Pnömoperikardiyum ve tıbbi durumu hakkında her şeyi keşfedin

Pnömoperikardiyum, havanın perikardiyal boşluğa girdiği tıbbi bir durumdur. Bu, tamponad yapmakla ilgili olmayan ciddi bir komplikasyondur. Mediastende hava varlığı olan pnömomediastinum adı verilen bir durum, pnömoperikardiyumu taklit edebilir ve aynı zamanda birlikte bulunabilir. pnömoperikardiyum nedir? Pnömoperikardiyum... devamını oku

Farmakolojik kardiyoversiyon hakkında her şeyi öğrenin

Farmakolojik kardiyoversiyon, kalp ritmi anormallikleri olan hastalarda ilaçlar yoluyla kalp ritmini geri kazanmayı amaçlayan tıbbi bir prosedürdür. Bu konuda daha fazla bilgi edinin. kardiyoversiyon nedir? Kardiyoversiyon, belirli tipte kalp atışı anormallikleri olan kişilerde tipik bir kalp atışını eski haline getiren tıbbi bir metodolojidir… devamını oku

Kardiyak rabdomiyom, bu tümör hakkında bilmedikleriniz

Kardiyak rabdomiyom, ergenlik döneminde en iyi bilinen kardiyovasküler tümördür ve büyük ölçüde tüberoskleroz ile ilişkilidir. Kalp kasının kalınlığında bir yumru veya soliter olarak görünürler, saplıdırlar ve sol ventrikül çıkış yolunu etkilerler. Kardiyak rabdomiyom nedir? Tıpta öyle… devamını oku

Mezokardi, kalbin konumu hakkında her şeyi öğrenin

Temel olarak kalbin göğsün ortasında olduğu bir durum olan mezokardi olarak bilinir. Anatomik olarak, kardiyak apeks veya apeks toraksın orta hattındadır. Bu durum herhangi bir işlevsel anormallik anlamına gelmez. mezokardi nedir? Mezokardi, kalbin alanı olarak karakterize edilir… devamını oku

Hipoplastik sol kalp, bu hastalık hakkında bilmedikleriniz

Bu hipoplastik sol kalp hastalığı, kalbin bu bölgesi gerektiği gibi gelişmediği ve sağlık sorunlarına neden olduğu ve doğumda mevcut olduğu için kalp organının sol bölgesinin bölümlerinde ortaya çıkar. Hipoplastik Sol Kalp Tanımı Hipoplastik sol kalp bir hastalık veya sendromdur... devamını oku

Atriyal miksoma Bu anomali hakkında her şeyi keşfedin

Atriyal miksoma, genellikle kalbin sol atriyumundan kaynaklanan iyi huylu bir tümör olarak kabul edilir. Bu hastalık üzerine yapılan araştırmalara göre, bu miksomaların yaklaşık %75'inin sol atriyumda, tam olarak kalbin alt odacıklarını bölmeyi başaran duvarda veya... devamını oku

Defibrilasyon: tanım, bakım, ekipman ve daha fazlası.

Tıp bilimi dünyası için, birçok kişinin durumunu iyileştirmek için yeni teknikleri birleştirmek, insan ırkı için olumlu sonuçlar bırakan inanılmaz bir macera olmuştur, bu bölümde defibrilasyon hakkında konuşacağız. Tanım Defibrilasyon alanı ve elektriksel kardiyoversiyon birimi olarak tahmin edilmektedir… devamını oku

Asistoli: tanımı, nedenleri, tedavisi ve daha fazlası

Asistol tıpta miyokardda elektriksel hareketin tamamen yokluğu olarak bilinir. Bu bağlamda, koroner perfüzyon eksikliğinin geç dönemlerine bağlı miyokard iskemisinden söz edilmektedir. Bu patoloji ile ilgili tüm bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Asistol nedir? Asistol kadans olarak kabul edilir... devamını oku

Cor Pulmonale: Tanımı, Nedenleri, Belirtileri ve Daha Fazlası

Cor Pulmonale ile ilgili tüm bilgileri edinin, ne olduğunu, nedenlerini, tedavilerini ve çok daha fazlasını bu makalenin ilerleyen bölümlerinde öğreneceğiz. Tanım Cor pulmonale, solunum sisteminin fonksiyonel veya anatomik anormalliklerine sekonder sağ ventrikül hipertrofisi ve/veya dilatasyon olarak tanımlanır. Bu tanım, sağ ventrikülün sonuçlarını dışlar... devamını oku

Perikardiyosentez: teknik, komplikasyonlar ve daha fazlası

Perikardiyosentez, perikardiyal kesim veya perkütan perikardiyosentez, kalbi çevreleyen doku olan perikardiyal keseden sıvıyı çıkarmak için bir iğnenin kullanıldığı bir testtir. Perikard nedir? Merkezi mediastende yer alan perikard, kalbi ve büyük damarları saran ve onları izole eden iki katmanlı fibröz bir filmdir. devamını oku

Kırık Kalp Sendromu: nedir, belirtileri, tedavisi ve daha fazlası

Kırık kalp sendromu, hastalıklara bağlı, genellikle duygusal veya duygusal durumlara bağlı olarak, acı veren olayların birikmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur.Bu özellik, sağlıklı insanları hiç düşünmeden, genellikle aniden kalp kaslarında anormallik yaşayan sağlıklı insanları etkiler. Kırık Kalp Sendromu Nedir? Sendrom… devamını oku

Kardiyak ablasyon: Nedir, riskler, iyileşme ve daha fazlası

Kardiyak ablasyon, kalp atışını üreten aynı hayati organın elektriksel işlevi nedeniyle kalpte kalp ritmi sorunları olduğunda kullanılan bir prosedürdür. Bu ne? Ablasyon, kalp ritmini ve dolayısıyla kalp atış hızını normalleştirmek için yara izleri oluşturmak ve elektrotlar yerleştirmek… devamını oku

Kalp pili: nedir, türleri, riskleri, bakımı ve daha fazlası

Merkezi kan motorunda meydana gelebilecek arızalar bilinen sınırları aştığında, kişinin hayatını önemli ölçüde etkileyen rahatsız edici işaretler ve ardışık düzensizlikler oluşturduğunda, kalp pili uygulanması yardımcı ve tekrarlayıcı bir önlemdir. Bu ne? Kalp pili elektronik bir motivasyon üreticisidir. Ayrıca, isteğinize göre… devamını oku

Elektriksel kardiyoversiyon: tanım, endikasyonlar, riskler ve daha fazlası.

Elektrik şoklarının kullanımını içeren kalp için farklı terapiler vardır, bu yazıda elektriksel kardiyoversiyon hakkında konuşacağız, bu prosedür hakkında bilmeniz gereken her şey ve daha fazlası, ilgileniyorsanız bu makaleyi okumaya devam edin. Elektriksel kardiyoversiyon nedir? Defibrilasyon ile ilişkisi. Chokus elektronu olarak da adlandırılan elektriksel kardiyoversiyon… devamını oku

Chagasic kalp hastalığı: tanımı, belirtileri, tedavisi ve daha fazlası.

Birçok kalp rahatsızlığı, bu organda farklı arızalara neden olan parazitlerden kaynaklanmaktadır.İlerleyen yazımızda özellikle Chagasic kalp hastalığından, buna neden olan parazitten, semptomlarından ve nasıl tedavi edildiğinden bahsedeceğiz.Bununla ilgileniyorsanız. bilgi, okumaya devam edin. Kronik Chagasic kalp hastalığı nedir? Spesifik olarak bu bir kardiyomiyopatidir, yani… devamını oku

Kısıtlayıcı Kardiyomiyopati: Patofizyoloji, Nedenleri ve Daha Fazlası

Kardiyolojide, kısıtlayıcı kardiyomiyopati, kardiyomiyopatilerin minimal normalidir, miyokarddaki esnek olmayan bir yapı ve kalbin yeterince kanla esneme ve doldurma yeteneğindeki bir kısıtlama ile tanımlanmıştır. Genel bilgi Kısıtlayıcı kardiyomiyopati, aşağıdakilere neden olan patofizyolojik formlarla bulaşan, uyuşuk bir halsizlik hastalığıdır… devamını oku

Akut Koroner Sendrom hakkında bilgi almak ister misiniz? burada öğren

Akut koroner sendrom, akut miyokard enfarktüsünü (bu bölgedeki kan akışının bozulması nedeniyle kalp kası hücrelerinin ölümü) veya kararsız anjini (şiddeti ve süresi akut miyokard iskemisinin bir çeşidi olan, akut miyokard iskemisinin bir çeşidini) düşündüren herhangi bir klinik belirti veya semptom grubudur. miyokard enfarktüsünün gelişimi. devamını oku

Eisenmenger sendromu, bu hastalık hakkında bilmedikleriniz

Eisenmenger sendromu, interventriküler septum ve pulmoner hipertansiyonun kombine bir kusurunun varlığı ile karakterize bir kardiyolojik hastalıktır. Eisenmenger sendromu Adını Avusturyalı çocuk doktoru ve kardiyolog Victor Eisenmenger'den alan Eisenmenger sendromu, genelleştirilmiş bir hastalık olarak kabul edilemez, bu oldukça nadir görülen patoloji tarif edilmiştir… devamını oku

Koroner baypas: nedir, endikasyonlar, riskler ve daha fazlası

Koroner Bypass veya Koroner Derivasyon ile ilgili tüm bilgileri, tanımı, riskleri, sonuçları ve çok daha fazlasını bu makalede edinin. Koroner arter baypas aşılama, kan damarlarını aşılayarak bir veya daha fazla tıkanmış koroner arteri "atlamayı" içeren cerrahi bir prosedürdür. Arterler… devamını oku

Biküspit aort kapağı hakkında her şeyi keşfedin

Biküspit aort kapağı 1884 yılında ortaya çıkan doğuştan bir patolojidir, sol kulakçık ile sol karıncık arasında yer alan aort kapağındaki bozukluklara atfedilen bir durum olarak tanımlanır, ayrıca üç tipe ayrılır. Biküspit kapakçığınız olduğunda gelişebilirsiniz… devamını oku

Yüksek Tansiyon Tedavisi: Farmakolojik, Doğal ve Daha Fazlası

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi ve Farmakolojik, Gıda ve hatta Bütünsel gibi tüm türleri ile ilgili tüm bilgileri edinin. Farmakolojik Hipertansiyon tedavisinde birçok antihipertansif ilaç kullanılmaktadır. Bazıları doğrudan vücudun kan basıncını düzenleyen hormonlarına etki eder, bazıları ise duvarları... devamını oku

Kardiyak kateterizasyon: nedir, türleri, iyileşme ve daha fazlası

Kardiyak kateterizasyon, merkezi kasın anatomik şematizasyonu ile ilgili yapılandırılmış verileri elde etmeyi başaran kabul edilebilir bir modeldir, benzer şekilde koroner anjiyoplasti olarak bilinen diğer müdahaleler gibi çok ünlü bir kapsamı vardır. Bu ne? Kalp kateterizasyonu, merkezi kasın canlı yapılarının değerlendirilmesini sağlayan akıllara durgunluk veren ve müdahaleci bir şemadır… devamını oku

Yaratıcı Durdurma
IK4
Çevrimiçi Keşfedin
Çevrimiçi Takipçiler
kolay işleyin
mini el kitabı
nasıl yapılır
ForumPc
TipRahatla
LavDergisi
kararsız
hile kitaplığı
Bölge Kahramanları