Bảng 4 lần

Bảng 4 có đặc điểm là cho ta biết kết quả của 4 lần bất kỳ đại lượng nào. Bảng này giải thích rằng bất kỳ...

Tìm hiểu thêm

Bảng 2 lần

  Bảng 2 cũng là một trong những bảng đơn giản nhất. Bảng này có nghĩa là mọi thứ được nhân lên...

Tìm hiểu thêm

Bảng 1 lần

  Bảng của 1 là một trong những bảng đơn giản nhất. Chỉ cần nhìn qua một lần chúng ta sẽ nhận ra rằng bất kỳ...

Tìm hiểu thêm

Bảng số nhân

Bảng số nhân. Nó có thể được học dễ dàng hơn bạn nghĩ. Mọi thứ chỉ là vấn đề biết chúng, lặp lại chúng và ghi nhớ chúng...

Tìm hiểu thêm

Khám phá cách thực hiện
Khám phá hạt nhân
thủ tục tiếng Tây Ban Nha và tiếng Latinh
Bổ sung