İsa neden vaftiz edildi?  El Vaftiz, bir insanın Mesih'i takip etmek için dünyevi yaşamını terk ettiği eylemdir.. Teolojiye göre su, günah ruhumuzu temizleyerek "yeni bir hayata" başlamamızı sağlar. İsa'nın izinden gitmek isteyen herkes için bu sembolik ayin çok önemlidir. Yine de, İsa günahsızsa neden vaftiz edildi??.

Bu soruyu çözmek için analiz etmemiz gerekir. konuyla ilgili İncil pasajları. Onlarda cevabı bulacağız.

 

İsa Neden Vaftiz Oldu?: Tüm Nedenler

İsa'nın neden vaftiz edildiğinin gerçek anlamı

İsa'nın neden vaftiz edildiğinin gerçek anlamı

İsa, Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi kimliğinizi ortaya çıkarmak, bakanlığınızın başlangıcını işaretlemek ve hepimize örnek olmak için. İsa günahsızdı ve tövbe etmek için vaftiz edilmesine gerek yoktu.

Vaftizci Yahya insanları vaftiz etti günahlarından tövbe etsinler diye. İnsanların yüreklerini İsa'nın gelişine hazırlıyordu. İsa vaftiz olmaya geldiğinde, Vaftizci Yahya bunu istemedi. İsa'nın Mesih olduğunu ve günahsız olduğunu biliyordu. Fakat İsa ona tüm adaleti yerine getirmenin gerekli olduğunu söyledi.. Vaftizci Yahya kabul etti ve İsa'yı vaftiz etti.

 

Peygamber Yeşaya'da yazıldığı gibi:
Bak, habercimi yüzünün önüne gönderiyorum,
Senden önce yolunu kim hazırlayacak.
Çölde ağlayanın sesi:
Rab'bin yolunu hazırlayın;
Yollarını düzleştirin.
Yahya çölde vaftiz etti ve günahların bağışlanması için tövbe vaftizini vaaz etti.

Markos 1: 2-4

 

Sonra İsa, onun tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Ürdün Irmağı'ndaki Yahya'ya geldi.
Ama Yahya ona karşı çıkarak şöyle dedi: Senin tarafından vaftiz edilmem gerekiyor ve sen bana geliyor musun?
Ama İsa ona cevap verdi: Şimdi git, çünkü bütün adaleti yerine getirmek bizim için bu şekilde uygundur. Sonra onu terk etti.

Matta 3: 13-15

 

İsa kimliğini ortaya çıkarmak için vaftiz edildi

İsa kimliğini ortaya çıkarmak için vaftiz edildi

İsa kimliğini ortaya çıkarmak için vaftiz edildi

İsa sudan çıkınca Kutsal Ruh güvercin şeklinde onun üzerine indi ve gökten bir ses “Sen benim sevgili oğlumsun; senden memnunum” dedi. İsa herkesin önünde Tanrı'nın Oğlu olarak tanındı.

Tüm insanlar vaftiz edildiğinde İsa da vaftiz edildi; ve dua ederek gök açıldı ve Kutsal Ruh bir güvercin gibi bedensel olarak onun üzerine indi ve gökten bir ses geldi: Sen benim sevgili Oğlumsun; senden memnunum

Luka 3: 21-22

 

Vaftizci Yahya bu işareti tanıdı. Tanrı onu, Kutsal Ruh'un birinin üzerine indiğini gördüğünde, o kişinin Tanrı'nın Oğlu olduğu konusunda uyarmıştı. İsa vaftiz edildiğinde, Tanrı, dünyanın günahını ortadan kaldıracak vaat edilen Kurtarıcı olduğunu doğruladı.

 

Yuhanna da tanıklık ederek şöyle dedi: Ruhun bir güvercin gibi gökten indiğini gördüm ve onun üzerinde kaldı. Ve onu tanımıyordum; Ama beni suyla vaftiz etmem için gönderen bana dedi: Ruhun kimin üzerine indiğini ve onun üzerinde kaldığını görürsen, Kutsal Ruh ile vaftiz eden odur. Ve onu gördüm ve bunun Tanrı'nın Oğlu olduğuna tanıklık ettim.

Yuhanna 1: 32-34

İsa, hizmetinin başlangıcını işaretlemek için vaftiz edildi

İsa, hizmetinin başlangıcını işaretlemek için vaftiz edildi

İsa, hizmetinin başlangıcını işaretlemek için vaftiz edildi

Vaftizinden önce İsa, insanlara öğretmeden veya mucizeler gerçekleştirmeden normal bir insan olarak yaşadı. O bir marangozdu ve fazla dikkat çekmedi. Vaftiz, büyüme ve hazırlık döneminin sonunu ve İsa'nın kamu hizmetinin başlangıcını işaret ediyordu.

İsa vaftiz edildiğinde, Tanrı'nın iradesini yerine getirmek için Kutsal Ruh'un gücüne sahip olduğu doğrulandı. Onun vaftizi de ortaya koydu bakanlığınızın amacı: tövbe eden günahkarla özdeşleşin ve günahlarımıza katlanın.

 

Yoksa Mesih İsa'ya vaftiz edilen hepimizin O'nun ölümü için vaftiz edildiğimizi bilmiyor musunuz?
Çünkü Mesih Baba'nın görkemiyle ölümden dirildiği gibi, biz de yeni bir yaşamda yürüyelim diye, vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.

Romalılar 6: 3-4

İsa hepimize örnek olarak vaftiz edildi

"

İsa yaptığı her şeyde bizim için bir örnektir. Tövbenin önemini göstermek için vaftiz edildi. Kurtuluş için tövbe şarttır. Biri günahlarından tövbe edip İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde, Tanrı'nın çocuğu olur.

Petrus onlara dedi: Tövbe edin ve her biriniz günahların bağışlanması için İsa Mesih adına vaftiz olun; ve Kutsal Ruh'un armağanını alacaksınız.

Elçilerin İşleri 2:38

Hıristiyan vaftizi de önemlidir Tanrı'ya bağlılığın halka açık bir işareti.

Buna karşılık gelen vaftiz, şimdi bizi (bedenin pisliğini ortadan kaldırarak değil, Tanrı'ya karşı iyi bir vicdanın özlemi olarak) göğe yükselmiş olan İsa Mesih'in dirilişiyle kurtarıyor; melekler, yetkiler ve yetkiler ona tabidir.

1 Petrus 3: 21-22

İsa kendini tamamen Tanrı'nın iradesini yapmaya adadığını gösterdi. Fazla Takipçisi olmaya söz veren herkesin vaftiz edilmesini emretti.

Port tanto, id, y bir todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os o mandado; y o aqui yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amin.

Matta 28: 19-20

Bu oldu! Bu makalenin anlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz İsa neden vaftiz edildi. şimdi biraz okumak istersen birini nasıl affedeceğinize dair İncil tavsiyesi, taramaya devam et Discover.online.