[ad_1]

Un Umthandazo weNtliziyo eNgcwele kaYesu Ungomnye wemithandazo elungileyo nenamandla, enikezela ubomi bakho kwiintsikelelo zezulu. Yadalwa nguSanta Margarita María Alacoque, owazalelwa eFransi ngo-1647. USanta Margarita María wayenobomi ozinikele kuThixo kunye neCawa, waba sisithethi eselula. Kwimibono yakhe engapheliyo yeNkosi yethu uYesu Krestu, le ngcwele yafumana izithembiso ezilishumi elinambini ezazisisikhumbuzo salo mthandazo umangalisayo.

Ngamazwi okholo kunye nokuzinikela ngokupheleleyo kumthandazo weNtliziyo eNgcwele kaYesu, kuba lubabalo kuyo yonke imihla yakhe. Kwaye oku kuyinyani kangangokuba uPopu Pius XIII wamisela ukuzinikela kwiNgcwele yeentliziyo zikaYesu. Ukusukela ngoko, lo mthandazo ubeyinxalenye yesiqhelo senkolo yabantu abaninzi kulo lonke el mundo abafumene iintsikelelo ezingenakubalwa. Ngo-1690 uSanta Margarita María Alacoque wasweleka, kamva walungiswa njenge-1920 ngu-Pope Benedict XV.

Amandla omthandazo weNtliziyo eNgcwele kaYesu

Abantu abaninzi kwihlabathi liphela babonile amandla omthandazo weNhliziyo eNgcwele kaYesu. Zizibonakaliso zokholo lwabantu abazinikeleyo abathi, njengeSanta Margarita María Alacoque, baphumelele ubabalo lweNkosi.

Lo mthandazo ungazisombulula iimeko zempilo, unyanga izifo ezinje ngomhlaza, abantu abakhululekileyo kwikhoboka leziyobisi, bancede emsebenzini, basikelele kwaye bakhusele iintsapho zabo. Ukongeza, lo mthandazo uvumela unxibelelwano olusondeleyo kunye nentuthuzelo kunye neNtliziyo eNgcwele kaYesu, ngakumbi ukuba umntu ufuna ukushiya amaxesha anzima nobunzima.

Izithembiso zeNtliziyo eNgcwele yoMthandazo kaYesu

Kwimibono yaseSanta Margarita María Alacoque, kwenziwa izithembiso ezilishumi elinambini, ngokubhekisele kuYesu Krestu. Oku kulandelayo zizifungo ezazisisikhumbuzo somthandazo weNtliziyo eNgcwele yaYesu:

 1. Intsikelelo yeNkosi yethu uYesu Krestu iya kuqhubeka kwizindlu apho umfanekiso weNtliziyo yakhe eNgcwele utyhiliweyo.
 2. INkosi yethu uYesu Krestu iya kuthi inikele kubanikezeli beNtliziyo Yakhe onke amabala ayimfuneko kurhulumente wakhe.
 3. INkosi yethu uYesu Krestu iya kuseka kwaye igcine uxolo kwiintsapho zabo.
 4. INkosi yethu uYesu Krestu iya kunyanzela abathembekileyo kuyo yonke imbandezelo.
 5. INkosi yethu uYesu Krestu iya kuba yindawo ekhuselekileyo ebomini kwaye ingakumbi ngelixa lika ukufa.
 6. INkosi yethu uYesu Krestu iya kusasaza kakhulu iintsikelelo ngemisebenzi kunye nemizamo yakho.
 7. KwiNtliziyo eNgcwele kaYesu, aboni bayakufumana umthombo ongapheliyo wenceba.
 8. KwiNtliziyo eNgcwele kaYesu, imiphefumlo evuthuzayo iya kukhuthalela ukwenza oku kuzinikela.
 9. KwiNtliziyo eNgcwele kaYesu, imiphefumlo enyanisekileyo kungekudala iya kuphumelela.
 10. INkosi yethu uYesu Krestu iya kunika ababingeleli abaqhuba oluzinikelo, ngakumbi amandla okuchukumisa iintliziyo ezilukhuni.
 11. Abantu abasasaza oku kuzinikela baya kubizwa amagama abo ngonaphakade kwi-Holy Sacred of Jesus.
 12. Kubo bonke abo baqala, ngolwesiHlanu wokuqala weenyanga ezilithoba zilandelelana, iNkosi yethu uYesu Krestu uya kunika inyamezelo yenyamezelo nensindiso yangonaphakade.

Umthandazo wentliziyo eNgcwele kaYesu

â Egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele.
Ndiyazinikela kwaye ndinikezela kwiNtliziyo eNgcwele yeNkosi yethu uYesu Krestu ubomi bam, iintshukumo zam, iintlungu kunye neentlungu, ukuze ndisebenzise umzimba wam kuphela ukuhlonipha, ukuthanda nokuzukisa Intliziyo eNgcwele.

Le yeyona njongo yam iphambili neyodwa: ukuba nguThixo wonke kwaye wenze yonke into ngenjongo yakhe; ngaxeshanye ndilahla yonke into engamkholisiyo; Ngaphandle kokuthatha wena, O Holy Sacred, ukuze abe kuphela kwento endiyithandayo, umgcini wobomi bam, i-inshurensi yokusindiswa kwam, isisombululo sobuthathaka bam nokungahambelani, isisombululo seempazamo zobomi bam kunye nokusabela kwam. ukhuselekile ngexesha lokufa.

Yiba yintliziyo yam yokulunga, umceli wam phambi koThixo uBawo, ndihlangule kwingqumbo yakhe. Owu Ntliziyo Yothando, ndibeka konke ukuthembela kwam kuwe, ndiyaboyika ubuthathaka bam kunye nokusilela, kodwa ndinethemba lobuThixo kunye nokulunga kwakho.

Thatha kum yonke into embi kunye nento yonke engafuniyo ukuyenza. Uthando lwakho olunyulu malushicilelwe ezinzulwini zentliziyo yam, ukuze ndingalibali okanye ndohlukane nawe.

Ndinga ndingafumana kubuhle bakho obathandayo ubabalo lokuba igama lam libhalwe entliziyweni yakho, ngokubeka kuwe lonke ulonwabo nozuko lwam, ngokuphila nangokufa ngokulunga kwakho. Amen
ISanta Margarita María Alacoque ”

Ngoku uyayazi Umthandazo weNtliziyo eNgcwele kaYesu, ujonge:

// iscript sokubhala ngaphezulu kweethegi ekwabelaneni nge-url
Isabelo somsebenziOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
indlela: 'share_open_graph',
Uhlobo_lwesenzo: 'og.sares',
isenzo_iipropathi: JSON.stringify ({
into: {
'og: url': ngaphezuluUrl,
'og: isihloko': ngaphezulu kwesihloko,
'og: inkcazo': ukubhala ngaphezuluInkcazo,
'og: umfanekiso': overrideImage
}
})
},
umsebenzi (impendulo) {
// Isenzo emva kwempendulo
});
}