Teklifler i癟in dua

Teklifler i癟in dua Mallar覺m覺z覺 Rab'bin huzuruna sunmadan 繹nce 癟ok 繹nemlidir.

Teklifler kilise suna覺 veya depoda b覺rak覺labilir veya bunlar覺 dorudan belirli bir kiiye verebiliriz, ancak Rab'bin mali kazan覺mlar覺m覺z覺n bir k覺sm覺n覺 hak ettiini daima akl覺m覺zda tutmal覺y覺z. 

Teklifler i癟in dua

 Bu 襤ncil'de g繹rd羹羹m羹z ve hayat覺m覺za say覺s覺z nimet getiren bir ilkedir. Bir teklif yaparken, l羹tuf ald覺覺m覺z eye l羹tuf veriyoruz ve neeli bir kalp ile yap覺lmal覺y覺z 癟羹nk羹 Rabbin kutsad覺覺 verici budur. 

1) Teklifler ve ondal覺klar i癟in dua

G繹ksel Baba,
Bug羹n gelirimizin ve 羹retimimizin en iyilerini sunuyoruz.
Bizi zenginletirdiiniz oranda k璽r覺m覺z覺n bir k覺sm覺n覺 ay覺rd覺k. 
Bu g羹n size sunduklar覺m覺zdan zevkle bak覺n.
Dudaklar覺m覺zla size hizmet edeceimize s繹z verdik, bu y羹zden size tekliflerimizi g繹n羹ll羹 olarak getirdik.
Bunun 繹n羹n羹zde ciddi bir an olduunu anl覺yoruz ve bug羹n sunduklar覺m覺za sayg覺 ile davran覺yoruz.
Tanr覺m, senin ad覺n y羹z羹nden g繹rkem veriyoruz; Bu y羹zden bu teklifleri getirip mahkemelerinize geliyoruz.
Hayatlar覺m覺z覺 gelitirdiiniz ve temizlediiniz i癟in teekk羹r ederiz, 癟羹nk羹 bug羹n bu tekliflerin b羹y羹kl羹羹n羹ze ve egemenliinize adaletle sunulduunu anl覺yoruz. 
襤badetimizin tezah羹r羹 sizi honut etsin.
Tekliflerimizi getirip varl覺覺n覺zdan 繹nce geldiimiz i癟in ad覺n覺z nedeniyle ihtiam veriyoruz; Sana bay覺ld覺k oh Tanr覺m!
Bug羹n g繹n羹ll羹 tekliflere katk覺da bulunman覺n keyfine varaca覺z, 癟羹nk羹 t羹m kalbimizle bunu yap覺yoruz.
襤sa ad覺na,
amin

B羹y羹k bir imanla teklifler ve ondal覺klar i癟in bu duay覺 dua edin.

neriler ve ondal覺klar sadece vahiy ile yap覺lan bir 襤ncil ilkesidir, 癟羹nk羹 genellikle bu ilkelere sahip olan ve bunlar覺 g羹nl羹k yaamlar覺nda uygulayan bir eletiri meselesidir.

襤ncil'de, ondal覺klar覺n覺 b覺rakan insanlar覺n yaam覺n her anlam覺nda m羹reffeh insanlar olduunu g繹r羹yoruz. 

Teklifler kalbimizden gelen her ey olabilir, ancak Rab'be ait ondal覺klar parasal ya da baka t羹rl羹 k璽r覺m覺z覺n y羹zde onunu oluturur.

Bu kelime bize, titleri zaman覺nda ve sevin癟 dolu bir kalple teslim ederek uyduumuz s羹rece Tanr覺'n覺n kendimiz i癟in yiyeciyi azarlad覺覺n覺 繹retir. 

2) Tanr覺'ya sunmak i癟in dua

Tanr覺m bana verdiin her ey i癟in, beni b羹y羹tt羹羹n i癟in sana teekk羹r ederim.
Bazen sana 癟ok minnettar olmad覺覺m覺 biliyorum, ama bu sefer olaca覺m.
Bug羹n ald覺覺m her ey senin sayesinde b羹y羹d羹.
Beni daha iyi bir insan yapt覺n.
Ailem, arkadalar覺m, yak覺n arkadalar覺m i癟in teekk羹r ederim.
Bana bir g羹n daha verdiin i癟in teekk羹rler, 
Seni 繹vmek ve tapmak, seni sevmek i癟in bir g羹n daha.
Sensiz kimse olmaz, teekk羹rler Lord. 
Borcumu asla sana veremem, bana verdiin her ey i癟in sana 繹deme yapmam.
Amin.

Teklifler, onlar覺 depoda b覺raksak veya bakas覺na versek bile, onu cennette alan ayn覺 Tanr覺'd覺r ve bize sahip olduu zenginliklere g繹re 繹d羹l verecek.

ar覺 teklifleri neeli bir kalple yapmakt覺r, 癟羹nk羹 kelime bize neeli vereni kutsad覺覺n覺 s繹yler, bu nedenle ac覺 dolu ama kalbimizle mutlu bir kalple bir ey veremeyiz.

