Panalangin upang pagpalain ang pagkain

Panalangin upang pagpalain ang pagkain Ito ay isang tradisyon na nananatiling may bisa hanggang ngayon sa lahat ng mga pamilya.

Ito ay bahagi ng pagsasanay ng mga bata at isang bagay na kahit na sa mga paaralan ay ipinatupad bilang pagtuturo.

Ang kahalagahan ng paggawa ng dasal na ito ay namamalagi sa pagiging nagpapasalamat, sa pagpapahalaga sa pagkain na dapat nating ubusin at sa paghiling sa mga wala nito.

Ito ay isang kilos ng pasasalamat sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang pumunta sa trabaho, bumili ng pagkain, binibigyan tayo ng karunungan upang maihanda sila at ang pagpapala ng pagkakaroon ng isang pamilya upang ibahagi ang mga ito.

Sa mga kaso kung saan walang pamilya sa hapag, dapat pa rin tayong magpasalamat sapagkat may mga taong hindi nakakain, na hindi dahil wala sila ngunit dahil hindi nila maaaring para sa mga kadahilanang pangkalusugan o iba pang mga pangyayari, ito ay upang iparamdam sa atin ang pagiging mapagpasalamat at isa ng mga kilos na nagpapakita na ito ay ang isang maliit na panalangin bago kumain. 

Indeks ng nilalaman

Panalangin upang pagpalain ang pagkain Malalakas ba ito?

Panalangin upang pagpalain ang pagkain

Ang lahat ng mga dalangin ay malakas hangga't tapos na silang naniniwala sa kanilang kapangyarihan.

Ang pagpapala ng pagkain ay isang gawa ng pananampalataya na hindi lamang namin pinasalamatan ngunit hinihiling din natin na ang pagkain ay mahulog nang maayos sa ating katawan, upang magbunga, upang hindi sila tumigil sa pagiging sa aming hapag at magbigay sa amin ng mga benepisyo sa nutrisyon na Dalhin ang bawat isa sa kanila.

 Kaugnay nito maaari din nating hilingin sa mga nangangailangan at walang pagkain sa kanilang mesa, na makakain lamang ng maliit na kagat ng pagkain, hinihiling namin sa mga hindi kinakailangang ibigay ang kanilang mga anak, para sa mga nagugutom at walang mga mga mapagkukunan upang masiyahan ito.

Maaaring interesado ka:  Manalangin ng isang panalangin ni Yemanja upang buksan ang mga landas at gampanan ang iyong mga pangarap

Ang pagdarasal upang pagpalain ang pagkain at pagkain ay malakas dahil may pananampalataya.

Tulad ng nakikita mo, hindi lamang ito nagpapasalamat sa pagkain, ito ay isang gawa ng pananampalataya at pagmamahal sa iba kung saan inilalagay natin ang ating sarili sa lugar ng iba at humingi ng kanilang mga pangangailangan.

Kapag ang isang panalangin ay napagtanto ang pangangailangan ng isa pa at hinihiling namin ang aming katumbas ipinapakita namin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay.

Panalangin upang pagpalain ang pagkain

Panginoong Diyos; media upang sa Talahanayan na ito mayroong isang pagpapalit ng fraternal sa pagitan ng mga panauhin;

Tagataguyod para sa pagkain na ibinigay mo sa amin ngayon upang maging tubo lamang;

Hayaan siyang hindi pa kumakain Subukan ang bunga ng iyong magandang nilikha.

Mahal namin kayo ng Diyos Ama, at nagpapasalamat kami sa iyo ng walang hanggan sa pagbabahagi na ngayon ay ibinigay mo kami.

Amen.

https://www.devocionario.com/

Maaari nating simulan ang panalangin sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos upang maipakain nang tama ang ating sarili.

Pagkatapos ay maaari nating hilingin para sa taong nagkaproblema upang ihanda ang pagkain upang maubos natin ito, para sa isang tumulong sa buong proseso upang maabot ng mga pagkaing ito ang aming mesa.

Hinihiling namin sa mga wala at hinihiling na ma-deposito sa araw-araw na tinapay ang pang-araw-araw na tinapay at, sa wakas, muli naming pinasasalamatan ang himala ng buhay.

Panalangin na magpasalamat sa pagkain 

Banal na ama; ngayon tatanungin ka namin

Nawa’y samahan mo kami sa hapag na ito at basbasan ang tinapay na aming matikman nang ilang sandali; Nangangahulugan ito na ang mga ito ay bunga ng ating kalusugan At huwag mong iwanan ang isa na nagpupumilit na makakuha ng isang kagat.

Purihin ka namin, Panginoon, at ang aming biyaya ay maikli para sa Kung gaano kami kaswerte sa mga pagkaing ito!

Sabihin sa amin ang iyong pagmamahal at magaan ang paraan na patungo sa iyong silid.

Amen.

Ang pasasalamat ay isang birtud na kakaunti ang nagpapakita ngayon, nabubuhay tayo sa isang mundo na mabilis na bumilis at kakaunti ang huminto upang magpasalamat.

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa proteksyon ng mga may sakit at nangangailangan

Sa salita ng Diyos mayroong isang kwento na nagsasabi sa kwento ng ilang mga ketongin na binigyan ni Jesus ng himala ng pagpapagaling at isa lamang ang nanatiling magpasalamat.

Maraming beses na nangyayari ito sa ating buhay.

Kami lamang ang nagmamalasakit sa pagkain, pagpapakain sa ating sarili ngunit hindi magpasalamat at ito ay isang bagay na kailangang maging pangangailangan sa ating buhay.

Panalangin ng pagkain 

Pagpalain ang araw na ito, mahal na ama, Sa lahat na nasa talahanayan na ito;

Pagpalain mo siya na naghanda ng pagkain; Pagpalain ang isa na nagpapahintulot sa kanila na makarating dito; Pagpalain, bilang karagdagan, ang isa na nakapag-ugat ng bawat isa sa mga ito.

Banal na ama! Para sa kapalaran na ibinibigay mo sa amin ngayon, taos-pusong nagpapasalamat kami at walang hanggan na pagsamba at pagpuri para sa tinapay na inilagay mo sa hapag na ito ngayon.

Amen.

Ang pinakamagandang halimbawa ng panalangin para sa pagkain ay makikita sa parehong Hesus ng Nazaret na nagpasalamat sa pagkain na kanilang ininom.

May mga himala na naghihintay para sa a panalangin upang maabot kami at ang himala ng pang-araw-araw na pagkain ay maaaring isa sa kanila.

Sa mga sandaling ito na tila napakahirap pasalamatan sa pamamagitan ng isang panalangin ang pribilehiyo na magkaroon ng pagkain na kailangan natin ay isang gawa ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos.

Dapat ba akong ipagdasal ang lahat ng mga panalangin?

Kailangan mo lamang manalangin ng isang panalangin upang pagpalain ang pagkain isang beses bago ang bawat pagkain. Ang magagawa mo ay magdasal ng ibang panalangin sa bawat pagkain.

Maaari itong mag-iba-iba mula sa araw-araw, linggo-linggo o kahit buwan sa buwan.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay San Francisco ng Assisi, mapagpakumbaba at banal.

Laging tandaan na ang mahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng pananalig sa Diyos na ating Panginoon. Ang pananampalataya at paniniwala ang batayan ng anumang panalangin.

Higit pang mga panalangin:

Tuklasin Kung Paano Ito Gawin
Tuklasin ang Nucleus
Mga pamamaraan ng Espanyol at Latin
Mga karagdagan