M羹barek Dua

M羹barek Dua Katolik inanc覺nda her zaman olduu gibi bir ayin. B羹t羹n inananlar, ihtiya癟 duyduumuzda yapabilmek i癟in bu dualar覺 bilmelidir.

Dualar覺n, her ihtiya癟 duyduumuzda kullanabileceimiz bir kaynak olduunu unutmay覺n, inan癟s覺z yapmamal覺y覺z, aksine kalbimizde yapt覺覺m覺z eyin manevi bir eylem olduu ve bu nedenle ciddiye al覺nmas覺 gerektii ger癟ek hissi ile yapmal覺y覺z. . 

M羹barek Dua

Bu dua, 癟ou durumda Rab 襤sa Mesihimize ibadet etmek i癟in, Calvary 癟arm覺h覺nda insanl覺k i癟in yapt覺覺 fedakarl覺覺 tan覺yarak yap覺l覺r. 

En Kutsal Dua Nas覺l dua edilir?

1) En kutsal olan覺n hayranl覺覺 i癟in dualar 

竄Ebedi Baba, sana minnettar覺m 癟羹nk羹 Senin sonsuz Sevgin beni kendi isteim d覺覺nda bile kurtard覺. Babam, beni bekleyen muazzam sabr覺n i癟in teekk羹r ederim. Bana merhamet eden 繹l癟羹lemez efkatin i癟in 羹k羹rler olsun Tanr覺m. Bana verdiin her eye kar覺l覺k sana verebileceim tek 繹d羹l benim acizliim, ac覺m ve 覺st覺rab覺md覺r.

Sevginin Ruhu'ndan 繹t羹r羹, sizler paha bi癟ilemez bir atesiniz ve g羹zel varl覺覺n覺zda kalmak istiyorum, hatalar覺m覺 tamir etmek, kutsamam覺n evkinde kendimi yenilemek ve size 繹vg羹 ve hayranl覺k sayg覺m覺 g繹stermek istiyorum.

M羹barek 襤sa, Ben n羹n羹zdeyim ve 襤lahi Kalbinizden say覺s覺z Kalbi koparmak istiyorum, bana ve t羹m ruhlara, Kutsal Kilise, rahipleriniz ve dini i癟in teekk羹r ederim. Tanr覺m, 襤sa, bu saatlerin ger癟ekten samimiyetle dolu saatler olmas覺na, ilahi Kalbinizin benim i癟in ay覺rd覺覺 t羹m zarifleri almam覺n verildii sevgi saatleri olmas覺na izin verin.

Meryem Ana, Tanr覺'n覺n Annesi ve Annem, Ben sana kat覺l覺yorum ve sana Kusursuz Kalbinin duygular覺n覺 paylaman i癟in yalvar覺yorum.

Tanr覺m! 襤nan覺yorum, tap覺yorum, umar覺m ve seni seviyorum. 襤nanmayan, ibadet etmeyen, beklemeyen ve seni sevmeyenler i癟in 繹z羹r dilerim.

En Kutsal 癟l羹, Baba, Oul ve Kutsal Ruh, size derinden tap覺yorum ve size Rabbimiz 襤sa Mesih'in d羹nyan覺n t羹m ad覺rlar覺nda bulunan en deerli Bedenini, Kan覺n覺, Ruhunu ve Kutsall覺覺n覺 sunuyorum, t羹m zul羹mlerin telafisi i癟in, Kendisinin rahats覺z olduu sayg覺s覺zl覺klar ve kay覺ts覺zl覺k. Ve onun En Kutsal Kalbinin ve Meryem'in Tertemiz Kalbinin sonsuz faziletleri arac覺l覺覺yla, senden zavall覺 g羹nahkarlar覺n t繹vbesini istiyorum."

En kutsal olana tap覺nma duas覺 kalpten tam bir teslimiyet g繹sterirBu y羹zden bu 繹zel dua b羹y羹k 繹nem ta覺maktad覺r, 癟羹nk羹 i癟inde 繹zel bir ey istemeyeceiz, ancak y羹reimizi sadece Tanr覺'n覺n s繹z羹nde 繹retildii gibi s覺k覺 ve aa覺lanm覺 bir kalple hak eden kiiye teslim edeceiz. 

Kalpten ve i癟tenlikle yap覺lan hayranl覺k, manevi alanda 癟ok g羹癟l羹 bir silaht覺r. 

