El Mezmur 23 "Lord benim çobanımdır" Katolik Sizin için güçlü ve motive edici bir mesajı var, burada okumanız gereken bir gücü ve düşüncesi var.

Mezmur-23-Rab-benim-Katolik-papazım-2

Mezmur 23 "Rab Çobanımdır" Katolik: Mezmur nedir?

Mezmurlar, Yahudi ve Hristiyan dinindeki kutlamalarda herkesin Yaratıcısını övmek için okunan şiirsel bir kompozisyondur. "Mezmur", "Tanrı'yı ​​övmek, ibadet etmek veya çağırmak için kompozisyon" anlamına gelir. İbranice İncil'in eski vasiyetinde, bugüne kadar kullanılan 150 şarkıdan oluşan mezmurlarla donanmış kitaplar vardır. El Sol bugün Yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından ibadet törenlerinde.

Yahudi ve Hristiyan dinleri Mezmurlarla yakından ilişkilidir, bu her iki dinin de paylaştığı 150 şarkıdan oluşan beş kitaba yansımıştır, bu koleksiyon Mezmur olarak vaftiz edilmiştir ve en çok tanınan kitaplar Süleyman ve Davut Mezmurlarıdır.

El mezmur 23 "Lord benim papazımdır" katolik İlk iki ayetinde, sürüsünde bize rehberlik eden, bizi önemseyen ve çetin bir şekilde koruduğu için, tehlikelerden kaçınarak bize en iyi yolda rehberlik ettiği için Tanrı'nın nasıl çobanımız olduğuna dair bir benzetme okur. Bu papaz yolumuzdan sapmamamıza yardım ediyor, aynı zamanda yemeğimizi ve refahımızı da gözetiyor. Tanrı yaşamlarımızda bu şekilde hareket eder, bize manevi güç verir ve O'nunla birlik olur.

Kendini antik metinleri analiz etmeye, araştırmaya ve keşfetmeye adamış kişiler, Mısır, Babil veya Sümer medeniyetlerinin, bugün birbirlerini tanıdıkları mezmurların doğrudan selefi olarak alınabilecek tanrılarına adanmış ilahiler olan şarkılar söylediklerinde hemfikirler. Mezmur, yüksek riskli zamanlarda ve durumlarda Tanrı'ya bir yanıt, yalvarış, övgü temsil eder.

Mezmur-23-Rab-benim-Katolik-papazım-3

Hayatımızın çeşitli koşullarında, uzun süre boyunca, hiçbir amacımız olmadığını, bir misyonumuz ya da yönümüz olmadan, yürüyüşümüze rehberlik edecek herhangi bir rehberimiz olmadan gidecek hiçbir duygumuz ya da yönümüz olmadığını hissedebiliriz. Bu boşluk hissi, çevremiz tarafından görmezden gelinme, tamamen normaldir çünkü eğitimde olan insanlarız, o gün geçtikçe inşa etmeye devam ediyoruz.

Yukarıda belirtilen durumlar için Davut'un mezmur kitabını dua etmeniz önerilir. Bu duygu, birçok insanı Tanrı'da teselli aramaya, bize yardım eden enerjiye iman etmeye yönlendirir, ama biz görmeyiz. Tanrı'nın yolumuza rehberlik etmesine, amacımızı bulmamıza ve güçlü kalmamıza yardım etmesine izin verme kararı alırız, bu eşsiz güvenlik duygusu, alçakgönüllülük, sevgi, cömertlik, iyilik ve inanç mesajına inanmanın ürünüdür.

Mezmurlar, bir aile üyesinin veya sevilen birinin hassas bir sağlık anından geçtiği durumlarda da dua edilebilir. Hasta bir aile ferdinin olması durumunda, mezmur 23 "Lord benim papazımdır" katolik sBu korkunç boğucu durumdan dua etmek ve kurtulmak için mükemmel bir arkadaş ve müttefik olacak.

