Kanal ile Rüya

Bir kanal çok farklı amaçlara hizmet edebilir. Yapay bir su yolu olarak denizleri, nehirleri ve gölleri birbirine bağlar ve gemilerin seyrüseferini kolaylaştırır. Bir yeraltı borusu olarak kanalizasyon, tatlı suyu bireysel evlere taşırken, kanalizasyon evin dışına taşınır.

Kanallar vücutta bağlantılar olabilir, televizyon istasyonları bu şekilde adlandırılır ve bilgiler de belirli kanallar aracılığıyla halka ulaşır. Bu şehrin ününün bir parçası olan Venedik şehrinin su kanalları muhtemelen özellikle iyi bilinmektedir.

Birisi bir kanal hayal ederse, muhtemelen kendilerine sordukları ilk soru, içinden neler geçtiği ve bunun gerçek hayatlarıyla nasıl ilişkili olduğudur. Rüyanın kişiliği ve yaşam koşulları rüyaların yorumlanması için önemlidir.Rüya sembolü "kanal" - genel yorum

Yapay olarak yaratılmış bir yol olarak, rüya sembolünün "kanalı", ihtiyacın, belki aynı zamanda rüya görmenin içsel zorlamasının bir göstergesidir. duygular onları kontrol etmek ve kanalize ederek onlara belirli bir yön vermek. Tutkuların katı bir şekilde düzenlenmesi, yaratıcılık pahasına gelebilir. Rüya yorumunda, bir kanal hakkında bir rüya genellikle hayatı daha az güçle yapılandırma ve daha fazla özgürlüğe izin verme isteği olarak anlaşılır.

Bir rüyada bir su yolunun önünde durursanız, bu rüya tabirinde durur. engel Rüya sembolü, davadaki işteki zorlukları temsil ediyor. Rüyada kanal yapımı ile ilgiliyse, bu iyi bir geleceğe işaret eder. Ayrıca bir rüyada kanal boyunca seyahat eden gemiler, rüya tabirinde yurt dışında faydalı bağlantıları sembolize eder.

Rüyanın sembolü, suyu kirli ve akmayan bir lağım ise, bu rüyanın yorumlanmasında bir ifadedir. gölgeli iş, karanlık entrikalar ve hastalık. Ancak rüyada kanaldan berrak su akıyorsa rahat bir hayat rüyanın önündedir.

Rüya sembolü "kanal" - psikolojik yorum

Rüya sembolü "Kanal", yapay olarak düzenlenmiş bir su yolunu temsil eder. Öz disiplin. Bir kişi bir kanal inşa etmeyi hayal ederse, rüya onun içinde hayatını yapılandırma ihtiyacını ifade eder. Muhtemelen bunun arkasında, günlük yaşam üzerinde hiçbir kontrolü olmayan katı bir sistem olmaksızın bilinçsiz bir korku vardır.

Rüyaların yorumlanmasında kanal, kişinin kontrolünün sembolizasyonudur. Ateş etmek y duygular. Rüyada bir kanal oluşturulursa, doğal nehir kıyısının engebeli yamaçlarıyla tezat oluşturan beton kıyılar, hayalperestin disiplinli duygusal yaşamına karşılık gelir.

Su yolunun düzenlenmesi ne kadar güçlü olursa, psişik enerjiler üzerindeki kontrol o kadar aşırı olur. Rüya sembolü, hayalperestten dizginleri biraz bırakmasını ve yaratıcılığına ve hayal gücüne daha fazla yer vermesini ister.

Rüya sembolü "kanal" - manevi yorum

Rüya sembolü "kanal", rüyaların yorumlanmasında bulunur. katı inanç y yapı manevi düzeyde.