3) Teklifler i癟in 繹rnek dua

efendim,
Bug羹n tekliflerimizi ve sadakalar覺m覺z覺 gelirimizin ve 羹retimimizin en iyisine getiriyoruz.
Kazanc覺m覺z覺n bir k覺sm覺n覺 ay覺rd覺k, 
bizi refah覺 i癟in verdiiniz oran覺n ayn覺s覺.
Zevkle bak覺n ve bu g羹n size sunduklar覺m覺z覺 sevin.
Dudaklar覺m覺zla size hizmet edeceimize s繹z verdik, 
Bu y羹zden size tekliflerimizi g繹n羹ll羹 ve 繹zverili bir ekilde sunuyoruz.
Bunun 繹n羹n羹zde bir t繹ren an覺 olduunu anl覺yoruz,
ve nezaketle davran覺yoruz ve bug羹n ne sunduumuza 繹nem veriyoruz.
Tanr覺m, senin ad覺n y羹z羹nden g繹rkem veriyoruz; 
Bu y羹zden bu teklifleri getirip tap覺na覺n覺za geliyoruz.
Yaamlar覺m覺z覺 yumuatt覺覺n覺z, ar覺nd覺rd覺覺n覺z ve koruduunuz i癟in teekk羹r ederiz, 
癟羹nk羹 bug羹n bu tekliflerin b羹y羹kl羹羹n羹ze ve egemenliinize adalet i癟inde sunulduunu anl覺yoruz.
襤badetimizin tezah羹r羹 sizi honut etsin.
Tekliflerimizi getirip varl覺覺n覺zdan 繹nce geldiimiz i癟in ad覺n覺z nedeniyle ihtiam veriyoruz, size Rab'bin ibadet ediyoruz.
Bug羹n g繹n羹ll羹 teklifler ve sadaka ile katk覺da bulunman覺n tad覺n覺 癟覺karaca覺z, 癟羹nk羹 t羹m kalpler ile bunu yap覺yoruz.
襤sa ad覺na.
amin

Bu anlamda, ayn覺 Tanr覺 kelimesinin say覺s覺z 繹rnekle dolu olduunu g繹r羹yoruz. Onlardan biri ve onu en g羹癟l羹 olan, iman babas覺 olarak bilinen ayn覺 襤brahim'de g繹r羹yoruz, test edildi ve Lord ism ona teklif etmek i癟in bir buza覺 vermediyse kendi olunu teslim edebildi. 

Burada itaat 繹rneini g繹r羹yoruz ve bunun gibi, hayat覺m覺z覺n geri kalan覺 i癟in 繹nemli 繹retileri 繹renebileceimiz 癟ok daha fazlas覺 var. 

Namaz k覺lmak i癟in? 

Biz teklif ederken dua ediyoruz ki Rab yapt覺覺m覺z eylemi kutsas覺n. Mali durumumuzu 癟oaltan ayn覺 Tanr覺 olmak, bize ihtiyac覺 olan kiiye vermek i癟in rehberlik etmek ve b繹ylece her zaman kalbimizde bir teklif verme arzusuna sahip olmak 

Tekliflerin her zaman nakit olmad覺覺n覺, ancak herhangi bir eyle yap覺labileceini bilmek 繹nemlidir. rnein, meyve veya 癟i癟ek tekliflerini g繹rmek 癟ok yayg覺nd覺r ve hepsi Rab taraf覺ndan al覺n覺r. 

H覺ristiyan teklifleri i癟in nas覺l dua edilir?

Bu gibi  t羹m dualarKalplerimizin derinliklerinden ve ne yapt覺覺m覺z覺n tam fark覺nda olarak yap覺lmal覺d覺r.

ou zaman, teklif fiziksel bir ey olduu i癟in, bunun manevi bir eylem olduunun fark覺nda deiliz ve bu hi癟bir ekilde unutamayaca覺m覺z bir ilkedir, 癟羹nk羹 tekliflerimizi alan ve bize zenginliklerine g繹re 繹d羹l羹 verecek olan Tanr覺'n覺n kendisidir. g繹rkem. 

G羹癟l羹 teklifler ve ondal覺klar i癟in dua, imanla yap覺l覺r.Tanr覺'n覺n kendisinin bizi dinlediine ve bize fiziksel olarak veya ruhsal olarak ne istediimizin cevab覺n覺 veren kii olduuna inanarak, her zaman ruhtan dua etmeli ve her g羹癟l羹 yarat覺c覺y覺 ve her eyin sahibini dorudan Tanr覺 ile balant覺 kurmal覺y覺z .  

Daha fazla dua:

 

Bu ilgili i癟erik de ilginizi 癟ekebilir: