40 amabinzana angamaKristu kubantu abancinci

Ubomi bufutshane kwaye ngokwenene kufuneka usebenzise ithuba, kodwa nangona usemncinci, kufuneka ufunde, ucamngce kwaye uqonde ukubaluleka kwala mabinzana angama-40 obuKristu kubantu abancinci. Ngala mabinzana sifuna ukufundisa abantu abatsha ukuba iNkosi icinga wonke umntu ngokulinganayo kungakhathaliseki ubudala okanye isini... ufunde kabanzi

Amabinzana amafutshane angamaKristu okubonisa

Awona mabinzana afanelekileyo okubonisa uthando, amabinzana ethemba, amabinzana okukhuthaza, ndiyathemba ukuba uyawathanda kwaye wabelane ngawo nabantu obathandayo. Amabinzana obuKristu okubonisa Maninzi amabinzana angakholelekiyo obuKristu okubonisa anokuba nomdla kuwe, ndiyathemba ukuba uyawathanda njengoko ndisenza. La ngamabinzana... ufunde kabanzi

Amabinzana amafutshane kaMama

Amabinzana amafutshane kaMama, Sivuyisana nawe ngosuku lwakho! Andinaye umama, kodwa ngelixeshana lifutshane uThixo andiboleke ngalo, ndiye ndakwazi ukuqinisekisa ukuba ngoyena mama umhle kwaye ungoyena mama wakha waphila kulo mhlaba, ngenxa yoko, Halala Mama. Yehova, ndikuthumelela ukwanga ezulwini! Ndifuna nje... ufunde kabanzi

Amabinzana amnandi entsasa yobuKristu

Enye indlela yokubhengeza intsikelelo, ithemba kunye nokholo kusapho okanye abahlobo kukwabelana ngamabinzana amnandi asekuseni kwabo bayifunayo kakhulu namhlanje, mangala! kwaye unika amazwi enkuthazo nethemba. Imifanekiso enamabinzana obuKristu Ukuba ufuna ukubulisa umntu okhethekileyo, namhlanje lixesha elifanelekileyo lokubathumelela eminye yale mifanekiso... ufunde kabanzi

20 Amabinzana Afanele Agxininiswe AmaKristu

Ibhayibhile iqulethe amabinzana amaninzi obuKristu okucamngca ngothando, ubomi, kukho amabinzana amangalisayo ethemba kunye nenkuthazo, uya kufumanisa ukuba lelinye lobona butyebi bumangalisayo ehlabathini. Kwaye amaninzi amabinzana akhuthaza kakhulu. Ezinye zide zigqalwe njengezona zibhalwe kakuhle embalini. Umntu ufumana izivakalisi... ufunde kabanzi

Amabinzana angamaKristu kubantu abancinci

Ulutsha namhlanje lufanele uthando lukaKristu ngakumbi kunanini na ngaphambili, ekubeni kukho iimeko ezahlukeneyo okanye abachazi ababeka emngciphekweni ikamva labo bathembisayo ngomso, yiyo loo nto namhlanje ndifuna ukufundisa amabinzana angamaKristu kubantu abatsha, ngale ndlela. ungathumela umyalezo uThixo afuna ukuwuvakalisa kuthi... ufunde kabanzi

Amazwi kaThixo

Naxa ucinga ukuba yonke into ilahlekile kwaye yonke into iphelile, khumbula ukuba uThixo nguye ozokubamba ngoba uthando lwakhe lukhulu kuwe. Kweli candelo uya kufumana imifanekiso enamabinzana kaThixo, umbulelo, inkuthazo kunye nokucamngca ukuba wabelane. Ngokuqinisekileyo ubukho bobomi abukho... ufunde kabanzi

20 Amabinzana eentsikelelo zentsasa yokunikezela ngale ntsasa

Molo, nikela la mabinzana mahle ukuqalisa intsasa ngeentsikelelo zeNkosi. UThixo anisikelele nonke kunye neminqweno emihle kunye nemithandazo yosapho lwakho ngale mini. Amabinzana angama-20 amnandi ekuseni aneentsikelelo 1. Yanga zonke izikhankaso zeNkosi zingawela kuye wonke umntu ofunda lo myalezo, ... ufunde kabanzi

Amagama adumileyo kaYesu

Matthew 24:35 Liya kudlula izulu nehlabathi; kodwa amazwi am awasayi kudlula John 8:7 Lowo ungenasono kuni makabe ngowokuqala ukumgibisela ngelitye. Mateyu 6:10-11-12-13 Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. mabufike ubukumkani bakho. Mayenziwe intando yakho, njengokuba kusenziwa… ufunde kabanzi

Amabinzana kunye neengcamango zobuKristu

Ziingcamango eziphefumlelweyo kunye namabinzana aqulethe iinyaniso zebhayibhile onokucinga ngazo kwaye wabelane ngazo ukuze uzisebenzise kwiintshumayelo okanye ukuzinikezela: Oko ukuphumeza ezinyaweni zakho, enkosi ngamadolo akho. Into ongenakuyifumana ngokuthetha, yenze ngokuthandaza. Into ongakwaziyo ukuyenza, vumela uThixo akwenzele. "Jonga iingcinga zakho kuba... ufunde kabanzi

Ukuyekisa ukuYila
IK4
Fumanisa kwi-Intanethi
Abalandeli abakwi-Intanethi
yiqhube ngokulula
mini manual
a ukwenza njani
IForamPc
UhloboRelax
LavaMagazine
erratician
ilayibrari trick
ZoneHeroes