Icawa yaseSanta María Magdalena Chichicaspa

Icawe yaseSanta María Magdalena Chichicaspa lilitye elinqabileyo lokwakha elibekwe kumasipala waseChalco, kwiLizwe laseMexico. Yakhiwe ngenkulungwane ye-XNUMX, le nkonzo yobukoloniyali ibubungqina obuphilayo kwimbali yale ngingqi. Isitayile sayo soyilo kunye neenkcukacha ezintle zokuhombisa zenza ukuba kube yindawo ekufanele ibonwe kubathandi bembali kunye nenkcubeko. Ngaphakathi kukho ingqokelela ebanzi yemisebenzi yobugcisa bonqulo, eyongeza ixabiso elongezelelekileyo kule ndawo ingcwele. Ukusuka kwi-façade yayo entle ukuya kuthi ga ngaphakathi ezolileyo, iCawe yaseSanta María Magdalena Chichicaspa ibe kwaye isaqhubeka iyindawo yomoya yamarhamente neendwendwe.

Inkonzo kaKrestu yamazwe ngamazwe eMexico.

ICawa kaKristu Yezizwe Ngezizwe eMexico iye yafumana ulwando oluphawulekayo kwiminyaka yakutshanje. Ngobukho obubonakalayo kwizixeko ezahlukeneyo kwilizwe liphela, eli bandla ligxile ekushumayeleni iindaba ezilungileyo nasekukhuthazeni umanyano lobuKristu. Indlela yayo yokwalusa iphawulwa ngengqalelo yobuqu kumalungu ayo kunye nogxininiso kukubaluleka koluntu kunye nokuba ngumfundi. I-International Church of Christ eMexico iyaqhubeka nokuphuhlisa umsebenzi wayo wobufundisi ngenjongo yokomeleza ukholo lwamarhamente ayo nokwabelana ngomyalezo kaYesu Krestu.

Icawa yaseLa Soledad Oaxaca: Imbali.

ICawe yaseLa Soledad e-Oaxaca bubutyebi bembali obunyamezele ukuvavanywa kwexesha. Ulwakhiwo lwayo lususela kwinkulungwane ye-XNUMX kunye noyilo oluhle lwe-baroque lushiya iindwendwe zimangalisiwe. Imbali yayo etyebileyo kunye nomoya ozolileyo ophefumlwayo ngaphakathi kwenza le ndawo ibalulekileyo ibe yinto ekufuneka uyibone kwabo bandwendwela isixeko sase-Oaxaca. Icawa yaseSoledad yindawo esimema ukuba sidibanise noThixo kwaye sizicwilise kwilifa lenkcubeko yale kona intle yaseMexico.

Icawa yeNenekazi lethu lokuKhanya ePuebla.

ICawe yeNenekazi lethu lokuKhanya ePuebla yindawo engcwele evuselela umoya woxolo kunye nomoya. I-architecture yayo yobukoloniyali iyasintywilisela kwimbali kwaye isimema ukuba sibonakalise. Le tempile, inikezelwe kwiNtombi Enyulu uMariya, ingumfuziselo wozinikelo nokholo kubemi besi sixeko.

Ulonwabo ngokweCawa yamaKatolika.

ICawa yamaKatolika ibe nempembelelo enzulu kwingcamango yolonwabo. Ngokutsho kweemfundiso zakhe, ukonwaba kuthetha ukuphila ngolwalamano olupheleleyo noThixo nokulandela imigaqo yeVangeli. Le ndlela yokufundisa isimema ukuba sifune ulonwabo eluthandweni nobubele kwabanye, siqonda ukuba nguThixo kuphela onokwanelisa umnqweno wethu wokwenene wokuzaliseka.

Icawa ye-Amozoc Puebla

Icawa ye-Amozoc, ePuebla, yimbali yokwenene kunye nobutyebi bomoya. Uyilo lobukoloniyali obubekekileyo busisa kumaxesha adlulileyo, ngelixa umoya wayo ozolileyo nowokwamkela unika indawo efanelekileyo yokucamngca kunye nokuthandaza. Ngeenkcukacha zayo ezimbejembeje kunye nesibingelelo esiphakamileyo esinomtsalane, le cawa yindawo ekufuneka ibonwe kuyo abathandi bembali kunye nabanquli abafuna unxibelelwano lokomoya. Awunakukwazi ukuzibamba ngaphandle kokubuka ubuhle noxolo oluphuma kule ndawo ingcwele.

Kutheni ungayibhiyozeli iHalloween ngokweCawa yamaKatolika?

Inqaku linomxholo othi "Kutheni ungabhiyozeli iHalloween ngokweCawa yamaKatolika?" kwaye iphonononga iinkxalabo zecawa malunga nale holide. Imixholo enjengemvelaphi yobuhedeni yeHalloween kunye nokugxininisa kwayo ekufeni kuyathethwa. Injongo kukubonisa imbono yomfundisi neyokungathathi hlangothi kulo mxholo, ukunika abafundi ukuqonda okunzulu kweenkxalabo zecawa.

Ukuzila ukutya kwaye ukhwebuke ekutyeni inyama xa uyalelwe yiCawe.

ECaweni, ukuzila ukutya kunye nokuzikhwebula enyameni zizenzo ezisisiseko zabathembekileyo. Ezi zithethe zonqulo zisimema ukuba sicingisise, sizinikele emthandazweni kwaye silahle iziyolo ezithile zasemhlabeni ngenxa yenzuzo enkulu. Ngokulandela ezi zikhokelo zomoya, zisekwe yiCawe, sihlakulela ukusondela ngakumbi kuThixo kwaye someleze ukholo lwethu. Ukuzila ukutya nokuzila ukutya kusimema ukuba siphile ngokuzithoba okukhulu nombulelo, kusikhumbuza ukuba umntu akaphili ngasonka sodwa, kodwa nangelizwi likaThixo.

Icawa yasePompeii

ICawe yasePompeii yindawo yonqulo esembindini wesixeko. Ngokwakhiwa kwayo okuhle kunye nomoya ozolileyo, likhusi lokomoya kwabo bafuna uxolo nokuzola. Iifestile zayo ezintle zeglasi enemibala kunye nesibingelelo sayo esihle ngamangqina okuzinikela nokholo lwamarhamente ayo. Yingcwele apho uluntu ludibana khona ukuze luthandaze kwaye lufune intuthuzelo ngamaxesha anzima. ICawa yasePompeii iye yaba kwaye iya kuqhubeka isisibane sethemba kubomi babantu abaninzi.

Lithini igama lecawa kaPope Francis.

Icawa kaPope Francis ibizwa ngokuba yiSt. Peter's Basilica, ekwiSixeko saseVatican. Yenye yezona ndawo zibalulekileyo nezingcwele kubuKristu, kwaye imele iziko lenkolo yobuKatolika. Fumana ngakumbi ngale nkonzo imangalisayo kunye nokubaluleka kwayo kwimbali yonqulo.

eNicaragua kunye neCawa yamaKatolika

INicaragua neCawa yamaKatolika ziye zagcina ulwalamano olunzulu nolwembali. Kule minyaka idlulileyo, iCawe idlale indima ebalulekileyo kubomi benkolo, bezentlalo kunye nezopolitiko zelizwe. Ube yinkxaso yokomoya kunye nenkokeli yokuziphatha kubantu baseNicaragua, esebenza ngokunyanisekileyo kubulungisa bezenhlalakahle, uxolo kunye nokuphila kakuhle koluntu. Nangona imingeni kunye neengxabano ziye zavela kwixesha elidlulileyo, bobabini abadlali baqhubeka besebenzisana ekwakheni ilizwe elinobulungisa nelixhasayo. ICawa yamaKatolika eNicaragua iyaqhubeka ukuba lilizwi elifanelekileyo kwingxoxo yesizwe, ikhuthaza iinqobo ezisisiseko kunye nokubonelela ngesikhokelo sokomoya kubo bonke abemi.

Abaphathi beCawa yamaKatolika

Uluhlu lweCawa yamaKatolika lubume bombutho oluqinisekisa isikhokelo somoya nesolawulo seCawa. Le hierarchy yenziwe nguPopu, iikhadinali, oobhishophu nababingeleli, abadlala iindima ezahlukeneyo ukuphumeza ubufundisi beCawa. Ngolu luhlu, ifuna ukukhuthaza ukholo kunye nempilo yokomoya yamaKhatholika athembekileyo kwihlabathi liphela.

Yintoni iCawa yasekuhlaleni?

ICawe yaseKhaya luluntu lwamakholwa ahlanganisana kwindawo ebonakalayo ukuze anqule kwaye akhonze uThixo. Sisithuba apho kwabelwana ngokholo, kunikelwa inkxaso yokomoya yaye kukhuthazwa ubuhlobo phakathi kwamalungu alo. ICawa yeNdawo yindawo yokusabela yokomoya apho ukukhula kokholo lobuqu kunye neqela lifunwa.

Ukutshatyalaliswa kweCawa eTlaxcala

Kwisixeko esihle saseTlaxcala, bekukho icawa yobungangamsha eye yatshatyalaliswa kukuhamba kwexesha. Esi siganeko silusizi siye sashiya abathembekileyo bengenandawo yabo yonqulo yaye siye sabangela ukuzisola okunzulu ekuhlaleni. Ukulahleka kolu phawu lokholo nokuzinikela kusisikhumbuzo sokubaluleka nokubaluleka kokulondoloza ilifa lenkcubeko nenkolo. Siyathemba ukuba le nkonzo ingabuyiselwa kungekudala ukuze abemi baseTlaxcala baqhubeke benandipha ubuhle bayo nokutyeba ngokomoya.

Umhombiso womtshato weCawa

Ukuhlobisa icawa yomtshato kubalulekile ukudala umoya omlingo kunye nokhethekileyo. Ngezinto ezinje ngeentyatyambo, amakhandlela, kunye neenkcukacha zomntu, unokuyihombisa indawo engcwele kwaye uyenze ikhumbuleke ngakumbi. Ukukhethwa kwemibala, ukucwangciswa kweentyatyambo kunye nezinto zokuhombisa kufuneka zilumke ukuze zifezekise ukuhambelana okugqibeleleyo kulo mbhiyozo wothando nokholo.