Yaptığımız herhangi bir haksız fiilden pişmanlık duyarsak veya özgürlüğünden yoksun bir tanıdık varsa, Mezmur 23 "efendi benim çobanımdır" katolik Taahhüt edilen eylem için ödeme yaparken yolunuza geri dönmek için harika bir rehber. Tanrı'yı ​​güçlendirerek, çobanımız olarak hayatımızın nasıl gelişebileceğini ve yeniden anlam kazanabileceğini anlamak. The mezmur 23 "Lord benim papazımdır" katolik şüphe, belirsizlik ve üzüntü içinde boğulmuş hissedenler için bir cankurtaran halatıdır.

Mezmur-23-Rab-benim-Katolik-papazım-3

Mezmur nasıl dua edilir?

Bir mezmur dua etme arzusu varsa, ancak bunu yapacak bir yer olmadığını hissediyorsak veya ne diyeceğimizi bilmiyorsak, İncillerin kutsal kitaplarında "Bizim Baba ". Babamız dünya çapında Tanrımızın örnek duası olarak kabul edilmektedir. Bu duada büyük önemi olan ve dua ederken aklımızda tutmamız gereken unsurları anlayabiliriz.

Her zaman kendimizle, çevremizle ve enerjimizle barış içinde kalmalıyız. Huzurlu bir nefes alın, varlığımızı anlayın ve rahatlık sağlayan bir armoniye, mütevazı bir tavıra sahip olun, çünkü Rab'bi öveceğiz. Tanrı'dan yardım ve rehberlik çağırırken, söylenen her söz imanla söylenmelidir, onun ilahiliğini ve içimizdeki varlığını kabul ederiz.

İsteklerden sonra, insanlığımızın bizi kusurlu kıldığını, hayatın her anında hatalar yapabileceğimizi hatırlamalıyız, ama aynı zamanda başarısız olduğumuzu, mütevazı olduğumuzu ve kendimizi kurtaracağımızı kabul etme kanaatine de sahibiz. Hatayı kabul etmek için aynı alçakgönüllülükle, Tanrı'dan af dilemeli ve tövbeyi göstermeliyiz mezmur 23 "Lord benim papazımdır" katolik bir konsantrasyon pozisyonu benimsemeliyiz.

Bize olan inancımızı kabul ederek, bize yardım edebileceği konusunda Tanrı'ya güven oyu veririz ve sevgimizi ve ruhumuzu algılaması için ona teslim oluruz. Bizi dinlediğini ve yol gösterdiğini kabul ediyor, bizim için planını kabul ediyor, dünyadaki tüm ihtişamı ve onuru hak ettiğini kabul ediyoruz. Ellerinde sığınak ve nezaket alırız.

Mezmur-23-Rab-benim-Katolik-papazım-4

Tanrı herkes için tükenmez bir sevgi, iyilik ve bağışlama kaynağıdır, özellikle de kayıp ve misyonu olmayanlar için Dünya. Büyük Rabbimizin kollarında her zaman sığınak bulabiliriz. Şunlarla da ilgilenebilirsinize Saint Helena'ya dua.

El Mezmur 23

Ardından, ona gitmek, yanıtlar almak, zihninizi temizlemek, yola odaklanmak, yardım veya destek aramak için güçlü Mezmur 23'ü okuyabilirsiniz:

Tanrı benim çobanım, hiçbir şeyden mahrum kalmayacağım

Yeşil otlaklarda beni dinlendiriyor; Beni durgun suların yanına götürüyor.

Ruhumu yeniler; Adı uğruna bana adalet yolunda rehberlik ediyor.

Ölümün gölgesi vadisinden geçmeme rağmen, kötülükten korkmayacağım, çünkü sen benimlesin; asanız ve ekibiniz beni cesaretlendiriyor.

Düşmanlarımın önünde benden bir sofra hazırlıyorsunuz; başıma yağ sürdün; bardağım taşıyor.

Kesinlikle iyilik ve merhamet hayatımın her günü beni takip edecek ve Rab'bin evinde uzun günler yaşayacağım.