Ukuphupha nge-Callgirl

Unongogo okanye ihenyukazi ngumntu osebenza kwinkonzo yokuhambisa okanye ekutyeleleni ubuhenyu. Uninzi lwexesha, inkonzo efunekayo inokubhukishwa kusetyenziswa iarhente: kule meko, ngumnqweno wokuhamba nomsitho wangokuhlwa kuphela onokuba sisiseko sokubhukisha, kodwa isini sinokucelwa nemali.

Ngamanye amaxesha le nkonzo ikwakhona kwilizwe lethu lamaphupha. Nangona kunjalo, abanye abaleleyo bakwanamaphupha okusebenza kolu shishino ngokwabo kwaye baqeshwe. Inqaku elilandelayo limalunga nendlela onokuzicacisa ngayo iimeko zokuphupha:Uphawu lwephupha «Callgirl» - Ukutolikwa ngokubanzi

Ukuba ihenyukazi livela kwisenzo sephupha, ke lo mfanekiso wephupha uhlala unxulumene ne iimfuno zesondo yokuphupha. Ukuba liphupha lomntu, kubonisa ukuba uzimisele ukuhlawula naliphi na ixabiso lentsebenziswano. Kwiphupha lomfazi, ihenyukazi linokuba luphawu lwesidingo sayo senkululeko yesondo kwi el mundo yomlindo. Nangona kunjalo, ihenyukazi akufuneki libhidaniswe nehenyukazi.

Ihlala ibangela ukuba unongogo aphuphe ephupha ngeemvakalelo zokuziva enetyala okanye kuye Ukungaqiniseki yilwa ngamandla. Ukuba uhlawula ihenyukazi ephupheni, oko kubonisa ukuba awuzithembi ekusebenzeni kwakho ngokwesondo. Ukuba umphuphi ufumana imali ngeenkonzo zakhe zothando, oku kunokuba sisalathiso kwinto yokuba ngokomfuziselo ucinga "ukuhlawula ngaphezulu" kubudlelwane babo bokuvuka.

Nokuba yeyiphi na eyahlukileyo enawo nomfanekiso wobunongogo njengesiqhelo: uhlala ubaleka ephupheni lobudlelwane bothando.

Ukuba iphupha likwinkampani yehenyukazi, izihlobo zakhe ziya kuba nguye ngenxa yakhe ukungakhathali kudela.

Kwiphupha labasetyhini, ihenyukazi linokuchaza ukuba amaphupha kwihlabathi lokuvuka aya kukhohlisa isithandwa sakhe. Enye indlela yokutolika ithi ukuphupha ebomini bokuvuka kuya kurhanelwa ngokungalunganga kwaye ke rhoqo imbambano y ingxaki umnqwazi.

Uphawu lwephupha «uCallgirl» - ukutolikwa kwengqondo

Unongogo ophuphayo uhlala esetyenziswa kutoliko lwengqondo lwamaphupha njengophawu lwe umfanekiso ombi wakho itolikwe. Ukulala ngokubanzi kunciphisa izakhono zakho kunye neetalente kubomi babucala kunye nobungcali. Thatha ukuba impumelelo yakho ayonelanga ukuba iphile kwaye yamkelwe. Ngenxa yoko, ukhetha ubuhenyu.

Kuxhomekeke kwisenzo sephupha, ihenyukazi linokuba sisalathiso seemfuno zesondo ezingafezekiswanga zephupha. Ukuxhatshazwa ngokwesondo kunokuboniswa ngalo mfanekiso wephupha. Oonobangela kuhlala kuthintelo lwezesondo okanye inkxalabo yokuziphatha, kunye neengxaki zobudlelwane.

Ngamanye amaxesha ihenyukazi lifanekisela ubukhoboka bezesondo kunye nokungeniswa. Oku kunokunqweneleka ngabom kwisiseko sotyekelo lwesini, kodwa kusenokubakho neemvakalelo zokuxabiseka okungaphantsi ngaphakathi. Ukuba intsingiselo yokugqibela yephupha iyasebenza, unyango lwengqondo lunokucetyiswa. Ukuncokola rhoqo kunye nabahlobo kunye nosapho kunokunceda nasekuqaleni.

Kuxhomekeke kwiinkcukacha zesenzo sephupha, ihenyukazi linokuba ngumqondiso wokuba iphupha lifuna amaxabiso ezinto njengezinto endaweni yothando. Iziphumo kukudana okuphindaphindiweyo.

Olunye utoliko lwamaphupha luthi ihenyukazi likwalilo Ukuziva unetyala Unako ukunyamezela, njengokuba ukuphupha kusebenzisa uthando lomnye umntu ngokuzingca kwaye ulusebenzisa kakubi Ukuba iphupha liyinkohlakalo kwaye likrakra ebomini bokuvuka, oku kunokuba sisizathu sokuba ihenyukazi livele kwilizwe lamaphupha.

Uphawu lwephupha «uCallgirl» - ukutolika kokomoya

Ngokwenkcazo yamaphupha okomoya, ihenyukazi lisisicelo kumaphupha, kuye umkhethe buza abanye abantu.