ඔබන්න පිට වීම වසා දැමීමට

කෙසේද

108 ලිපි
175
7

දෙවියන් වහන්සේට මගේ විවාහය නැවත ලබා දීමට අවශ්‍ය දැයි දැන ගන්නේ කෙසේද? ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා විවිධ දුෂ්කරතා වලට මුහුණ පෑමට සිදු වේ ...

161
6

ස්ත්‍රී පුරුෂ පුරුෂයෙකුට ආදරයක් ඇති කර ගන්නේ කෙසේද? අපි “ස්ත්‍රීකරණය කරන්නෙකු” ගැන කතා කරන විට නිකම්ම නිකම් මිනිසෙකු ගැන කතා කරමු ...

149
6

බයිබලයට අනුව දෙවියන් වහන්සේට යාච් toා කරන්නේ කෙසේද? අප ඇදහිල්ලෙන් යාච් mustා කළ යුතු අතර, දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින්, අපේම දෑ භාවිතා කරමින් ...

143
2

යේසුස් වහන්සේ වෙළෙන්දන් දේවමාළිගාවෙන් නෙරපුවේ ඇයි? ජේසුස් වහන්සේ වෙළෙන්දන් දේවමාළිගාවෙන් නෙරපා හරින ලද නිසා ...


IK4
අද යාවත්කාලීන කරන්න
සමාජ ජාල සඳහා උපදෙස්
PostPosmo
පොලිමෝටර්
ලයිෆ් බයිට්ස්
දැන ගැනීම