Mga Panalangin ng Pananampalataya

Kapag ang isang Katoliko ay nakadama ng kawalan ng kakayahan, walang proteksyon o mayroon silang isang bagay na nagpapahirap sa kanila, ang unang bagay na kanilang ginagawa kapag nahaharap dito ay...

Leer Más

Panalangin sa Espiritu Santo

Mayroong isang malawak na pagkakaiba-iba ng mga maling kuru-kuro tungkol sa pagkakakilanlan ng Banal na Espiritu. Nakikita ito ng ilang tao bilang isang...

Leer Más

Panalangin sa Akin

Ang pag-ibig ay isa sa mga priyoridad sa ating buhay, isa sa mga bagay na may pinakamalaking kontribusyon sa ating buhay. …

Leer Más

Panalangin ng Pagbubuklod

Kapag ang pagbubuklod ay binanggit sa Katolisismo, ito ay tumutukoy sa Sakramento ng Binyag sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, dahil ang…

Leer Más