Umthandazo kuSanta Anthony. Eyaziwa ngokuba yi "Saint Matchmaker", ungomnye wezona ngcwele zidumileyo, phakathi kwezizathu ezininzi, uthathelwa ingqalelo unamandla kakhulu kwaye enkosi kakhulu. Ngokunjalo Umthandazo wokukhetha ukunganyani Idume kakhulu. Emva kwayo yonke loo nto, inamandla okusizisela yonke into esiyinqwenelayo. Ukulungele! Wazi lo mthandazo unamandla ngoku!

Umthandazo kuSanta Anthony

USanto Antonio wazalwa ngonyaka we-1195 ePortugal, kodwa uchithe ixesha elininzi lobomi bakhe e-Itali, kwisixeko sasePadua. Usweleke nge-13 kaJuni, ngo-1231, kwaye ukwenziwa kwakhe ngokusemthethweni kwabakho kwiminyaka embalwa emva kokuba efile. Kwaye ngaphandle kodumo lwayo njengomphathi womdlalo, kwi Umthandazo kuSanta Anthony, unokukunceda kwiimeko ezininzi ezahlukeneyo.

Umthandazo kuSanta Anthony ukuze ufezekise ubabalo

“Ndiyakubulisa, tata nomkhuseli uSan Antonio! Ndincengele ngeNkosi yethu uYesu Krestu, ukuze andinike ubabalo endilifunayo (ukukhankanya ubabalo). Ndiyakucela, othandekayo uSanta Anthony, ngokuthembela okuqinisekileyo endinako kuThixo, omsebenzele ngokuthembeka. Ndicela uthando lomntwana onguYesu owaluthwala ngengalo yakho. Ndikucela ngazo zonke iinceba uThixo akunike zona kulo mhlaba, ngenxa yezimanga ezingenakubalwa azenzileyo kwaye uyaqhubeka esebenza yonke imihla ngokuthethelela kwakho. Amen. Saint Anthony, sithandazele. »

Thandaza kuSan Antonio ukufumana isoka

“Umhlobo wam omkhulu uSan Antonio, wena ungumkhuseli wesibini, jonga kum, ebomini bam, kwiminqweno yam. Ndikhusele kwiingozi, kude nam ukusilela, ukuphoxeka, ukuphoxeka. Indenza ndinyaniseke, ndizithembe, ndihlonipheke kwaye ndonwabile. Ukuba ndifumene isithandwa endisithandayo, usebenza nzima, olungileyo kwaye unoxanduva. Ngamana angayazi indlela yokuqhubela phambili kwikamva kunye nobomi kunye nezimo zabo bafumene kuThixo ubizo olungcwele kunye nomsebenzi wentlalo. Ngamana ukutyunjwa kwam kungavuya kunye nothando lwam ngaphandle komlinganiselo. Oko konke abathandi funa ukuqondana, ubudlelane bobomi, kunye nokukhula elukholweni. Bayibenjalo"

Umthandazo kuSan Antonio ukukhusela ubudlelwane

“U-Anthony Anthony, wena othunyelwe njengomkhuseli womtshakazi nomyeni, ndikhangele kweli nqanaba libalulekileyo lobomi bam ukuze lo mzuzu wobomi bam ungaphazanyiswa kukungabi namsebenzi namaphupha angavumelaniyo. Ndincede ndimazi ngcono lo mntu ubekwe nguThixo ecaleni kwam, njengoko endazi ngcono. Ke, ngokudibeneyo, masilungiselele ikamva lethu, apho usapho silindele khona ukuba, ngokukhuselwa kwalo, luzele luthando, ulonwabo, kodwa, ngaphezu kwako konke, luzele yintsikelelo kaThixo. U-Anthony oManyeneyo, usikelele olu thando lwethu, ukuze kwenzeke kuthando, ubunyulu, ukuqonda, ukuthembeka kunye nokwamkelwa nguThixo. Amen.

Thandaza kuSan Antonio ukuze ufumane le nto uyifunayo

“Ozukileyo ka-Anthony Anthony, owayenomdlalo omfutshane wokuqhwesha ukwanga umntwana, nxibelelane nam ngobabalo endilucelayo kuwe kwaye ndiyakubongoza ngokusuka emazantsi entliziyo yam (buza nantoni na oyifunayo). Wena unenceba kangaka kuboni, ungajongi okumbalwa kwabo bakubongozayo, kodwa qinisa udumo lwakho olukhulu kuThixo ukuze uphendule kwisicelo sam esingxamisekileyo. Amen

Ngoku ukuba ufundile ukwenza i Umthandazo kuSan AntonioNdiyazi: