Umthandazo wokufa okungcwele ngenxa yothando olungenakwenzeka Ungaluphila olo thando ukuba ulufuna kakhulu okanye uzise umntu okhethekileyo oye washenxa kude ngenxa yesizathu esithile okanye kwenye.

Ungathemba ukuba le Ngcwele inezinto eziyimfuneko zokoyisa esikuthathela ingqalelo. 

Unokunika ubomi kwiimvakalelo ezifileyo okanye azenze zivele kweyona ndawo yomileyo kunye nentliziyo eyomileyo.

Yintoni uMthandazo kuSanta Muerte wothando olungenakwenzeka?

Umthandazo kuKufa oNgcwele ngenxa yothando olungenakwenzeka

 Las imithandazo Basebenzela nantoni na onqwenela ukuyi-odola.

Kule meko yenzelwe fumana uthando ngokufanelekileyo

Umdali uThixo uBawo usifundisa ngezibhalo ezingcwele ukuba uzimisele ukunceda wonke umntu osondela kuye kwaye sinako ukusondela kuye ngomthandazo othe ngqo okanye kuyo nayiphi na ingcwele. 

La Santa Muerte Siba lilungu lethu kwimicimbi yentliziyo neemvakalelo.

Iindlela azisebenzisayo ukusinika izicelo aziqondakali, kodwa ukuba ziyaziwa ukuba zinamandla amakhulu, ummangaliso wenzeka ngokukhawuleza nangempumelelo.

Umthandazo wokufa okungcwele ngenxa yothando olungenakwenzeka

Oh Ukufa okungcwele

Uthando lunkqonkqozile emnyango wam, kodwa othandekayo uSanta Muerte,

Uye waziphatha ngenkani naye, ndilahliwe kuba ndiyamthanda kwaye ayinguye.

Uyandithatha ukubandezeleka yokungabi nakuzinceda xa ndibona ukuba andinaso isicombululo sengxaki yam ezandleni zam, ndiyakucela ngobuhlungu obukhulu ukuba uphulaphule umthandazo wam, ndiyathemba ukuba uyamamela kwaye uziva ukuba ukubetha kwam xa intombazana yam emhlophe ithetha, umntu Ndiyathanda luthando olungenzekiyo kodwa ndifuna ummangaliso wokuba naye ecaleni kwam wenzeke, ukuba kwenzeke yiyo loo nto ndiza kuwe, unobubele kwaye ungummangaliso.

Ndifuna lo mntu abe liqabane lam kwaye abuyiselwe ngalo lonke uthando lwakhe, ndiya kubulela kuwe kwaye ngayo ndiyakholelwa okholwayo kwinkolelo yakho.

Ndizokucela ngexesha elifunekayo lokuba isicelo sam sizaliseke ngelixa ndilindile, ndiyakubonisa ukuthembeka kwam ngokunikezela ngeminikelo yam ixesha elide kuwe u-Usikelelekile oswelekileyo.

Owu, Mhlekazi oMhlophe, ndiyakuthembela kwaye ubeka lonke ukholo lwam kuwe, ndiyathemba ukuba uza kundimamela kwaye uzalisekise umnqweno wam. Makube njalo.

Amen.

Oku umthandazo wothando USanta Muerte ungummangaliso!

Uthando kwaye lungaxolelwa Ngenye yeembandezelo ezinkulu ezibandezeleka kungekuphela nje namhlanje kodwa ukususela ekuqaleni kwexesha.

Amaxesha amaninzi sizithemba kakhulu ukuba izinto zilungile kwiqabane lethu kwaye siyamangala xa siphulukene nalo.

Okwalo mzuzu lo mthandazo uba sisixhobo sethu semfihlo esinokusinceda siphumelele idabi lothando olomeleleyo, oluyinyani nolubomi bonke. 

Ngaba lo mthandazo unamandla?

Ewe, inamandla kakhulu, ngakumbi ukuba yenziwa ngokholo olusuka entliziyweni.

Ezinye zeengcebiso zokwenza esi sivakalisi sisebenze ngakumbi Yakha isibingelelo esikhethekileyo ekhayeni lethu apho sibabini Amakhandlela abomvu namhlophe, umhlophe ubomvu kunye kunye neefoto ezintathu zomntu omthandayo.

Ungabhala igama lomntu ecaleni kwelethu kunye nesivakalisi esifutshane kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuhlala ukholwa.

Ngalo lonke ixesha kholwa kumandla omthandazo kwi-Holy Black Dead ngenxa yothando olungenakwenzeka.

Eminye imibuzo: