La umthandazo wokuphelelwa lithemba Iluncedo kakhulu, ngakumbi xa usemathandweni, kuba uzama ukwenza konke okusemandleni akho kwaye ungabinakho ukugcina ubudlelwane okanye utsala umdla womnye umntu, nangona kunjalo, loo mntu angabinamdla kuthi. Kulapho ke, xa ukungabi nathemba nokuphelelwa lithemba kuqala ukuvela, kuba zinefuthe kwiimvakalelo zethu kwaye zivelisa ukuzincama okukhulu, njengoko kunjalo kulo mthandazo; Ukuba ufuna ukufumana ulwazi oluthe kratya ngolu hlobo, ungathandabuzi ukuqhubeka nokufunda inqaku.

umthandazo-wokuphelelwa lithemba

Yazi yonke into ekufuneka uyenzile kwesi sivakalisi

Uyintoni umthandazo wokuphelelwa lithemba?

Njengoko kukhankanyiwe apha ngasentla xa uthando lungabuyiselwa, ukuphelelwa lithemba kuyayenza into yayo kwaye ke, siyakwazi ukwenza imibingelelo, iminikelo (izinto, amasiko, iingoma, njl. Njl.) Okanye kwaukupela, konke kusenzelwa ukufumana olo thando lunqwenelekayo. Ngalo mzuzu kulapho, sicinga kwaye sijonge eyona mithandazo ilungileyo yokuthomalalisa ukuphelelwa lithemba okanye ukufezekisa injongo.

Lo mthandazo unamandla kwaye unamandla, njengoko umntu ethandaza izitanza zawo, ungenelelo lwabaNgcwele abahlukeneyo, njenge: San Marcos de León, Santa Rita, Santa Marta San Gregorio, Thaumaturgo, Ongcwele uJude Thaddeus, noSanta Filomena abaziwayo ngokuba zizidalwa ezinxulumana nobuKristu.

Yintoni uthando?

Ukuziva uthando lolunye lweemvakalelo ezibangela olona lonwabo nolonwabo emntwini. Yiyo loo nto kwelona xesha lilungileyo lokuthandana ungaziva ugcwele, ukukhohlisa, amaphupha, ithemba kwaye ngaphezu kwako konke ukuthembana, nangona kunjalo, kukho amaxesha anzima kwaye izibini ziziva zilusizi, zingakhathali, zingakhuthazeki, zingathembi okanye zoyike kakhulu; kodwa ngaphezu kwako konke ukuthandabuza, kuba uloyiko okanye uxinzelelo luvela ngenxa yokuphulukana nalo mntu umthandayo.

Ukufikelela kulo mzuzu woloyiko okanye ukungabi nathemba, isithandwa siqala ukwenza konke okusemandleni kwaye ngamanye amaxesha kungenzeki ukuze omnye umntu ahlale ecaleni kwakhe okanye ade afikelele entliziyweni yakhe, izibini ezininzi azizazi iindlela zokugcina uthando yobomi bakhe; Nangona kunjalo, ilula kunokuba ibonakala, kufuneka benze isivakalisi esilula nesilula. Ke siza kuthetha ngendlela umthandazo wokuphelelwa lithemba onoxanduva lokunceda ukufezekisa uthando esilufunayo.

Nangona ubomi buquka ukufunda ukumelana nemiceli mngeni emininzi kunye namashwa okufumana ulonwabo, ukungqubana kothando kuyenzeka, kwaye kubangela inkxalabo. Ukuphuhlisa esi sicatshulwa, sibhekisa kumthandazo wokuphelelwa lithemba, nawo obonisa ukwahlulwa kwezivakalisi, ezijolise ikakhulu kwiingxaki zothando.

Umthandazo wokuphelelwa lithemba ubhekiswe kwindoda

Lo mthandazo kufanelekile ukuba wenziwe kwinyanga egcweleyo ukuze umntu aphelelwe lithemba, kubalulekile ukwenza lo mthandazo ngokufanelekileyo, unamandla kangangokuba, ngexesha elifutshane, ingqondo yakhe yangenelela; kwaye ke yenza ukuba ingqondo yakho ijonge kuwe kuphela. Umthandazo kufuneka unikezelwe kumoya wokuphelelwa lithemba ngokubeka nokukhanyisa ikhandlela elimhlophe, kufuneka uphindaphindwe kangangeentsuku ezi-3 zilandelelana.