2) Bir mucize istemek i癟in en kutsal dua

竄En Kutsal Cennetteki Baba
Her eyden 繹nce teekk羹r ederiz
Yapt覺覺m覺z sevginin kurban edilmesi i癟in, g羹nahlar覺m覺z i癟in 繹lerek
Bu y羹zden seni Rabbim olarak tan覺yorum ve sadece Kurtar覺c覺
Bug羹n sevgili babam覺 senden 繹nce koymak istiyorum, hayat覺m
Neler yaad覺覺m覺 ve kendimden 繹nce neyi m羹tevaz覺 olduumu biliyorsun
Baban s繹z羹n yaralar覺n iyiletiini s繹yl羹yor
Ve bu s繹z羹 yerine getirmek istiyorum, b繹ylece beni iyiletirebilirsin
Tanr覺m, davam覺 alan uzmanlar覺n elinde olman覺 istiyorum
Bana yard覺m edebilmeleri i癟in ona gerekli stratejileri vermen
Eer en kutsal iradeniz ise Baba
襤yiletirici elini 羹st羹me at ve v羹cudumu t羹m pisliklerden temizle
Her bir h羹cremdeki t羹m hastal覺klar覺 ortadan kald覺r
Ve iyilememi geri getir
Sana soruyorum kutsal baba
Dualar覺m覺 dinlemek i癟in kula覺n覺 eebilir misin
Ve tanr覺sal y羹z羹n 繹n羹mde l羹tuf buluyor
Dualar覺m覺 duyduunuzdan eminim
Ve tabii ki, i癟imde iyileme i癟in 癟al覺覺yorsun
Yapacaks覺n Sevgili Baba
Amin"

Yaam覺n覺zda Tanr覺'n覺n varl覺覺na ihtiyac覺n覺z var m覺? O zaman bir mucize istemek i癟in En Kutsal Dua dua etmelisiniz.

Bu dua bir mucize elde etmenize yard覺mc覺 olacakt覺r. Kolay ya da zor olsun, dua basit癟e 癟al覺覺r.

Kalbinize b羹y羹k bir imanla dua edin ve daima Rabbimiz Tanr覺'n覺n g羹癟lerine inan覺n.

3) En kutsal sunak ayini 繹vmek i癟in dualar 

Bu g羹n 覺覺覺, huzuru ve merhameti al覺yorum
B羹t羹n g繹klerin m羹barek efendisinden;
襤sa'n覺n bedenini ve ruhunu al覺yorum
Hayat覺m覺n 羹kran, 繹zlem, mutlulukla dolu olmas覺 i癟in,
Ziyaretinizden 繹nce karizma ve stabilite;
襤癟imde derin tutuyorum
Bana izin veren kutsal inanca sahibim
Kriz zamanlar覺nda ayakta durun;
Cennet irketinin mutluluunu seviyorum
Bu yolculuktan 繹nce hayat覺m
En kutsal taraf覺ndan sar覺l覺r.
Bu ayeti ruhumda al覺yorum
Ve onu merhamet, yard覺mseverlik ve sevgi ile al覺yorum.
Ruhun huzuru hepimizle olsun
Ve karanl覺覺n perdesinin
襤nanc覺m ortaya 癟覺k覺yor.
Amin.

Suna覺n en kutsal ayini 繹vmek i癟in bu duaya inan.

Hamd, kalpten yap覺lan ve bu kii gibi kimsenin olmad覺覺n覺 bilme bilinciyle yap覺lan bir y羹cedir. Bu durumda, kendini sevgi i癟in veren krallar覺n kral覺 Rab'be 繹vg羹 veriyoruz. Bug羹n onun i癟inde ger癟ek 繹zg羹rl羹羹n tad覺n覺 癟覺karmak i癟in ac覺ya ve aa覺lamaya katland覺覺n覺. 

Hamd, g羹nl羹k dualar覺n g繹rmezden gelemeyeceimiz 繹nemli bir par癟as覺d覺r 癟羹nk羹 Rab'bin her zaman yaam覺m覺zdaki g羹c羹n羹 tan覺mam覺z gerekir.

4) Uykudan 繹nce Kutsal Ay覺na dua 

竄Ey 襤lahi 襤sa! gece boyunca d羹nyan覺n pek 癟ok 癟ad覺r覺nda yaln覺zs覺n, yarat覺klar覺ndan hi癟biri seni ziyaret etmeyecek ve sana tapmayacak.

Size zavall覺 kalbimi sunuyorum, t羹m at覺lar覺n覺n sevgi ve hayranl覺k kadar olmas覺n覺 diliyorum. Sen, Tanr覺m, Kutsal t羹rlerin alt覺nda her zaman uyan覺ks覺n, merhametli ak覺n asla uyumaz veya g羹nahkarlar覺 izlemekten yorulmaz.

Ah en sevgili 襤sa, Ah yaln覺z 襤sa! Kalbimi yanan bir lamba gibi yap; Sadaka iltihaplan覺r ve her zaman sevginizde yanar. 襤zle oh! ilahi n繹bet癟i!

Sefil d羹nyaya, rahiplere, kutsanm覺 ruhlara, kay覺plara, sonsuz geceleri g羹c羹n羹ze ve rahat覺n覺za ihtiya癟 duyan hasta fakirlere, 繹lmeye ve bunun i癟in size daha iyi hizmet eden m羹tevazi hizmetkar覺n覺za Senden, Tabernacle'den ... gecenin yaln覺zl覺覺nda ve sessizliinde yaad覺覺n yer.

襤sa'n覺n Kutsal Kalbi her zaman d羹nyan覺n t羹m ad覺rlar覺nda kutsans覺n, 繹v羹ls羹n, tap覺ls覺n, sevilsin ve sayg覺 g繹rs羹n. Amin."

Yatmadan 繹nce Kutsal Ayin ve Kutsal Ayin i癟in yap覺lan bu dua, en g羹癟l羹lerinden biridir.

Uyumadan 繹nce dua etmek 繹nemlidir ya da tam bir s羹kunet i癟inde dinlenmemize yard覺mc覺 olmas覺 i癟in 繹zel Kutsal Kutsal Ay'a dua edin. Yatmadan 繹nce en kutsal ay覺na dua etmek g羹nl羹k olarak yapmam覺z gereken bir eydir ve hatta bu uygulamay覺 癟ocuklara a覺lamak 癟ok 繹nemlidir. 

Katolik kilisesinde bu, H覺ristiyanl覺覺n inanc覺n覺 g羹癟lendiren ve ruhu g羹癟lendiren en 繹nemli dualardan biridir.

Bir dua tan覺nma, 繹vg羹 y 襤sa ibadet ve insanl覺k i癟in kurban etmesi. Dualar覺n hayat覺m覺za her zaman fayda salad覺覺n覺 biliyoruz, 癟羹nk羹 bu sayede sizi g羹癟lendirip bar覺 ile dolduruyoruz, bu y羹zden Rab'yle bir iletiim yaam覺na sahip olmak gerekiyor. 

En kutsal kim?

En kutsal ayin, Rab 襤sa Mesih'in kurban覺n覺 tan覺d覺覺m覺z ve kabul ettiimiz Katolik kilisesinde yap覺lan bir inan癟 eylemidir. Bu eylem genellikle inananlar覺n ibadetlerini artt覺rabilmeleri i癟in her ay覺n 羹癟羹nc羹 Pazar g羹n羹 yap覺l覺r.  

Kutsanm覺 ev sahibi, g羹nahlar覺m覺z i癟in insanl覺k sevgisi i癟in ezilmi olan Mesih'in bedeninin bir sembol羹d羹r ve Rab'bin 繹n羹nde hayranl覺kla teslim olmak i癟in t羹m inananlar覺n bu bilgiye sahip olmas覺 gerekir.  

En kutsal olana dua ettiimde mum yakabilir miyim?

Cevap evet, dua ederken mumlar yak覺labilirse. Ancak bu zorunlu deildir 癟羹nk羹 dualar her zaman ve her yerde yap覺labilir ve dua etmek i癟in her zaman bir mum yakamay覺z. Bir癟ok inanan, genellikle ibadet teklifi olarak belirli zamanlarda yanan mumlar覺 olan azizlerine 繹zel sunak yapar.  

Durumda dualar覺n ve her manevi eylemde, kendilerine yap覺lan inan癟 癟ok 繹nemlidir, 癟羹nk羹 bunlar覺n etkinlii yatar.

Rab'bin s繹z羹 bize 羹phe dolu bir zihinle dua edemeyeceimizi veya sorduumuz eyin 癟ok zor olduunu d羹羹nd羹羹m羹z羹 繹retir, 癟羹nk羹 o zaman bu dua hi癟bir fayda salayamayaca覺m覺z bir zaman kayb覺 olur. 

襤nallah Kutsal Kutsan覺n namaz覺n覺 sevdin. Tanr覺 ile ol

Daha fazla dua:

Bu ilgili i癟erik de ilginizi 癟ekebilir: