Rüyada benzerlik görmek

Bir görüntü, bir kişinin neredeyse tam bir kopyasıdır ve dış görünümle, yani bir kişiyi bireysel olarak kusursuz kılan alanlarla ilgilidir. Örneğin, kızının annenin sureti olduğu veya oğlunun babanın sureti olduğu gibi, kişinin kendi ailesinde sıklıkla duyulur. Kendi yansımanız da aynaya bakan kişinin görüntüsüdür.

Eski Ahit'te insan, Tanrı'nın sureti olarak anılır, bu da insanın Tanrı gibi yaratıldığı anlamına gelir. Ancak bu benzerlik, yani bu benzerlik, Allah'ın yaratılışındaki zahiri, maddî olarak görünen ve fiziki kısma atıfta bulunmamakta, daha ziyade Allah'ın manevi, sosyal ve ahlaki bir suretini temsil etmektedir.

Kendinizi rüyada muhtemelen benzerliğinizin tam tersi olarak görüyorsanız, şimdi rüya hakkında ne dersiniz?Rüya sembolü "görüntü" - genel yorum

Bir rüyada kendi benzerliğinizle karşılaşmanız kesinlikle garip geliyor. Rüyaların genel yorumu için bu bazen rüyanın kendisiyle çok güçlü bir şekilde ilgilendiğinin bir göstergesi olabilir. Genellikle bir aşama vardır Yeniden yönlendirmeetkilenenleri kendi kimlikleri ve toplumdaki yerleri hakkında sorularla yüzleştiren Dünya.

Görüntünüze aynada veya başka bir insan şeklinde baktığınızda olası bir başka yorum da şudur: uyarı kişinin kendi ahlaksız eylem ve niyetlerinden Bu aşamada önemli kararlar almamak da daha iyidir.

Rüya sembolü "görüntü" - psikolojik yorum

Rüya görüntüsünün psikolojik yorumu "görüntü" genel yoruma çok yakındır. Burada da muadilleri büyük bir nostalji kendi kişiliğine göre. Bu tür rüyalar sık ​​sık görülürse, bu çok stresli olabilir ve hatta uyumayı tehdit edebilir.

Ancak çok nadir durumlarda gerçek bir duygusal sorun da gizlenebilir. Ancak tamamen panik içinde doktora gitmeden önce, kişisel yaşam ortamınızı düşünün ve ayrıca rüya görüntüsünün "benzeri" ile ilgili çok sayıda başka yorum olabileceğini unutmayın. Ancak rüyada görülen diğer rüya sembolleri üzerinizde çok olumsuz ve ürkütücü bir etki yarattığında karşı önlem almak uygun olur.

Ruh ve duygusal dünyamız her zaman rüya deneyimimizde ifade arar. Buradaki rüya yorumu, bir yorum yolunun hangi yöne gidebileceği konusunda olası ipuçları vermeye çalışır. Ancak bu bağlamda rüyanın kişisel yaşam durumu her zaman önemlidir. Benzerlik rüyası, sizi kendi kişiliğinize ve kendinize daha fazla önem vermeye davet edebilir. duygusal paylaşmak ilgilenmek.

Kişisel bakış açınızdan biraz uzaklaşırsanız, tamamen yeni ve belki de oldukça olumlu yönler ortaya çıkar ve bize kendimizi geliştirme fırsatı verir. kişilik sevilmeyen kısımları yeniden keşfetmek ve bunlarla uğraşmak.

Rüya sembolü "görüntü" - manevi yorum

Rüya sembolünün "imgesine" manevi bir bakış açısıyla bakarsanız, yansımada ifade edilen beden değil, Gerçek ben. Doğu felsefesinde beden, zihin ve ruh basitçe benliğin bir kabuğu olarak görülür.