Umkhuleko kuSanta Muerte ukuze othandekayo abuye. Uzokwazi ukuthola izimpendulo zezicelo zakho eziningi maqondana nothando.

Lowo othandekayo ongakuqedi ukungena empilweni yakho noma ongakaweli umkhondo wakho angathola ukuholwa yi-Holy ukufa ukuthi izokuza noma ikuthole empilweni yakhe.  

Kulezo zimo lapho uthando esiluzwayo ngomuntu lungaphindiselwa yilapho sidinga usizo lokuthi kulomkhuleko onamandla sithola ngesikhathi esifanele, esheshayo futhi esisebenzayo.

Ungakholelwa, lomkhuleko unamandla amakhulu. Thandaza ngokholo olukhulu nokubopha amandla akho!

Uyini u-OIsabelo eSanta Muerte ukuze othandekayo abuye?

Umkhuleko kuSanta Muerte ukuze othandekayo abuye

Imikhuleko iyakhonzwa ngakho konke okudingayo, isicelo kungenzeka singabi ngokomzimba njengokuphilisa noma ingcebo kepha kungaba ngokomoya ukuthola ukuthula kwangaphakathi.

Kulokhu umthandazo wenzelwe thola uthando noma ukuze asithole, into ebalulekile ukwazi ukuthi umthandazo ungenza konke. 

Lo mkhuleko oya kuSanta Muerte kukholakala ukuthi uqale esizweni sama-Aztec eMexico, kodwa-ke kuyaziwa ukuthi kuze kube manje wamukelwa ngenxa yamandla nokusebenza kwawo. 

Umkhuleko kuSanta Muerte ukubuyisa isithandwa

USanta Muerte, umngani wabesifazane nabesilisa abahluphekayo, ngiguqa ezinyaweni zakho ukukutshela usizi lwami.

Ngifuna wena ukuthi ungisize nginqobe izingqinamba zami zothando.

Usizi nokungabi nalusizo kungithatha.

Ngiyacela ukuthi ulalele isicelo sami, imizwa yami ihlanzekile futhi ithembekile kumuntu engimthandayo.

Ngiyaxolisa ngalesi simo futhi ngifuna usizo ngaphansi kwengubo yakho engcwele.

Thola lamagama njengesibonakaliso sokwenzekayo enhliziyweni yami.

Umphefumulo wami uyakhathala ngenxa yokungabikho (yisho igama lakhe) futhi ngiyakuncenga ngamandla ami onke ukuletha uhlangothi lwami.

Ngiyazi ukuthi uyayizwa imithandazo yami ngoba ivela ekujuleni komphefumulo wami, ngiyazi ukuthi uzongisiza.

Ngizonibonga njengoba abathandekayo benaziswa, ngininika konke ukuhlonipha nobukhosi bami.

Ngiyakwethembisa futhi (wenza isithembiso) Ngizofeza ngaphandle kokungabaza.

Ngishiya izinkinga zami zokomoya ezandleni zakho, ngoba ngithembela ngokuphelele emandleni akho, kuSanta omangalisayo futhi onomusa.

Ngakho-ke makube njalo.

ISanta Muerte eqondiswe kulokhu umkhuleko icacisiwe yiSanta Muerte Roja, ukumelwa kwayo ngokomzimba kumelwe kanye nengubo enemibala ye-ruby.

Ungenziwa izicelo ezihlobene nemizwa, uthando, ubudlelwano nemizwelo.

Kukhona abancoma ukwenza i-altare elikhanyiswe kahle ngeminikelo ethile engaba izithelo, izimbali, amaswidi noma imimoya.

Umkhuleko oya kuSanta Muerte wokubuyisa othandekayo kumele wenziwe ngaphambi kwaleli altare izinsuku eziyisikhombisa futhi ekugcineni kwalesi sikhathi sekuyisikhathi sokulinda isimangaliso senzeke.   

Ingabe lo mthandazo unamandla?

Impendulo ngokungangabazeki iyakhanya kahle ngoba, ngokuhamba kweminyaka, ubufakazi bamakholwa asebefikile futhi bathola usizo baziwa.

Ngaphezu kwalokho, yonke imithandazo eyenziwa ngokholo inamandla.

Unamandla amakhulu. Sidinga nje ukuba nokholo.

Ithiphu: Thandaza kuSanta Muerte ukubuyisa othandekayo

Ngifuna ukunikeza izeluleko ezilula zokwenza umthandazo ube namandla.

Khanyisa amakhandlela abomvu angu-7 ngaphambi kwesithombe sikaSanta Muerte. Uma uphumelela, khanyisa amakhandlela phambi kwesithombe sokufa okungcwele.

Mnike amakhandlela. Amakhandlela ayisipho sokubonga.

Ngiyakwazi yenza isithembiso sakho ngalesi siko. Ungathembisa ukukhanyisa amakhandlela amaningi noma wenze olunye uhlobo lokunikezwa.

Ngaleyo ndlela umkhuleko wakho uzosebenza ngokushesha. Lonke usizo oludingekayo luzotholakala ngendlela elula nenamandla.

Uma ufuna ukuba nomuntu othandekayo abuye, udinga ukuthandaza lo mthandazo ngokufa okungcwele.

Imikhuleko eminingi: