Ungaba kanjani nobudlelwano nabantu futhi uthanda abantu. Ngokuphambene nalokho abantu abaningi abakucabangayo, akekho ongaba muhle noma omubi ngaso sonke isikhathi. Abanye abantu bangase babe namahloni, abantu abangenalwazi, futhi bangazethembi, kodwa bahlale benjalo izimpendulo ezinhle nezinhle kubantu noma izimo ezithile. Kuyenzeka futhi ukuthi abantu abaphumayo nabaphilayo bangahoxiswa ngezikhathi ezithile. Ukungathandi noma ukuzwelana kuyizimpendulo ekusebenzisaneni kwabantu futhi kuhilela izici eziningi nokuguquguquka.

Esihlokweni esilandelayo sizokunikeza izihluthulelo zokuba nobudlelwane kanye nokuthandwa ngabantu. Ngabe uzoyikhumbula?

Yini edala ukuzwelana noma ukungathandi?ube nobudlelwano nabantu abaningi futhi abanjengawe

Izici ezihlukahlukene zingadala ukusabela okungekuhle, njengobuntu, ukubukeka, isimo sengqondo, ikhono, nesizinda somzwelo. Kukhona futhi eziningana izici ezivusa imizwa eyakhayo, njengokuhlonza ubuntu, izinto ezithandwa nguwe kanye namaphupho, ukutuswa, ububele nokubumbana ngesizathu esifanayo.

Noma kunini uma unobudlelwano nomuntu, wenza kusebenze konke okuqukethwe yimizwa yakhe, okungase kuqalise izinkumbulo zobuhlungu noma zothando, injabulo noma ukudabuka, ukwesaba noma intukuthelo. Ngokwesibonelo, ukube ubunomama olawulayo, ungase uzizwe ucasuka ngokujulile lapho usebenzisana nomuntu owenza sengathi ulungile futhi akushiyi muntu ukuba akhulume.

Lokhu kusho ukuthi amandla ka-sUkuba nobudlelwane kuhlobene kakhulu nokuzazi kunokuzwelana. Ukuhlobana nabanye kuncike ikakhulukazi ekhonweni lomuntu lokuzindla ngemizwa yakhe nokuqonda indaba yakhe yokuphila.

Ungaba kanjani nobudlelwane nabantu abaningi futhi uthande abantu isinyathelo ngesinyatheloUngaba kanjani nobudlelwane nabantu abaningi futhi uthande abantu isinyathelo ngesinyathelo

Zazi wena

Isinyathelo sokuqala sokuthola ukuzazi kanye nokuba nobudlelwane nabantu abaningi yazi ubuntu bakho ngokujulile, kanye namakhono akho, ukulinganiselwa kanye nomlando wokuphila. Lokhu kungenxa yokuthi abantu bayizibuko ezibonisa kahle ukuthi singobani. Sivame ukuthukuthela noma ukungamthandi othile ngenxa nje yokuthi lowo muntu ufana nathi, noma into esingathanda ukuba yikho.

ZithandeZithande

Funda ukuzithanda wena, ngawo wonke amandla akho nobuthakathaka bakho. Uma ungazamukeli njengoba unjalo, kuzoba nzima kakhulu kuwe ukwamukela abantu njengoba benjalo, uhlale ucabanga ukuthi inkinga ikubanye.

Zithembe

Konke el mundo inendaba emnandi engayixoxa, enezibonelo ezinhle nezimfundiso. Uma uzethemba, ulahlekelwa isidingo sokuqhathanisa nokuncintisana nabantu.

Hlonipha ukuhluka

Khumbula ukuthi umuntu ngamunye uhlukile futhi unamandla nobuthakathaka. Kusukela kulolu lwazi, funda ukuphila nokuhlonipha ukungezwani phakathi kwabantu, ukungadali okulindelekile nokukhungatheka ebudlelwaneni.

Ungesabi ukwenza amaphuthaUngesabi ukwenza amaphutha

Abantu abaningi bancamela ukuzihlukanisa kunokuba bazifake engozini yokukhuluma umbhedo nokwenza amaphutha esidlangalaleni. Abantu bayawenza amaphutha, futhi kusobala ukuthi uzowenza amaphutha kaningi, kodwa luthofa uzoyeka ukukwamukela noma ukukuthanda ngenxa yephutha. Qonda ukuthi awuphelele, njengawo wonke umuntu.

Iba nguwe

Ungazami ukuhluka, umuntu ngamunye unesizinda sakhe nendaba yakhe, futhi abantu bazokuthanda ngendlela oyiyo. Sonke sihlukile futhi sihlukile futhi akudingekile ukuthi bonke abantu basithande. Yiba nguwe futhi uzungeze nabantu abakuthandayo ngenxa yalokho oyikho.

Thola izimpendulo zakho

Zindla ngokuthi kungani ungakhululekile ngomuntu, yimiphi imizwa ayikhiqizayo kuwe, yini okudingeka uyamukele noma uyithethelele. Lokhu kubalulekile, hhayi nje ukwakha ubuhlobo obuhle, kodwa ukuze wandise ukuzazi kwakho futhi uxazulule izingxabano zakho zangaphakathi.

Lawa kube yiwo wonke amathiphu okufanele wazi ukuthi ungaba kanjani nobudlelwano nabantu futhi uthanda abantu. Sithemba ukuthi uzokusebenzisa futhi akusize emgomweni wakho. Uma ungathanda ukukhulisa ulwazi lwakho, qhubeka uphequlula thola.online futhi ungaphuthelwa ezinye izihloko zethu.