La Umthandazo wokubuyisela othandekayo

Eli candelo le umthandazo wokuphelelwa lithemba Isetyenziswa ngokubanzi ngakumbi kwiimeko apho umntu esimthandayo okanye uthando lusishiya, lusishiya sodwa. Kuya kufuneka yenziwe ngokungxamisekileyo, ngokunyanzelwa nangokuzinikela okukhulu. Kuyimfuneko ukuyiphinda kathathu kwaye uza kubona iziphumo ngokukhawuleza, kananjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba isebenza ngokukuko kumgaqo wokomoya wesini nesini.

umthandazo-wokuphelelwa lithemba

Umthandazo wolawulo

Esi siko sisebenza ukufezekisa ulawulo olupheleleyo lwento umntu ayifunayo; Oku kwenza ukuba umntu alahlekelwe ligunya lokuthatha isigqibo, kwaye ukwinceba lokuthanda komnye. Ukwenza le spell kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo: kufuneka yenziwe ngeeCawa kuphela, phakathi kweeyure: ezisithoba kunye neshumi elinambini ebusuku; emva koko bhala isivakalisi nge-inki ebomvu ephepheni.

Umthandazo ukuze bacinge kuphela

Iyalelwe ukuze umntu omthandayo, acinge ngawe kuphela; Awudingi ukusebenzisa nayiphi na into, ungayenza nangaliphi na ixesha nemini, ayifuni ndawo ikhethekileyo, into oyifunayo kukuvelisa amandla yokholo. Ekugqibeleni kufuneka uzinqamle, (wenze uphawu lomnqamlezo), kathathu kwaye kufuneka uthethe eli binzana lilandelayo, makube njalo, makube njalo.

Umthandazo walowo ubuya kwangoko

Lo mthandazo uneenjongo ezimbini: owokuqala, kukufumana indlela yokuba umntu oshiye umtshato abuye okanye abuye kwangoko. Kwaye injongo yesibini kukukhuthaza loo mntu ukuba aqale inguquko efezekisa ukudityaniswa kwayo. Ukucenga iNkundla yeengelosi zasezulwini iyacelwa.

Umthandazo wokutsala uthando ngokukhawuleza

Umthandazo wokuphelelwa lithemba wokutsala uthando olukhawulezileyo ubonakalisiwe kwabo bantu kunzima kakhulu ukufumana iqabane. Ukujongana nale ngxaki, siya kucela uThixo uYise, ukuze ngamandla akhe obuThixo ahlanganise amandla kwaye umntu osinika uzinzo olufunayo unokufezekiswa.

Umthandazo wokuphelelwa lithemba kuMarko oNgcwele

Lo mthandazo usetyenziswa ngakumbi ngabalandeli bamaKatolika, kuba uMarko usondele kakhulu kwiNgcwele uPeter. Ungumthandazo onamandla kwaye onamandla onokusetyenziswa ngumntu owufunayo.

Umthandazo wokuphelelwa lithemba kunye nokucinga

Lo mthandazo wokuphelelwa lithemba uphathiswe iSan Cipriano, wenziwe ngokukhanyisa ikhandlela eliluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nomfanekiso wengcwele ngokwakhe.

Umthandazo wokutsala uthando

Ngalo mthandazo wokuphelelwa lithemba, unokufumana umntu kwiiyure ezingama-24. Impumelelo yayo ixhomekeke kumandla nokholo lokholo; Yenzelwe u-Saint Jude Thaddeus, kufuneka uthandaze nomfanekiso ezandleni zakho kwaye ukhanyise ikhandlela elityheli, kufuneka lishiywe likhanyisiwe emva kokuba umthandazo ugqityiwe.

Umthandazo wokubopha iSan Marcos de León

Kuqhele ukwenziwa ukuthambisa umntu, kuzisa uxolo apho livakalelwa kukuba akukho; Ingasetyenziselwa umntu othile, iqabane, isoka, okanye umntu omthandayo. I-snippet iya kuba:

San Marcos de León, egameni likaThixo ndiyakubongoza, Moya Wolawulo,
Umoya wokuphelelwa lithemba, umoya ongenakuphumla,
Ndithetha nabo ukuze bandincede ndilawule,
ukuphelelwa lithemba kunye nokuphazamisa izivamvo ezi-5, iingcinga,
Ngaba kunye ityala ka (…) igama lam ngu (…).
Ndenza lo mthandazo kwiNgelosi eNgcwele yoMgcini (…)

Ukuba uluthandile ulwazi esilushiyelayo namhlanje, ungathandabuzi ukuqhubeka nokufunda ngakumbi ngebhlog yethu kwaye ufunde Amagama omntu ongasekhoyo. Ukongeza, sikwanayo nevidiyo eya kukunceda kuyo yonke imibuzo yakho.