Kuhlonishwa iSonto LamaKatolika lakho konke el mundo, kwakuyisonto elifanayo lapho i- Umkhuleko wamaphiko we-Virgin weMontserrat wabesifazane abakhulelwe kusukela njengenye yezibonakaliso ze Intombi enguMariya Wazi kahle ukuthi kuyini ukuthinta impilo esibelethweni futhi angasiza kuyo yonke inqubo yokukhulelwa. 

Umkhuleko uyisikhali esinamandla esingasisebenzisa noma nini lapho sisidinga ngaphandle kwesimo.

Imibhalo engcwele ithembisa izimangaliso ezinkulu kulabo abacela ukungenela kwaphezulu. 

Ngubani i-Virgo yaseMontserrat?

Umkhuleko kwiNkosazana yaseMontserrat yabesifazane abakhulelwe

Bengazi ukuthi kanjani I-Moreneta, selokhu yavela esiqongweni sentaba, ayikaze inikeze izimangaliso kuwo wonke amakholwa adinga usizo lwakho.

Kwaze kwaba ngu-1881 lapho Ubaba uLeo XIII Ngimemezela ukuthi ungomunye wabaxhasi besonto-dolobha laseCatalonia futhi kusukela ngaleso sikhathi usuku lwakhe lugujwa njalo ngo-Ephreli 27.

Ngokuphathelene nokuvela kwayo, izinhlobo ezimbili ziyaziwa, kepha okwaziwa ngokuqiniseka okuphelele ukuthi lesi isithombe esivela ezulwini ngenhloso yokuthi ukholo lwethu luqiniswe futhi sazi izimangaliso zikhona futhi zinobuso beNkosazana efanayo uMariya.

Manje njengoba usuyayazi iNtombi yaseMontserrat yabesifazane abakhulelwe, ake sithandaze.

Umkhuleko kwiNkosazana yaseMontserrat yabesifazane abakhulelwe

UMariya, mama wothando oluhle, ntombazane enhle yaseNazaretha, wena owamemezela ubukhulu beNkosi futhi, uthi "yebo", wazenza umama woMsindisi wethu nomama wethu: namuhla lalela imithandazo engiyenza kuwe: Ngaphakathi kimi impilo entsha iyakhula: omncane ozoletha injabulo nenjabulo, ukukhathazeka nokwesaba, amathemba, injabulo ekhaya lami.

Inakekele futhi uyivikele ngenkathi ngiyithwala esifubeni sami.

Futhi ukuthi, ngomzuzu wokuzalwa ojabulisayo, lapho ngizwa imisindo yabo yokuqala futhi ngibona izandla zabo ezincane, ngingabonga uMdali ngokumangala kwalesi sipho anginika sona.

Ukuthi, ngilandela isibonelo sakho kanye nemodeli yakho, ngiyakwazi ukuhambisana nokubona indodana yami ikhula.

Ngisize futhi ungigqugquzele ukuthola kimi indawo yokukhosela futhi, ngasikhathi sinye, indawo yokuqala yokuthatha izindlela zakho.

Futhi, mama, bheka ikakhulukazi labo besifazane ababhekene nalesi sikhathi bodwa, ngaphandle kokuxhaswa noma ngaphandle kothando.

Sengathi bangezwa uthando lukaYise futhi bathole ukuthi yonke ingane eza emhlabeni iyisibusiso.

Bazise ukuthi isinqumo seqhawe lokwamukela nokukhulisa ingane siyabhekelelwa.

Inenekazi lethu le-Sweet Wait, abanike uthando nesibindi sakho.

Amen

Ngabe uwuthande umthandazo weNkosazana yaseMontserrat yabesifazane abakhulelwe?

Ngalezo zikhathi lapho ekhulelwe kaningi imitha igcwele imicabango yosizi ukuthi abakwenzayo kuyashintsha i-paz y ukuthula ukuthi kufanele ube nesikhathi esinjengalesi yingakho imikhuleko ingaba yindawo yokuphephela lapho ungahamba khona lapho ukungazinzi kufika.

Thandaza kwiNkosazana yabesifazane abakhulelwe manje!

Ngabe le ntombi nto izongisiza?

Noma nini lapho ecelwa usizo njengomama olungile, uzoza ezofona.

Kungakho kumele ube nokholo olungagungqiyo ukholelwa ukuthi sizoluthola usizo lwakho ngaso sonke isikhathi.

Akukhathalekile ukuthi kungenxa yethu noma yomngane noma umuntu esimaziyo, imikhuleko Ihlala inamandla uma yenziwe ngokholo nangomphefumlo.

Ngiyethemba ubathandile abanamandla umkhuleko eNcasakazini IMontserrat yabesifazane abakhulelwe.

Imikhuleko eminingi: