Bir operasyon i癟in dua

Bir operasyon i癟in dua eer y羹ce kiinin eline koyman覺z gerekiyorsa, zihni ele ge癟iren t羹m endielerdir.

Bu anlarda, yap覺maya inanmak hayati olabilir ve duaya inanmak bize bar覺 ve huzur verir.

Operasyonlar s繹z konusu olduunda, her eyi Yaradan'覺n eline her eyden koymaktan daha iyi bir ey yoktur.

Tanr覺'n覺n s繹z羹 bize onun ifac覺m覺z olduunu s繹yler ve Baba'dan bize vermesini istediimiz hi癟bir ey yoktur. Ard覺ndan, cerrahi bir s羹rece girmeden 繹nce yapman覺z gereken duay覺 b覺rakaca覺z.

Operasyon i癟in dua Ne i癟in?

Bir operasyon i癟in dua

Ameliyattan 繹nce, ameliyat s覺ras覺nda ve sonras覺nda ac覺 ve ac覺 anlar覺 olur Dua, iman覺m覺z覺 art覺rmam覺z覺 salarken t羹m olumsuz d羹羹nceleri sakinletirebilir.

Yapmal覺y覺z Rabbin s繹z羹ne g羹ven Ona ba覺rd覺覺m覺z覺 ve bize harika ve gizli eyler 繹reteceini s繹yl羹yor, bunlardan biri v羹cudumuzun iyilemesi, Tanr覺'n覺n bizim lehimize bir ey yapt覺覺n覺 bilmenin s羹kuneti ve bunu yapan kiinin olduunu bilmenin inanc覺 olabilir. i癟imizde 癟al覺mak.

B羹t羹n bu dualar i癟in, insanlar olarak yaamaya maruz kald覺覺m覺z endiesi her zaman 繹nemlidir.

襤sa Mesih bizi babas覺ndan onun ad覺na sormaya davet ediyor, bu y羹zden dualar覺m覺z her zaman 襤sa ad覺na, onu Tanr覺'n覺n olu olarak tan覺yan, hepsi g羹癟l羹 bizi iyiletirmek ve kalbimizi bar覺la doldurmak.

Cerrahi olarak ameliyat edilmeden 繹nce c羹mle yapmak, doktor, sal覺k merkezi, tarihler ve hatta ameliyat覺n nas覺l ger癟ekletirilecei gibi iyi kararlar vermemize yard覺mc覺 olabilir.

Bu nedenle sadece  ameliyathaneye girmeden 繹nce dua et, ancak t羹m hastane 繹ncesi s羹re癟 balad覺覺nda.

Ameliyattan 繹nce

Tanr覺m beni seviyorsun, benimle ilgilen ve beni koru
Doktorlar覺ma ve hemirelerime bilgelik ve beceri ver
Size sevgi ve rahatlama ile hizmet etmelerini salay覺n
Rabbimiz 襤sa Mesih arac覺l覺覺yla
amin

https://es.aleteia.org

Bir operasyondan 繹nce dua etmenin amac覺, Tanr覺'n覺n organizmam覺zda olmak 羹zere olan her eyin kontrol羹n羹 ele ge癟irmesi ve her eyin yolunda gitmesidir, bunlar en s覺k g繹r羹len iki istektir.

Dua ederken, neyin olup olmad覺覺 konusunda hi癟bir kontrol羹m羹z羹n olmad覺覺 bir anla kar覺 kar覺ya olduumuz a癟覺k olmal覺 ve bu da bizi g羹vensiz hissetmemize neden olan temel nedendir.

Tanr覺 ile konuun, endielerinizi dile getirin, ona g羹vensizlikler, korkular ve iyi ve k繹t羹 hissettiiniz her eyi anlat覺n.

Size hayat覺n覺z覺n kontrol羹n羹 verdiini ve size zaferi verdiiniz i癟in teekk羹r ettiini y羹ksek sesle ilan edin.

