Áo giáp của Chúa

Áo giáp của Chúa

Bạn có biết áo giáp của Đức Chúa Trời không? Giống như trong chiến tranh, nơi binh lính cần áo giáp đặc biệt như áo vest…

Đọc thêm