Ukuthandazela umama ongasekhoyo

Ukuthandazela umama ongasekhoyo Inokusinceda sifezekise intuthuzelo esiyifunayo ngexesha elibi kangaka.

Ukuphulukana nobomama yenye yeentlungu eziqatha umntu anokuziva ngenxa yokuba ezilahlekela kwinto eyamnikayo ubomi, owamkhokelayo kwaye wahamba naye ekukhuleni kwakhe. Kulusizi ekunzima ukuloyisa, kodwa ngoncedo lokomoya oluboniswa ngumthandazo, lunokwenzeka ngokukhawuleza. 

Lo ngumthandazo obalulekileyo ukuba, nokuba sicinga okanye sifuna ukungasifuni, inyani yeyokuba asazi ukuba ngowuphi umzuzu siziva isidingo sokwenza lo mthandazo.

Yiyo loo nto kukholo lwe-acatolic, kukho izivakalisi ezichaziweyo nezichanekileyo esinokubuyela kuzo nayiphi na imeko esikuyo. 

Ukuthandazela umama ongasekhoyo kuyenzelwe ntoni?

Ukuthandazela umama ongasekhoyo

Lo mthandazo unokuba neenjongo ezininzi, enye yazo kukuba ukwazi ukufumana embindini womthandazo, intuthuzelo esiyifunayo, enye injongo kwaye mhlawumbi enye efumana amandla ngakumbi kukuba sikwazi ukuseka unxibelelwano kunye nolunye uphawu, oku kusinika ukhuseleko lokuba kumnandi kwaye kunothando njengo mama, kukwindawo zasezulwini, ukuphumla ngoxolo kwaye nokonwaba Izibonelelo zokuba unobomi obulungileyo phambi koThixo. 

Enye injongo kukwazi ukubulela ulonwabo lokuba nomama kunye nokucela ukuphumla okungunaphakade. Oku kubalulekile kuba yindlela yokuziva siseluxolweni nathi ngokwazi ukuba imithandazo yethu yenza ukuba ilungu losapho lwethu lufumane ukukhanya ngaphaya ukufa.  

1) Imithandazo yomama oswelekileyo omfutshane

“Nkosi Yesu Kristu, Nyana kaThixo, owayefuna ukuba nomama emhlabeni, iNtombi Enyulu uMariya; jonga ngamehlo enceba kumkhonzi wakho uN…, ombize esifubeni sosapho lwethu.

Ngokuncenga kukaMariya oNgcwele waseGuadalupe, sikelelani uthando ebesoloko enalo emhlabeni, kwaye nenza, nisezulwini, ukuqhubeka nokusinceda. Thatha phantsi kwenkuselo yakho ngenceba abo kuye kwafuneka abashiye emhlabeni. Wena uhleliyo ulawula ngonaphakade kanaphakade. 

Amen.

Ngokwesiqhelo, izivakalisi zomama oswelekileyo ngokufutshane zezona zintle.

Okwangoku sinemodeli ezininzi zokuthandaza kwaye, phakathi kweendlela ezininzi zokukhetha, zikhona izivakalisi ezifutshane ekulula ukuzazi kwaye unokwenza ntoni ngamaxesha onke.

Kwiimeko zokuziva ulilolo, ngamanye amaxesha, sifuna ukuba sodwa kwaye sichithe ii-omentos zethu ukukhumbula umntu esimthandayo, ngala maxesha kubalulekile ukuba sikwazi ukukhulisa omnye wale mithandazo ongadingi xesha lininzi kodwa onokusinceda soyise usizi kwaye ufumane uxolo noxolo olunokufunyanwa kuphela kwicala likaThixo.  

2) Ukuthandazela umama ongasekhoyo

“Hayi mama, ndiyathetha njalo
Ubungumkhokeli kunye nentlahla yobomi bam,
Ndiyabulela kuwe kweli lizwe,
Enkosi kuwe osinike oko,
ndiyabulela kuwe osifundisileyo,
Enkosi kuwe siyiyo,
umkile, waya ezulwini,
Uyifezekisile injongo yakho ebomini,
umncedile ummelwane nabasweleyo,
uhlala unika ingqalelo kwaye uyazi yonke into,
Ungazilibala njani izinto ezintle, ilizwi lakho, ukuhleka kwakho ...
Namhlanje Bawo ndiyakucela
ngokuthobeka okukhulu, phulaphula umthandazo wam
kwaye ulibazele indlebe izwi lemithandazo yam,
Fundisa umama indlela,
Ukuze abe secaleni kwakho,
mthathe aphumle UBukumkani bamazulu.
Umama, intyatyambo engcwabeni lakhe iyabuna
Iinyembezi kwimemori yakho ziyavela
ukuthandazela umphefumlo wakho, uThixo uyamkelwa.
Ukukhanya okungapheliyo makukhanye, makaphumle ngoxolo.
Amen.

Ngaba uwuthanda lomthandazo onamandla wokuba umama ongasekhoyo?

Oomama ngabantu abagcwele ubumnandi nothando abaya kuhlala bemgadile. intlalontle yabantwana babo. Umzekelo kamama ongumzekelo ikwangunina weNkosi yethu uYesu Krestu, ozaliswe nguMoya oyiNgcwele owayekwazi ukumthanda nokwamkela unyana wakhe.

Las Oomama benza icandelo elibalulekileyo lomdiliya womntu ngamnye Kwaye xa le nxalenye nomdali uThixo eshiya isithuba esigcwaliswe kuphela ngomthandazo esivelisa umbono wokuba yena ngokwakhe ulandelayo kuThixo ekuboneleleni abantwana bakhe. 

3) Umthandazo kumama wam ezulwini

"Owu bawo, kuphela intuthuzelo kumaxesha angapheliyo eentlungu.
Sililela ukungabikho kwakho, mama othandekayo, ngalo mzuzu wosizi,

Iintlungu ezininzi, kakhulu ukubandezelekaUshiya isithuba esikhulu ezintliziyweni zethu

Mnike iNkosi, uxolelo lwezono zakho, ukuba adlule kumnyango wokufa,

Nandipha ukukhanya kwakho kunye noxolo lwanaphakade.

Uthixo uSomandla, Sibeka ezandleni zakho zothando. KuMama wethu, owabizelwa kobu bomi ukukugcina ungenamntu. Mnike ukuphumla komphefumlo ngonaphakade. Umama, ndifuna ukuthi wawungumkhokeli kunye namandla angasentla,

Enkosi kuwe sikulo mhlaba, enkosi kuwe osinike oko,
Enkosi kuwe osifundisileyo, enkosi kuwe siyiyo,
Kwaye ndiyabulela kuwe ndiya kuhlala ndingumntu olungileyo oshiyekileyo, waya ezulwini,

Uwufezile umsebenzi wakho emhlabeni, unceda abanye kunye nabasweleyo,

Soloko unikela ingqalelo kwaye usazi yonke into, njengokutyeshela izinto ezininzi ezintle, ilizwi lakho, uncumo lwakho ...
Namhlanje Bawo, ndicela ngentobeko enkulu, yiva umthandazo wam

Ndibazele iindlebe kwilizwi lomthandazo wam, ndibonise indlela kumama,

Ukuba secaleni kwakho Nkosi, Mthathe uyokuphumla ebukumkanini bamazulu.
Umama, intyatyambo engcwabeni lakhe iyabuna, iinyembezi zakho ziyakhunjulwa
Umthandazo womphefumlo wakho, uThixo uyawufumana. Ngamana ukukhanya okungapheliyo kunokukukhanyisela, kwanga ungaphumla ngoxolo.
Amen."

Siwuthanda kakhulu lo mthandazo kumama wam oswelekileyo ezulwini.

Umama ungumhlobo onokuya kuye nanini na, nokuba ungaba ngabantwana ababi kangakanani, oomama bahlala bevule iingalo ukwamkela abantwana babo.

Xa aba mama behlangana ezulwini, bahlala benothando kwaye bahlala bekulungele ukusiphulaphula, basincede kwaye baqhubeke nokusikhokela.

Emva kwayo yonke into sinokuqonda ukuba ayikho enye indawo ebhetele yokuba umama kunokuba kufutshane neNkosi enye uThixo uYise. 

Ndingawenza nini umthandazo?

Imithandazo inokwenziwa ngawo onke amaxesha.

Ayinyanzelekanga ukuba iphakamise izwi okanye ikhanyise amakhandlela, kodwa ukuze sikwazi ukuthandaza ngokusuk 'entliziyweni nokuba umthandazo unyanisekile. Ukongeza, konke kufuneka ube nokholo oluphilayo kwaye uphaphamele ukuba imithandazo yethu yiza apho kufuneka ziye khona.

Amakhandlela, indawo, ukuba siyenza ngokuthula, ngokuvakalayo okanye kwethu engqondweni, ziinkcukacha kuphela esinokuzibona okwangoku, kodwa kuyo nayiphi na imeko imithandazo inokusoloko yenziwa ngalo lonke ixesha. 

Thandaza lo mthandazo kumama oswelekileyo ngothando olukhulu.

