[ad_1]

La IKrismesi, ngaphandle kwamathandabuzo, lelinye lawona maxesha amnandi enyakeni. Kungelo xesha kanye apho lonke usapho luhlangana khona ukubhiyozela ukuzalwa kukaYesu Krestu, oyena mntu ubalulekileyo ongumKristu. Nge-25 kaDisemba sibhiyozela umanyano, kuba ngako konke ukungxama kobomi bethu bemihla ngemihla, akusoloko kulula ukuba nesidlo nomntu wonke. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba nesidlo sangokuhlwa esifanelekileyo? Uthando, ubusi, ukutya okumnandi kunye nokuvala ngesitshixo segolide. Umthandazo weKrisimesi, ngokuqinisekileyo eya kwenza ubusuku bukhethekileyo.

Kutheni usenza umthandazo weKrisimesi?

Okokuqala, uyazi ukuba yintoni isigwebo? Ngokwezibhalo, umthandazo sisitalato ezimbini apho akholwayo, ngokukhwaza kwakhe, esiza ebusweni bukaThixo, aze ke kamva afumane impendulo.

Umthandazo ngumthandazo obhekiswa kwisimo sobuThixo. Siyisebenzisa ukufuna unxibelelwano noYesu Krestu okanye amandla amakhulu, ngokwenkolo, ngokudumisa, ngokucela, ngokucela nangokubulela. Umthandazo ngokwawo awunawo amandla, kodwa xa idityaniswa nokholo lwayo inokuhambisa iintaba.

Yiyo loo nto wenza Umthandazo weKrisimesi Kubalulekile. Asikukubulela kuphela ngempumelelo yakho okanye ucele inkxaso kunye namandla okufikelela elandelayo. Kodwa ubukhulu becala kukuzukisa uYesu Krestu. Kwaye ndikholelwe, ngamandla kunye nokholo losapho lwakho olusondeleyo uya kubusikelela ubusuku.

Umthandazo weKrisimesi wokukhusela

“Nkosi, ngobu busuku bungcwele, sibeka phambi kwakho onke amaphupha, zonke iinyembezi kunye namathemba akwiintliziyo zethu.
Sibuze kwabo balila ngaphandle komntu osula iinyembezi. Kwabo bagcobayo ngaphandle kokuva ukukhwaza kwabo, siyabacenga abo bakukhangela ngaphandle kokwazi apho banokukufumana khona.
Kwabaninzi abakhwaza uxolo xa kungekho kwanto inokukhwaza.
Sikelela, Mntwana Yesu, kumntu ngamnye okwiPlanethi yethu, ubeka entliziyweni yakho ukukhanya okungapheliyo okuzele ukukhanya kubusuku obumnyama bokholo lwethu.
Hlala nathi, Nkosi!
Bayibenjalo!"

Umthandazo weKrisimesi wokubulela kwaye ucele intsikelelo

“Kule Krismesi ngumthandazo wokomeleza owona mhla ubalulekileyo. Ndiyakuthanda Nkosi, kule Khrismesi ukubulela ngeentsikelelo ezininzi, ngakumbi ezo zifike ...
Siphe amandla kunye nesisa sokuba ngabantu abaluncedo abalwela ilizwe apho kukho imihla elungileyo kunye nezinto ezininzi ezintle njengaleyo ubufuna ukuzalwa phakathi kwethu.
Nkosi, wamkelekile kule ndlu, kude kube yimini enye esidibana ngayo kweyakho.
Amen!

Umthandazo onamandla weKrisimesi

“Ndiyakuthanda, Nkosi, kule Khrismesi yokuhombisa yonke imithi esehlabathini ngeziqhamo ezondla bonke abalambileyo.

Ndiyakuthanda, Nkosi, kule Krisimesi yokwakha umkhombe wonke umntu ongenakhaya. Ndiyakuthanda Nkosi, kule Krisimesi, ube yintshatsheli yokukhokela amadoda alumkileyo oxolo ukuba alumise kwangoko ugonyamelo oluphakathi kwabantakwethu. Ndiyakuthanda, Nkosi, le Krisimesi ukuba ibe nentliziyo enkulu kunye nomphefumlo ococekileyo wokubabeka endlwini abo bavumayo ngakumbi abo bangavumelani nam.

Ndiyakuthanda, Nkosi, kule Krisimesi ukuze ndikwazi ukunika isipho emhlabeni ngokuba ngumntu ongazingcaliyo kwaye othobekileyo ongumntu ndicela okuncinci kum kwaye negalelo elingakumbi kummelwane wam.
Ndiyakuthanda, Nkosi, le Krisimesi ukubulela ngeentsikelelo ezininzi, ngakumbi abo beza ngendlela yokubandezeleka kwaye emva kwexesha baye bakha esifubeni sam indawo yokusabela ekhuselekileyo apho ukholo luzalwa khona «.

Ngoku ukuba udibene ne Umthandazo weKrisimesi, yonwabele kwaye ufunde kwakhona:

fbq ('init', '1019438451578149');

fbq ('umkhondo', "Iphepha elibonakalayo");

[ad_2]