İncil'e göre çocuklar nasıl eğitilir. Okulumuzda Ebeveynler, çocuklarının eğitiminden doğrudan sorumludur.. Bu nedenle onlara Rab'bin yolundan koşulsuz sevgi, sorumluluk duygusu ve bilgelik ile öğretmeleri gerekir.

Un sağlıklı ve dengeli aile ortamı Ayrıca çocukların sosyal, fiziksel, duygusal, entelektüel ve ruhsal oluşumlarının her yaşta ve hayatın her aşamasında gelişimine yardımcı olmak da önemlidir.

Çocukları İncil'e göre adım adım nasıl eğitirsiniz?

Çocukları İncil'e göre adım adım nasıl eğitirsiniz?

Çocukları İncil'e göre adım adım nasıl eğitirsiniz?

1. Tanrı'yı ​​ve komşuyu sevmeyi öğretin

Tanrı'yı ​​sevmeyi öğretin, Sözünü dinleyin ve itaat edin Bu, çocuklarınıza bırakabileceğiniz en iyi eğitim olacaktır. İsa ayrıca bize şu büyük emirlerde rehberlik eder: Allah'ı her şeyden çok, komşunuzu da kendiniz gibi sevin.

 

Ve Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle ve bütün canınla ve bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. Bu ana emirdir.

İkincisi de buna benzer: Komşunu kendin gibi seveceksin. başka komut yok daha büyük bunlar.

Markos 12: 30-31

2. Örnek olarak öğretin

Çocuklara iyi örnek olunBu kolay bir iş değil, ama referanslara sahip olabilmeleri için temel hayatında önemli. Elçi Pavlus gibi biz de Mesih'i örnek almalıyız ki çocuklar bizim aracılığımızla onu örnek alabilsinler.

 

Ben Mesih'in olduğum gibi, beni örnek alın.

1 Korintliler 11: 1

4. İtaati öğretin

La itaat, herhangi bir çocuğun eğitiminde temel bir unsurdur. İtaati aşılayamazsanız, itaati aşılayamazsınız. diğerlerine saygı duy, bu nedenle ona itaat etmeyi öğretmelisiniz:

 • ebeveynlere.

  Çocuklar, ana babanıza Rab'de itaat edin, çünkü bu doğru.

  Söz veren ilk emir olan babanıza ve annenize saygı gösterin;

  böylece senin için iyi gider ve yeryüzünde uzun bir ömrün olur. Efesliler 6: 1-3

 • Yetkililere.

  Rab aşkına, ister krala ister üstüne, her insan kurumuna teslim olun.

  ve kötüleri cezalandırmak ve iyilik yapanları övmek için gönderdiği valilere.

  Çünkü Tanrı'nın isteği şudur: iyilik yaparak akılsızların cehaletini susturursunuz; 1. Petrus 2: 13-15

 • Tüm insanlara karşı saygılı ve alçakgönüllü olmak.

  Hepsini onurlandır. Kardeşleri sevin. Allah'tan korkun. Kralı onurlandırın. 1 Petrus 2:17

4. Kötü kararların sonuçlarını öğretin

Çocuklarınız hayatları boyunca sayısız yanlış karar verecek ve kesinlikle kendileri ve başkaları üzerinde bir etkisi olacaktır. Bu nedenle, bu dersi şu şekilde öğretmelisiniz: iyilik, doğruluk ve sınırlar.

 

Oğlum, Rab'bin cezasını hor görme,
Onların ıslahından kendinizi yormayın;
Çünkü Rab sevdiklerini cezalandırır,
Sevdiği oğlunun babası gibi.

Atasözleri 3: 11-12

5. Hristiyan değerlerini ve ilkelerini öğretir

Dünya iyi ilkelerden, özellikle aşağıdakiler gibi Hıristiyan değerlerinden yoksundur: ckarakter, doğruluk, dürüstlük ve adalet. Çocuklarınıza toplumda, doğada ve insanlarda yaşamın güzel meyvelerinden yararlanmasını öğretin.

 

Kardeşlerim incir ağacı zeytin verir mi, asma incir verir mi? Dolayısıyla hiçbir kaynak tuzlu ve tatlı su veremez.
Aranızda kim akıllı ve anlayışlı? Yaptıklarınızı hikmetli bir alçakgönüllülükle iyi halle gösterin.

Yakup 3: 12-13

6. Varlığınızla öğretin

Ebeveynlerin varlığı, çocuklarının eğitimi için çok önemlidir.. Çocuklarınızın yaşamlarının her aşamasında yer almak önemlidir.

 

Çocuğa yolunda talimat verin,
Ve yaşlandığında bile ondan ayrılmayacaktır.

Atasözleri 22: 6

Çocukları adım adım İncil'e göre nasıl eğitirsiniz?

İncil'e göre bebekler nasıl eğitilir

Bu ilk aşamada, çocuğun gelişimi şu şekilde gerçekleşir: duygusal etkileşimler, duyusal uyaranlar ve dış dünya ile temas. Ebeveynler gerekir bebeklere sevgiyle öğretmek, bizimle birlikte göksel Baba örneğini izleyerek. Çok ilgili ve sevgi dolu olun, beslenme, rahatlık ve korunma ihtiyaçlarına dikkat edin.

 

Kadın, karnındaki çocuğa acımaktan vazgeçmek için doğurduğunu unutacak mı? O unutsa bile ben seni asla unutmayacağım.

İşaya 49:15

 

Çocuklar İncil'e göre nasıl eğitilir?

Küçük çocukların becerilerini geliştirmek için çok fazla dikkat ve iyi uyarılmaya ihtiyaçları vardır. Bu, taklit, nedenlerin, keşiflerin genişletilmesi ve önemli değerler ve sınırlar oluşturulması aşamasıdır. Çocuklar bu aşamadan itibaren kişiliklerini ve karakterlerini geliştirirler.. Sevin ve sınırlar koyun, aynı sevgi ve yetkiyle "evet" ve "hayır" deyin. Bu nedenle, eErken yaşlardan itibaren Hıristiyanlığın değerli ilkelerine dikkat çeker.

Çocuğunuza iyi bir rol model olun. Çevrenizde görülen uygulamalarla size en yakın modellerin tutum ve davranışlarını kolayca öğreneceksiniz. Çocuklarınıza erken yaşlardan itibaren İncil aracılığıyla Tanrı'nın öğretilerini sevmekiçinde günlük dua ve diğer sağlıklı alışkanlıklar.

 

Bu nedenle, sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı ​​örnek alın.

Efesliler 5: 1

Mukaddes Kitaba göre gençler nasıl eğitilir?

Bu, çocukların sözde "zor aşaması". Oluşumdaki bir karakter ve kendini empoze etmeye çalışan bir kişilik ortaya çıkıyor. Zamanı Açık bir diyalog sürdürün ve ortaya çıkabilecek kriz anlarında empati kurun. Öğrenilmiş ilkeler, olumsuz durumlar, olumsuz etkiler ve tehlikeli deneyimler tarafından bombardımana tutulabilir, bu yüzden buna değer:

 • Tutmak sağlıklı ilişki.
 • onaylamamak yanlış davranış gerekli yüzleşmelerden korkmadan.
 • Kılavuz sevgi, saygı ve bilgelikle.
 • sürdürmeleri için onları cesaretlendirin. kim olduğuna dair kesin kanaat oğlum.

nasıl eğitilir gençler ve yetişkinler İncil'e göre

Bu aşamada çocukları olan ebeveynler onların çocukları olabilir. harika arkadaşlar, müttefikler ve iyi danışmanlar. ebeveynin yaşam deneyimi çok faydalı olacak yetişkin çocuklara kişisel kararlarında, yaşamları boyunca ve gelecekteki ailelerinde yardımcı olmak ve rehberlik etmek.

Bu oldu! Bu makalenin anlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz İncil'e göre çocuklar nasıl eğitilir. bilmekle ilgileniyorsanız İncil'e göre dünyanın yaratılışı nasıldı, taramaya devam et Discover.online.