Ganter'in Rüyası

Efsanevi hayvanlar sadece antik mitolojide bulunmaz. Bugün bile, yaygın inanışta garip veya ürkütücü melez varlıklarla ilgili fikirler var. Ganter veya Wolpertinger'in Bavyera ormanlarında dolaştığı söylenir.

Karaca ve tavşan arasındaki alışılmadık bir aşktan kaynaklandığı söylenir. Bu nedenle, genellikle bir tavşanın vücudu ve boynuzları ile ve sıklıkla da ördek kanatları, samur dişleri ve bir sincap parçaları ile tasvir edilir. Yerliler misafirlere Wolpi'yi yakalamak için kuyruğuna tuz serpmeniz gerektiğini söylemeyi sever.

Birisi bir rüyada bir ganterle tanışırsa, muhtemelen aynı anda hem büyülenir hem de korkar. Tanıdık hayvanlar, garip kompozisyonları nedeniyle gerçek dışı görünüyor. Belki rüya gören kişi başlangıçta optik bir yanılsamaya inanır, ama belki de Wolperer'a büyük bir ilgi ve tarafsızlıkla bakmaktadır. Rüyaların yorumlanmasında rüya sembolü melez bir varlık olarak rol oynar. Ancak onu oluşturan bireysel unsurlar da öğretici olabilir.Rüya sembolü «Ganter» - genel yorum

Rüya sembolü "ganter" rüya yorumu için, rüyadaki efsanevi hayvana ne olduğunu belirlemek önemlidir. Rüyayı takip ederseniz, yaklaşmakta olan Wolpertinger'ı duyurur. Madde içinde. Rüya sembolü ayrıca bir kaza konusunda uyarabilir.

Rüya kendini savunur ve oyuncuyu yenerse, bu rüyanın yorumuna göre rakiplere ve rakiplere karşı başarılı bir prosedür olduğunu gösterir. Rüyadaki Wolperer, rüyanın saygın bir pozisyon için savaşabileceğini gösterir.

Bir melez olarak, ganter kişisel özelliklerin inkarını temsil eder. Rüyaların yorumlanmasında rüya sembolü gizli olanlara işaret eder. özellikleri ve hayalperestlerin dilekleri. Wolpi bir tavşan vücutlu bir rüyada ortaya çıkarsa, bu bir erkeğin rüyasında bir kadını fethetme arzusunu temsil edebilir.

Kadınların rüyalarında, rüya sembolü "Ganter" deki tavşan derisi, hassasiyete duyulan özlemi ifade eder. Karaca kısmı, rüyaların yorumlanmasında kırılganlık ve tatlılığın yanı sıra uyum için özlemi temsil eder.

Wolpertinger'de bir sincap varsa, rüya sembolü "Ganter" sizi kötü zamanlar için önlem almaya davet ediyor. Ördek kanatları veya gagaları, rüyaların yorumlanmasında yavaş bir zihnin işaretidir, ancak sonunda yine de refah ve itibara ulaşır.

Rüya sembolü «Ganter» - psikolojik yorum

Rüya sembolü "Ganter", bilinçaltındaki rüyanın psikolojik yorumunda gizli birincil korkuları ve dürtüleri sembolize eder. Wolperer rüyada musallat, canavar benzeri bir varlık olarak görünürse, erken çocukluktan beri rüyalarda uyuyan korkuları uyandırabilir.

Rüya sembolü korku getirir Garip ve ondan önce ölüm ifade edildi. Ayrıca hayvanlar, rüyaların yorumlanmasında, gerçek hayatta sıklıkla bastırılan içgüdüsel arzuları somutlaştırır.

Ganter, gerçekten var olan farklı canlılar tarafından oluşturulmuş bir fantezi olduğu için, rüyaların yorumlanmasında varlığın farklı bölümlerinin bir ifadesi olarak anlaşılabilir. Böylece bilinçaltı rüya sembolü ile görünür hale gelebilir. karşıtlar hayalperestin kişiliğinde birleşin.

Sincap rüyada örneğin huzursuzluk, meşguliyet ve konuşkanlığı kişileştirirken, ördek bilinçaltının zekasını ve bilgeliğini temsil eder. Ganter üzerindeki bir geyik boynuzu, utangaç bir kişiliğin ve kadın cinselliğinin duygusal yönünün bir rüya sembolüdür. Wolpertinger'in tavşan vücudu, rüyaların yorumlanmasında cinsel gücün yanı sıra zihinsel ve duygusal canlılığa da işaret eder.

Rüya sembolü «Ganter» - manevi yorum

Rüya sembolü "Ganter", manevi rüyanın yorumunda, doğanın hayvansal güçlerinin bir sembolüdür.

Bununla birlikte, Wolpis'in bir kısmı aynı zamanda yaşayan zihni ve ay hayvanı gibi tüm yaşamın doğurganlığını ve yenilenmesini temsil eden tavşan ile sincaptır. Rüyada hülya, görünüşte ne kadar doğanın kontrol edilemez güçleri bunları bilin ve kontrol edin.