Eminye imibuzo:


Abadlali beMidlalo yokuYila ungazivuli njani iijelo zeetelegram ze-iphone
Uwubeka njani umculo kwi-instagram
uyenza njani i-nfc kwi-iphone
Uyenza njani intliziyo ngekhibhodi yeselfowuni
uyisusa njani i-watermark kwitok tok
ungazivuli njani iijelo zeetelegram ze-iphone
uyenza njani i-nfc kwi-iphone
Uhlaziya njani i-youtube
Uyikhuphela njani i-minecraft yasimahla kwi-iphone
wazi njani ukuba umntu akahoyi imiyalezo
Ungayifumana njani idilesi ye-ip yomntu
Ungawasindisa njani amabali e-instagram ngomculo
Utshintsha njani i-imeyile ye-supercell id
ucima njani umfownelwa kwi-whatsapp
indlela yokubona umfanekiso weprofayile efihliweyo yewhatsapp
- Ungababona njani abantu bokugqibela abalandelwe kwi-instagram
ungabona njani ukuba ngubani obone ividiyo kufacebook
ukhangela njani amaqela kwitelegram
Ungayicima njani iakhawunti ye-facebook ngaphandle kwephasiwedi kunye ne-imeyile
uyifumana njani imali yasimahla kwibhola ekhatywayo yephupha
Ndazi njani ukuba ndidlala ixesha elingakanani lol
ukubuyisa njani imiyalezo ebhlokiweyo ku-whatsapp
ungazi njani ukuba inani elivaliweyo likubizile
ukubhala iileta kwikhibhodi yefowuni
indlela yokubukela idisney kunye netv
uyifumana njani kwakhona iakhawunti ye-Instagram
indlela yokukopa abafowunelwa ukusuka kwi-iphone ukuya kwi-sim
indlela yokufumana iphasiwedi ye-facebook ngaphandle kokuyitshintsha
indlela yokuhambisa iifayile ukusuka kwi-mac ukuya kwihard drive yangaphandle
indlela yokufumana umntu kufacebook ngeefoto
- uyithumela njani i-sms kwinombolo endivimbileyo
Ungayisebenzisa njani ikhibhodi ebuyisiweyo ye-lenovo
wazi njani ukuba ngubani onenombolo yam kwincwadi yeefowuni
Indlela yokuseta ixesha kwi-instagram
undifihlela ukuba ndilandela ngubani kwi-instagram
wazi njani ukuba ngubani ocime umyalezo kwi-instagram
Ungayicacisa njani ividiyo
wazi njani ukuba ii-sms zivaliwe
Ubeka njani i icon kuGoogle kwidesktop
indlela yokufumana kwakhona ii-akhawunti zongqubano
uyifumana njani kwakhona iakhawunti yocingo esusiweyo
Uyifunda kanjani imiyalezo ye-instagram ngaphandle kokuyibona
Ungayikhubaza njani i-lte
indlela yokubona ukuba mingaphi imiyalezo ekhoyo engxoxweni
udlala njani ezimbini ngotshintsho lweNintendo
- indlela yokuvula kwi-telegram
Ungazicima njani izinto ezigcinwe kwi-instagram
wazi njani ukuba ngubani obona amabali ngokungaziwayo kwi-facebook
Ungababona njani abantu bokugqibela abalandelwe kwi-instagram
wazi njani ukuba ngubani osemva kweprofayile ye-instagram
ukumamela umnxeba kwakhona
uqhagamshela njani kwi-wifi ngaphandle kokwazi igama eligqithisiweyo
indlela yokuvula ifowuni evaliweyo ngumsebenzisi
uyifaka njani i-whatsapp kwi-smartwatch
Uyikhupha njani ikhonkco losapho
ungayikhupha njani i-cd
wazi njani ukuba umntu akahoyi imiyalezo
Uzibona njani iiyure zomdlalo kwi-ps4
wazi njani ukuba umntu ukwi-intanethi ku-whatsapp
Uyenza njani iposti kaFacebook inokwabiwa
- indlela yokwazi ukuba ngaba abantu ababini bayancokola kufacebook
indlela yokufumana iifoto ze-snapchat
ubukele njani bukhoma kwi-instagram ungakhange ubonwe
Usuku lokugqibela emhlabeni lokuthenga mahala
udlala njani kwi-intanethi 2vs2 fifa
ungazi njani ukuba i-sms ifundiwe kunye ne-android
Ungayicima njani ifoto kwiposti ezininzi kwi-instagram
ulifaka njani inani kwisibali-manani
Ungasonyusa njani umthamo wee-headphone zeBluetooth
uqhagamshela imouse kunye nebhodibhodi kwi-ps4
Ubajonga njani abahlobo abasandul
Utshintsha njani iiakhawunti kwi-fortnite
Idlalwa njani i-fifa ezimbini kwi-ps4
Ndingayibiza njani inombolo endivimbileyo
ukujoyina iqela le-whatsapp ngaphandle kwemvume

Ukuyeka kokudala
Trucoteca.com
a ukwenza njani
Indawo yamaQhawe
IK-4