Kadeh ile rüya

Kupa, kapaksız ve kulpsuz bir içme kabıdır. Bir kase, ince bir gövde ve çoğunlukla yuvarlak bir tabandan oluşur. Katolik Kilisesi'nde kadeh, Kutsal Ayin sırasında, özellikle dönüşüm ve komünyon sırasında kullanılır. Armağanların hazırlanması sırasında, İsa ve havarilerinin son kez sembolize edildiği belirli bir ev sahibi ile ilgili olarak içindeki şaraba su verilir. Kadehten birlikte içtiğimizde, Rab'bin Sofrası'nın paydaşlığı açık olmalıdır.

Bir kadeh genellikle pirinç veya gümüş gibi değerli bir metalden oluşur ve genellikle Hıristiyan veya sanatsal semboller ve süslemelerle süslenir.

Rüyanın tam olarak yorumlanması için çok önemli olan, rüya görürken rüya sembolü "kadeh"in nasıl görüntülendiğidir.Rüya sembolü «kadeh» - genel yorum

Kadeh, bir rüyada bir şey hakkında olduğunu da gösterebilen güçlü bir dini anlama sahiptir. Ulaşılamaz ancak en iyi çabayla elde edilebilecek olan budur. Kadeh aynı zamanda kalple ve dolayısıyla kadehte şarapla temsil edilen can damarı iksiri ile olan bağı da sembolize eder.

Rüyaların genel yorumuna göre, rüya görüntüsü "kadeve", rüya hayatındaki zor bir sorunu yansıtabilir ve bu da size çok fazla sorun yaşamanıza neden olabilir. Kraft y direnç maliyeti olacak. Çözüm belirsiz ve bunun büyük acı ve ıstırapla sonuçlanmasını beklemelisiniz. Bir bardağı kırmak veya düşürmek de rüya analizinde oldukça olumsuz bir şekilde ilişkilidir ve çoğunlukla kötü haberlerin habercisidir.

Rüyayı gören bir bardaktan içerse, bu ona neşe, sakin ve mutlu bir yaşam vaat eder. Bununla birlikte, kadeh yasal bir şeyin sembolünü de temsil edebilir. İdari veya adli olabilir kararlar hangi rüyalar avantajlar kazanacak, ancak bunlar diğer insanların pahasına.

Rüya sembolü «kadeh» - psikolojik yorum

Kadeh, rüyaların psikolojik yorumunda bunu sembolize eder. hembra ya da anne olan. Rüyanın içeriğine bağlı olarak, rüya burada gerçeklikten kaçma eğilimi gösterebilir.

Bardaktaki sıvı insan duygularını temsil eder ve hayatta daha fazla gelişmeden önce acı gerçekleri yutmanız gerektiğini açıkça ortaya koyar. Bazen biz insanları şekillendiren ve hayatın bizden talep ettiklerini reddetmezsek daha güçlü çıkabileceğimiz acı deneyimlerdir.

Burada da Rab'bin Sofrası'nın kâsesi ile yakın bir bağlantı vardır. Acıya teslim olmaya istekli olan kişi şifayı deneyimleyecektir. Şimdiki hayata çevrilen rüyanın görüntüsü "kadeve" rüyayı ister umut Kendinize inanmanızı ve hayatın zorlu dönemlerinde bile cesaretinizi kaybetmemenizi ve her acı sonun yeni bir başlangıç ​​olabileceğine güvenmenizi sağlar.

Rüya sembolü «kadeh» - manevi yorum

Rüya yorumunun manevi düzeyinde, rüya görüntüsü "kadeh" kadınlığı sembolize eder ve su elementini temsil eder.

Kadeh yakalayabilir, tutabilir, tutabilir ve iletebilir ve onların sembolüdür. Tükenmez kaynak ve bolluk.