern och så att situationen eller personen rör sig helt bort från våra liv. 

Bön till Saint Ignatius från Loyola mot fiender 

Heligaste fadern Saint Ignatius av Loyola, grundare av Jesu samhälle; utvalda bland tusentals för att sprida Guds ära till världens fyra hörn; mest framstående mannen i alla slags dygder ...

Men speciellt i den rena avsikt som du alltid längtade efter Guds större ära; framstående hjälte av bot, ödmjukhet och försiktighet; outtröttlig, konstant, mest hängiven, mest underbar; av mest utmärkta välgörenhet gentemot Gud, av mest livliga tro och starkaste hopp ...

Jag gläder mig, min älskade far, att se dig berikad med så många och så framstående privilegier, och jag ber dig att nå alla dina barn den ande som uppmuntrat dig, och för mig en så upprätt avsikt, att även i det minsta jag söker rent den gudomliga härligheten, i imitation av din, och på det här sättet lyckades jag vara ditt företag i härlighet.

amen

Be den heliga Ignatius från Loyolas bön mot fienderna med stor tro.

Fienderna fanns från början av skapelsen och San Ignacio de Loyola hade dem och kom ut som vinnare av alla de situationer han gick igenom, ingen av dem lätt.

Det är därför jag frågar honom särskilt i en mening mot fienderna Saint Ignatius of Loyola kan hjälpa oss att lösa många situationer som mänskligt kan vara svåra att övervinna.

Bönerna skapade med tro är kraftfulla och när syftena är goda och bönen groddar som ett rop från själen i nöd är det ingenting som kan föras till oss.  

Bön om skydd 

Glorious Saint Ignatius of Loyola, grundare av Jesus Society och special advokat och min beskyddare!

Eftersom du är så hög i himlen för att ha gjort dina gärningar till större ära och ära för Gud, bekämpa kyrkans fiender, försvara vår heliga tro, utvidga den genom dina barn över hela världen ...

Nå mig av gudomlig fromhet, för Jesus Kristus oändliga förtjänster, och hans förhärliga moder, förlåtelse av mina synder, effektiv hjälp att älska Gud och tjäna honom med alla ansträngningar från och med nu, fasthet och konstanthet i dygdens väg, och glädjen att dö i hans vänskap och nåd, att se honom, älska honom, njuta av honom och förhärliga honom i ditt sällskap under alla århundraden.

Amen.

Tyckte du om San Ignacio de Loyolas bön om skydd?

Han visste hur han skulle behålla och skydda tro och hans tro även i de värsta stunderna och detta gör honom till en beskyddare av den kristna kyrkan.

Till honom kan vi höja våra böner till be om skydd i svåra tider antingen för oss eller för vår familj i allmänhet. 

Alla de situationer som orsakar oss rastlöshet bör lämnas framför hans närvaro så att han kan hjälpa oss. 

Att avvärja dåliga grannar 

Saint Ignatius från Loyola, en trogen helgon i den katolska tron, som skyddade henne från den krokiga retoriken, från frånfallet och från det hyckleriska kätteriet, att över katolisismen uppfördes ber jag dig från mig, när du och dina trofasta jesuittiska lärjungar vände sig bort som främjade deras bräcklighet över kyrkan, jag ber dig, ta bort människor från dåligt boende från mig, driv bort dåliga grannar, ta bort mina fiender från min väg, Saint Ignatius från Loyola, helig hängiven Jesus Kristus, till din godhet och Nåd jag överlämnar. Amen.

Om du vill köra bort dåliga grannar, du måste säga bön till Saint Ignatius från Loyola.

Grannarna blir många gånger vår familj eftersom de i många situationer är de närmaste vi har.

Det här kan vara bra, eftersom det aldrig finns någon nära dig, men när de är dåliga grannar blir allt komplicerat. Det är dessa människor som blir våra fiender och som alltid gör våra liv omöjliga.

Be, det bör alltid vara vårt enda försvar även i de situationer som vi inte vet väl vad vi ska göra.

San Ignacio de Loyola kan du hjälpa oss att avvärja de dåliga grannarna som har kommit för att förändra lugnet i våra liv och alla runt omkring oss.

Dålig påverkan som fyller hela samhället med negativa energier som vi måste flytta bort innan de orsakar mer skada på hela miljön.

Vi måste Be dem flytta bort utan att orsaka skada, utan att lämna sin påverkan och ta bort alla negativa energier, kraftfull bön som hjälper oss hela tiden. 

Kan jag säga de fyra meningarna?

Du kan och du måste.

Du behöver bara ha tro på ditt hjärta. Tro kommer att få alla att fungera.

Vi måste alltid tro på kraften i St. Ignatius från Loyola-bön för att förhindra människor och fiender.

Således kan du vara säker på att du alltid kommer att ha gudomlig hjälp.

Fler böner: