[ad_1]

Ixesha lokulala lixesha elibaluleke kakhulu kubomi bomntu. Eli lixesha lakho lokucingisisa, uphumle kwaye ngamanye amaxesha ungoyena mzuzu wodwa woxolo onawo emva kwemini exakeke kangaka. Nangona kunjalo, kukho abantu abaneengxaki ezenza ukuba kube nzima ukonwaba ngalo mzuzu. Ke ngoko, siya kufundisa imithandazo yokulala ngcono.

Ukuphuthelwa yenye yeengxaki eziphazamisa kakhulu uluntu. Ukungalali ebusuku kuphelisa usuku lonke. Asikuko nje kuphela ukulala okungabangela iingxaki kumjikelo wethu wokulala, sikwanamaphupha amabi, iingcinga ezimbi, kunye namaxhala anokusenza sizive singenakuphumla, siphazamise ukulala, kwaye singavumeli imizimba yethu iphumle. Sihlanganise imithandazo emibini emikhulu yokulala eya kuthi incede ukuzolisa umoya wakho kwaye ikuphumze ukuze ulale kamnandi ebusuku.

Ngaba uphelelwe lixesha? Mamela ukubalisa kwemithandazo ebalaseleyo esiyilungiselele yona!

Umthandazo wokuqala wokulala kakuhle

Nkosi, egameni likaYesu Krestu, ndilapha phambi kwakho,
Ndiyazi ukuba ubuthongo buvela kuhlobo oluthile loxinzelelo, uvalo, njl.
Ndivavanye, ntliziyo yam, Ndikhoyo
Andisuse yonke into endenza ixhala kwaye ubuthongo bam buyaphazamiseka!
Mnumzana, abantu abaninzi bacela imoto, indlu kunye nemali,
Kodwa konke endikucelayo kukuba ndikwazi ukulala kakuhle kwaye ndilale ngoxolo!
Ke ngoko, ndisebenzisa igunya endinikwe yiNkosi, kwaye ndenjenje:
Bonke ububi obutsala ukunganyamezeleki, ixhala kwaye, ngenxa yoko, kuzisa ukuqaqanjelwa.
Phuma ebomini bam ngoku! Bonke ububi buvela ebomini bam ngegama likaYesu Krestu!
Ndiyakholelwa kwaye ndixela ukuba kukho uxolo ngaphakathi kwam kwaye nokuba kukho amaphupha amnandi ebomini bam!
Amen, ndiyabulela kuThixo.

Umthandazo wesibini wokulala kakuhle

Owu Moya oyiNgcwele, Mthuthuzeli, ndidinga ukulala kakuhle, kwaye ukuze kwenzeke oko, Nkosi, ndifuna uncedo lwakho. Ngoku ugalela ubukho bakhe kum, uyandiqinisekisa kwaye undenza ndilibale neengxaki ezindijikeleyo. Ixhala kunye nokudandatheka, ndenze iNkosi, ndilibale okwenzekileyo, okwenzekayo kunye nokuba kuyakwenzeka, kuba ndifuna iNkosi ithathe ulawulo lwento yonke ebomini bam. Xa singena emotweni kwaye silala kuyo, kungenxa yokuba simthemba umqhubi, ke, moya oyiNgcwele, ndiyakuthembela ndicela ukuba ube ngumqhubi wobomi bam, ngendlela yam, kuba akukho mqhubi ungcono ebomini yemoto. INkosi iya kuba noxolo, isazi ukuba yonke into isezandleni zakho. Ukuba nefuthe elibi emva kwephupha elibi, ngoku ndiyalela ububi ukuba buhambe! Phuma ephupheni lam! Iphupha elibi andikwamkeli ebomini bam! Phuma ngoku ngegama likaYesu Krestu! Ngoku, ndiyakubhengeza! Ndizolala kakuhle ngegama likaYesu Krestu. Amen, ndiyabulela kuThixo!

Fumanisa ukuba woyisa njani obunye ubunzima:

Funda kwigumbi lokuhlambela elinceda ukuzisa uxolo kusapho.

(simise)

// iscript sokubhala ngaphezulu kweethegi ekwabelaneni nge-url
Isabelo somsebenziOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
indlela: 'share_open_graph',
Uhlobo_lwesenzo: 'og.sares',
isenzo_iipropathi: JSON.stringify ({
into: {
'og: url': ngaphezuluUrl,
'og: isihloko': ngaphezulu kwesihloko,
'og: inkcazo': ukubhala ngaphezuluInkcazo,
'og: umfanekiso': overrideImage
}
})
},
umsebenzi (impendulo) {
// Isenzo emva kwempendulo
});
}

[ad_2]