Hiç merak ettiniz mi sonsuz? Bugün kafasında pek çok kişinin bulunduğu bu ilginç konuyla ilgili her şeyi deşifre etme fırsatınız olacak, sakın kaçırmayın.

sonsuz

Sonsuz

Sonun olmadığını, sınır olmadığını, sonsuzluğun olduğunu ve evrenlerde Tanrı'nın sınırlarına kadar birçok şeyin var olduğunu ifade eden bir terimdir. Çoğu için sonsuz bazı aşırı uzun şeyleri tanımlamaya çalışmak sadece bir fikir. Ayrıca bitmeyen bir şeyi tarif etmek için; Terim, sonsuzluk, kalıcılık, sonsuzluk veya en ötesinin ötesine geçme ile ilgili her şeyi tanımlamak için kullanılmıştır.

Bilimin çeşitli alanlarında, sınırı veya sonu olmayan şeylere veya niceliklere referans olarak tanımlanır. Sınırlara tamamen aykırıdır ve matematikte sınırlı terime aykırıdır; ile belirtilir sonsuzluk sembolü birbiriyle kesişen noktaların olmadığı dairesel bir çizginin olduğu yerde (∞).

Sembol

Sembolle ilgili olarak, bir başlangıcı ya da sonu varsa tanımlanabileceği gerçeği ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz, nerede başlayıp nasıl başladığının yanı sıra nerede başladığı da belirlenemiyor; gerçek şu ki, bugün birçok disiplinde tanımlanıyor ve yalancı sekiz olarak tanımlanıyor.

Çeşitli alanlarda

Bu terimi en çok kullanan bilimlerden biri, bilgisayar bilimi, astronomi, fizik ve diğer çeşitli disiplinlerle birlikte ona çok benzer bir isim vermiş olan matematiktir. Dinsel alanda, ne yer ne de zamana sahip olmayan Tanrı ve ebedi tanrılar ile karşılaştırılır; ama bazı alanların onları nasıl tanımladığını görelim.

Matematik

Sınırı olmayan bazı işlemleri tanımlamak için kullanılır, set teorisi onu eksi sonsuzdan artı sonsuza giden değerlerle tanımlar. Ayrıca konilerdeki düzeni sağlayan sıra sayıları için de kullanılır; Benzer şekilde, sonsuzluk sayısı ilk sayısal sıra ve sonsuz kardinal sayılarda detaylandırılmıştır.

Tarihte

Sonsuzluk sembolü ilk olarak İngiliz matematikçi John Wallis onu bilimsel çalışmalarından birine dahil ettiğinde kabul edildi. Bu sembol matematiksel bir gösterim olarak 1656'da Arithmetic Infinitorum kitabında görülebilir; daha sonra grafik olarak ifade edildi ve bugün bildiğimiz gibi, İsviçreli bilim adamı Jacob Bernoulli'nin matematik çalışmalarında 8 baskısında lemniscate (1894 yatay figür) olarak ifade edildi. (1655-1705).

Bununla birlikte, sembolün simya sürecinde kullanılan işaretlerden geldiği ve 17. yüzyıldan bazı dini referanslardan geldiği bir inanç olasılığı vardır.Orada sonsuzluk sembolü, 8 şeklinde sarmal bir yılana atıfta bulunur. uroboros denir.

Diğer teoriler sonsuzluk sembolünü ilahi ve doğaüstü durumlarla ilişkilendirmeye çalıştı. Sonsuzluk figürünün herhangi bir açıklama yapmadan gökyüzünde göründüğü Analema adı verilen iklim fenomeni için durum böyledir; insanlar bunu farklı duyusal ve doğaüstü durumlara bağlar.

En yeni teori, Avenger süper kahramanlarının yaratıcılarını birbirine bağlayan ve güçlü bir sonsuzluk eldivenDünyayı ele geçirmeye çalışan güçlü ve kötü bir adam tarafından yönetilen Tanos: Gerçek şu ki, birçok insan bu düzenlenmiş ben gerçekten var olduğumu düşünüyor, bu da iddialarda büyük bir kurgu ve yalan yaratıyor.

işlem

Bu teknoloji alanında sayı veya sonsuzluk sembolü bazı programlama dilleriyle ilgilidir. Bunlar özel bir değer vermeye ve ona sonsuzluk demeye izin verir; değer, bazı temel olmayan veya gerçekleştirilemeyen matematiksel işlemler (yalnızca programcılar tarafından anlaşılan terimler) gerçekleştirildikten sonra sonuçtan elde edilir.

Ancak, bunlardan birine sorduğunuzda, şunları açıklıyorlar: Aşırı derecede karmaşık işlemlerdir, çözülmesi mümkündür, ancak bu sadece programlama uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir; sadece bilgisayarlarda geliştirilmeleri için, daha basit dillerde gerçekleştirildiklerinde sonuçların bir hata oluşturacağını da savunuyorlar.

Metafizik

Bu ruhsal zihinsel bağlantı alanı onu "sonsuz" olarak tanımlar, yani ona özellik ve yetenek verir. Kısıtlamaları kabul etmez, kesinlikle koşulsuz ve belirsizdir, bu nedenle sınırlandırılmışsa herhangi bir sınırlama kabul edemez.

Metafizik, sonsuzluğa sınırlar koymanın evrenin hakikatini reddetmek olduğunu ifade eder; hapsi tamamen reddetmek. Bu şekilde, bir sınırın yadsınması, bir olumsuzlamanın yadsımasıdır; başka bir deyişle, tüm sınırların olumsuzlanması, toplam ve mutlak olumlama gerçekliğine eşdeğerdir; Ayrıca, sınırları olmayan şeyin reddedilebileceğini ve bu nedenle onun dışındaki her şeyi içeren şeyin var olmadığını da düşünürler.

Metafizik tarafından ifade edilen bu sonsuz kavramı, bu kavramın temsil ettiklerinin aşağı yukarı iyi ayrıntılı bir kriterini içerir; onlar için bu sadece bir sembol değil, orada olan bir şeydir ve aynı zamanda sınırları olmadığı için varlığını da inkar etmezler.

Felsefe

Aristoteles'e göre sonlu kavram, bir sonsuzun toplam varlığını reddeder. Bu şekilde konuşurken sonsuza kadar sınırlar Aristotelesçi düşüncelerde, sonlu olanın varlığına karşı çıkan sonsuz bir bedene gönderme yapar; Bununla birlikte, diğer felsefi akımlar, güçteki sonsuzun, aşırı bir sınıra ulaşmadan her zaman başka bir sayı eklenebilecek bir sayı olduğunu öne sürüyor.

Filozoflar sonsuzluğun bir insan yaratımı olduğuna inanırlar ve özellikle sayılar ortaya çıkmaya başladığında üstellik, sonsuz sayının değerini pekiştirir ve neden arandıkça ve rakamlar elde edildikçe büyümeye ve artmaya devam edecektir. ; herhangi bir amacı veya çözümü olmayan.

Bu makaleyi beğendiyseniz, sizi büyük ilgi alanlarının da gösterildiği bir sonraki makaleyi okumaya davet ediyoruz.  Doğal sayılar: bunlar nedir? özellikler ve daha fazlası