Bir akraban覺n operasyonu i癟in dua 

Efendim, bir癟ok doktor, mesleklerinin sevgilileri
Onlar hizmetinizde.
Bilgelik hediyesi i癟in teekk羹r ederim
ona bahettiini.
Bug羹n, ge癟mite bir癟ok durumda hayat kurtar覺ld覺
Herhangi bir ila癟 veya tedavi alamazlard覺.
Tanr覺m, olmaya devam et
hayat覺n ve 繹l羹m羹n sahibi.
Sonu癟 sadece ilahi ellerindedir.
Tanr覺m, zihni ve kalbi ayd覺nla
u anda olanlar覺n
hasta v羹cudumu iyiletirmeye 繹zen g繹steriyorlar
ve ellerinizi ilahi g羹c羹n羹zle y繹nlendirin.
B羹y羹k nezaketiniz i癟in teekk羹r ederim.
Amin.

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it

Ameliyathaneye girmek 羹zere olan bir akraba ise, namaz 襤lemden 繹nce yap覺lmal覺 ve ilem boyunca korunmal覺d覺r.

M羹dahaleden 繹nce iyi enerjileri aile 羹yemize nas覺l aktaraca覺m覺z覺 bilmemiz 繹nemlidir, bu olumlu ve aktif inan癟la kalman覺za yard覺mc覺 olacakt覺r. 

Olumsuz bir tutum veya Tanr覺'n覺n u anda yapabileceklerinden 羹phe duyan bir aile 羹yesi i癟in dua edemeyiz, ancak operasyondan 繹nce ve her eyin sonunda aile 羹yesine g羹癟, cesaret, inan癟 ve cesaret veren inan癟l覺 bir tutum s羹rd羹rmeliyiz. Her zaman Tanr覺'ya 羹kretmelisin.

B繹ylece her ey bir operasyonda iyi gider

Cennetteki Baba, beni koruman i癟in sana yalvar覺yorum
Sana g羹venmeme yard覺m et
Ve bu ameliyat覺 ge癟irecek kadar cesarete sahip olmak
Korkular覺m覺 ve endielerimi dinle
Ve varl覺覺n覺zdan emin olun
Cerrahlar覺 y繹nlendirin ve kutsay覺n, b繹ylece ne yapmalar覺 gerektiini tam olarak bilirler
Bana verilecek t羹m tedaviyi ve bak覺m覺 korusun
Ve beni g羹c羹nle g羹癟lendir
B繹ylece daha iyi hissediyorum ve iyi iyileebilirim
襤sa ad覺na
amin

https://es.aleteia.org

Tanr覺'dan meleklerini ameliyathanede bize bakmas覺 i癟in g繹ndermesini istemek ve ayn覺 ekilde, m羹dahale etmek isteyen herhangi bir k繹t羹 ruhu balamas覺n覺 istemek, her zaman yapabileceimiz iki ge癟erli taleptir. 

Bu iyi enerjilerin sal覺verilmesi ve kelimenin hayatlar覺m覺zda ya da bu s羹re癟lerden birine girmek 羹zere olan herhangi bir aile 羹yesi, arkada ya da tan覺d覺kta yerine getirilmesi i癟in g繹rmek istediimiz t羹m iyilii size sesli olarak bildirebilmemiz de 繹nemlidir. 

C羹mleler ie yarayacak m覺?

Sadece dua etme ger癟ei onu daha g羹venli ve sessiz hale getirecektir.

Her zaman Tanr覺'ya g羹venmekten daha iyi bir ey yoktur.

Kalbinizde iman varsa, Tanr覺 bu korkun癟 zamanda size yard覺m edecektir. Dualar覺n t羹m d羹nyada baar覺n覺n kan覺tlar覺 vard覺r.

Her eyin yolunda gitmesi i癟in i癟inizdeki inan癟la dua edin.

Bir operasyon i癟in dua sizin isteiniz oldu mu?

Eer dua 繹nerileriniz varsa, bu yaz覺 hakk覺nda yorum yapmaktan 癟ekinmeyin.

Bu ekilde, ayn覺 problemi yaam覺 olan dier insanlara yard覺m edin.

Tanr覺 ile git.

Tanr覺'ya daha fazla dua:

Bu ilgili i癟erik de ilginizi 癟ekebilir: